Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначити силу тиску, кут нахилу та точку прикладення рівнодіючої на циліндричну засувку довжиною «b».
Читайте также:
  1. Визначити суму витрат на виробництво (В) через взаємозв’язок обсягу продукції (U) постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат можна через рівняння
  2. Моет руки с мылом и щеткой, протирает их спиртом. Пипетку для закапывания капель и лопаточку для закладывания мази перед употреблением кипятят.
  3. Точку беззбитковості обсягів реалізації обчислюють шляхом ділення
  4. Як визначити розмір впливу затрат праці на 1 га на зміну затрат праці на 1 ц?
  5. Як визначити розмір впливу кількості реалізованої продукції (q) на зміну суми прибутку (∆П) від реалізації
  6. Як визначити трудомісткість 1 ц кормових одиниць?

Результуюча сила Р рідини знаходиться як алгебраїчна сума двох складових – горизонтальної сили тиску Рх та вертикальної Рz:

При цьому горизонтальна складова сили тиску Рх на криволінійну поверхню радіусом r визначається за формулою:

де ρρ – густина рідини, кг/м3 (згідно завдання);

g – прискорення вільного падіння,

hc – глибина до центра тяжіння,

hc=H/2=0.9/2

S – площа поверхні, на яку діє тиск (площа проекції криволінійної поверхні на вертикальну площину):

S=H*b=0.9*2.2=1.98

b – довжина циліндричної засувки та опори, м.

Тоді:

Вертикальна складова результуючої сили тиску рідини Рz визначається за формулою:

W – об’єм тіла тиску, що являє собою об’єм стовпа води, котрий опирається на криволінійну поверхню, м3

 

F – площа, на яку діє тиск, м2

 

 

Розглянемо трикутник ΔАОС. Площа прямокутного трикутника визначається за формулою:

Сторони трикутника ΔАОС:

Згідно теореми Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, тобто АО2=АС2+ОС2. Знаходимо АС:

 

Визначимо площу сектора:

де β° - кут сектора;

D – діаметр циліндричної засувки, м (завдання);

Визначаємо кут β° через косинус (косинус кута – це відношення прилягаючого катета до гіпотенузи):

Площа сектора дорівнює:

Підставляючи значення у формули, знаходимо площу F, на яку діє тиск, та ою’єм тіла тиску W.

Вертикальна складова Рz дорівнює:

Результуюча сила тиску Р дорівнює:

 

Визначення кута нахилу та точки прикладення рівнодіючої на циліндричну засувку.

Точка прикладення рівнодіючих сил на циліндр та опору b повинна проходити через центр круга.

Кут нахилу знайдемо через тангенс tg (tg – це відношення протилежного катета до прилеглого), тому

 

 

2. Епюра тиску на змочену поверхню

Епюра тиску на циліндр

Візьмемо декілька значень h і підставимо у формулу для визначення тиску:

Епюра тиску на опору

 

 

3. Визначити коефіцієнт зсуву опори Кзсуву

 

 

Коефіцієнт зсуву опори Кзсуву визначається за формулою:

де Рутр – сила, що утримує опору, Н;Рздв – сила, що здвигає опору, Н;

f – коефіцієнт тертя (завдання).

 

Силу здвигу Рздв можна розрахувати за формулою:

де ρρ – густина рідини, кг/м3 (згідно завдання);

g – прискорення вільного падіння;

hc – глибина до центра тяжіння;

S – площа поверхні, на яку діє тиск, м3.

 

Утримуюча сила Рутр розраховується за формулою:

де Gц – маса циліндра;

Gоп – маса опори;

Рр – тиск рідини на опору, який діє вертикально;

Рр` – тиск рідини, який діє на опору на зрізі;

Рz – результуюча сила тиску рідини.

Масу опори ми можемо визначити за формулою:

ωоп – площа опори, м2. Розрахуємо її.

 

Добудуємо до опори трикутника ΔАС1В і визначимо площу прямокутника:

Визначимо площу добудованого трикутника ΔАС1В і віднімемо її від площі прямокутника. Таким чином отримуємо площу опори ωоп.

Розглянемо трикутник ΔАС1В:

С1В визначаємо через тангенс кута φ:

 

АВ визначаємо за теоремою Піфагора:

Тоді:

 

 

Визначимо тиск на опору, який діє вертикально, Рр:Визначимо тиск рідини, який діє на опору на зрізі, Рр`:

 

Коефіцієнт зсуву опори Кзсуву:

Отже, опора зсунеться.

 

4. Визначення повздовжнього затвору при піднятті рідини у нижньому б’єфі до відмітки 2,5 Н.

На тіло занурене у рідину діє виштовхуючи сила, що направлена вгору.

де, І – момент інерції площини плавання відносно поздовжньої вісі;

а – відстань від центра тяжіння до центра водозмінення ексцентриситету.

Остійкість тіла, що плава називається здатністю тіла встановлювати положення рівно дії після припинення дії зовнішньої сили, що викликала крен.

 

 

Момент інерції:

Положення центра тиску:

Об’єм частини тіла, що знаходиться у воді:

 

Відстані між центрами тяжіння та центром тиску:

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 63; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты