Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДәлелді медицина» пәні бойынша қорытынды білімді және дағдыны бағалауға арналған бақылау сұрақтары
Читайте также:
  1. Lt;variant> Уақыт бірлігі ішінде 1 және сол атомның радиобелсенді элементтері
  2. Ағыс режимдері. Ламинарлы және турбулентті ағыс.
  3. Адамдарды тасымалдау қызметіне қойылатын жалпы және қауіпсіздік талаптары
  4. Аралық бақылау бойынша сұрақтар мен тапсырмалар тізімі.
  5. аралық бақылау бойынша сұрақтар мен тапсырмалар тізімі.
  6. Бөлшек сауда кәсіпорындарының классификациясы және олардың экономикадағы маңызы
  7. Бөлшек сауда кәсіпорындарының түрлері және олардың экономикадағы маңызы
  8. Бөлшек сауданың экономикалық, коммерциялық және технологиялық функциялары.
  9. Бақылау мен тәжірибе
  10. Бірыңғай жер салығы және оны төлеушілер.

1. Термин «Evidence -Based Medicine» (дәлелденгендерге негізделген медицина) алғаш рет ұсынылды://

Американдық жалпы тәжірибе дәрігерлері//

Мак Мастер университетінің канадалық ғалымдары//

Ағылшын ғалымдары Патшалық Колледж отбасылық медицина дәрігерлері//

Ағылшын тіліндегі әдебиетте бір мезгілде көптеген авторлар бұл терминді ұсынды//

Термин ерте гректер түбірін көрсетеді

***

2.ДМ – ның ең дұрыс рационалды анықтамасын атаңыз://

Ең сенімді дәлелдерге негізделген нәтижелі, қауіпсіз, тиімді//

Емдеуге эволюциялық принциптер, стратегия және тактиканың жиынтығы//

Емдеу мен зерттеудің критерийлерін таңдауда, субъективті факторлардың әсері аз болатын клиникалық медицинадағы жаңа ғылым//

Нақты науқасты емдеу үшін барлық клиникалық зерттеулердің ішіндегі ең дәлелденген нәтижені дәл, адал, ойланып байыпты, тиянақты қолдан//

Медициналық қызметтің ең тиімді түрлерін таңдайтын жаңа әдіс

***

3. Дәлелді медицинаның алтын стандартына жатады://

Когорттық зерттеу//

Рандомизирленбеген бақыланған зерттеулер//

Бірнеше оқиғаны талдау//

Ретроспективтік зерттеу//

Рандомизирленген бақыланған зерттеулер

***

4. Рандомизация дегеніміз не://

Қатысушыларды 2топқа кездейсоқ бөлу процедурасы //

Зерттеу нәтижелерін компьютерлік статистикалық өңдеу//

Қатысушыларды зерттеу жүргізілетін топ және бақылау тобы бөлу //

Белгілі бір тақырып бойынша әдебиетке жүйелі түрде шолу және талдау жүргізу//

Клиникалық эпидемиолгиядағы зертеу әдісі

***

5. Қатысушыларды 2топқа кездейсоқ бөлу —зерттеу жүргізілетін топ және бақылау тобы қалай аталады://Когорттық прсопективті зерттеу//

Бақылу- оқиға//

Бірнеше оқиғаны талдау//

Ретроспективтік зерттеу//

Рандомизирленген бақыланған зерттеулер

***

6. ДМ – да клиникалық шешімді, қабылдау неше кезеңнен тұрады://

3//

4//

5//

6//

зерттеудің түріне байланысты

***

7. ДМ – да клиникалық шешімдерді қабылдаудың 1 кезеңі://

Сұрақты тұжырымдау//

Осы сұраққа жауап беру үшін жақсы дәлелденген мәліметтерді іздеу және табу//

Таңдап алынған мәліметтерді сынап бағалау//

Осы бағалардың қорытындыларын практикалық тәжірибеге енгізу//

Атқарылған жұмыстың қорытындысын бағалау

***

8. ДМ – да клиникалық шешімдерді қабылдаудың 2 кезеңі://

Сұрақты тұжырымдау//

Осы сұраққа жауап беру үшін жақсы дәлелденген мәліметтерді іздеу және табу//Таңдап алынған мәліметтерді сынап бағалау//

Осы бағалардың қорытындыларын практикалық тәжірибеге енгізу//

Атқарылған жұмыстың қорытындысын бағалау

***

9. ДМ – да клиникалық шешімдерді қабылдаудың 3 кезеңі://

Сұрақты тұжырымдау//

Осы сұраққа жауап беру үшін жақсы дәлелденген мәліметтерді іздеу және табу//

Таңдап алынған мәліметтерді сынап бағалау//

Осы бағалардың қорытындыларын практикалық тәжірибеге енгізу//

Атқарылған жұмыстың қорытындысын бағалау

***

10. ДМ – да клиникалық шешімдерді қабылдаудың 4 кезеңі://

Сұрақты тұжырымдау//

Осы сұраққа жауап беру үшін жақсы дәлелденген мәліметтерді іздеу және табу//

Таңдап алынған мәліметтерді сынап бағалау//

Осы бағалардың қорытындыларын практикалық тәжірибеге енгізу//

Атқарылған жұмыстың қорытындысын бағалау

***

11. ДМ – да клиникалық шешімдерді қабылдаудың 5 кезеңі://

Сұрақты тұжырымдау//

Осы сұраққа жауап беру үшін жақсы дәлелденген мәліметтерді іздеу және табу//

Таңдап алынған мәліметтердің сынап бағалау//

Осы бағалардың қорытындыларын практикалық тәжірибеге енгізу//Атқарылған жұмыстың қорытындысын бағалау

***

12. Зерттеудің дәлелділігінің дәрежелі иерархиясында А дәрежесі нені көрсетеді://

Қанағаттанарлық дәреже (бақылау саны шектелген, мета анализдің мәліметтері)//

Нашар дәреже (рандомизирленбеген зерттеулер, жеке бақылаулар)//

Тура дәлел жоқ (топтың келісілген өтініші, сарапшылардың пікірі)//

Жоғарғы дәреже (плацебомен жақсы жоспарланған, рандомизирленген бақылау зерттеулер)//

Іс-әрекеттің зияны дәлелденген

***

13. Зерттеудің дәлелділігінің дәрежелі перархиясында В дәрежесі нені көрсетеді://

Жоғарғы дәреже (плацебомен жақсы жоспарланған, рандомизирленген бақылау зерттеулер)//

Тура дәлел жоқ (топтың келісілген өтініші, сарапшылардың пікірі)//

Қанағаттанарлық дәреже (бақылау саны шектелген, мета анализдің мәліметтері)//

Нашар дәреже (рандомизирлендеген зерттеулер жеке бақылаулар)//

Іс-әрекеттің зияны дәлелденген

***

14. Зерттеудің дәлелділігінің дәрежелі перархиясында С дәрежесі нені көрсетеді://

Жоғарғы дәреже (плацебомен жақсы жоспарланған, рандомизирленген бақылау зерттеулер)//

Қанағаттанарлық дәреже (бақылау саны шектелген, мета анализдің мәліметтері)//

Тура дәлел жоқ (топтың келісілген өтініші, сарапшылардың пікірі)//

Іс-әрекеттің зияны дәлелденген

Нашар дәреже (рандомизирлендеген зерттеулер жеке бақылаулар)//

***

15. Зерттеудің дәлелділігінің дәрежелі перархиясында Д дәрежесі нені көрсетеді://

Қанағаттанарлық дәреже (бақылау саны шектелген, мета анализдің мәліметтері)//

Нашар дәреже (рандомизирлендеген зерттеулер жеке бақылаулар)//

Тура дәлел жоқ (топтың келісілген өтініші, сарапшылардың пікірі)//

Іс-әрекеттің зияны дәлелденген

Жоғарғы дәреже (плацебомен жақсы жоспарланған, рандомизирленген бақылау зерттеулер)//

***

16. Зерттеудің дизайны дегеніміз не://

Зерттеуді жүргізу тәсілі//

Зерттеу нәтижелерін баяндау, сипаттау//

Тәуелсіз сарапшылардың зерттеулерге жүргізген анализі//

Зерттеулердің нәтижесін публикациялау, жариялау//

Зерттеулердің уақытын анықтау

***

17. ДМ – клиникалық сынамалар бөлінеді://

Сыртқы және ішкі//

Бақылыу және бықылаусыз//

Клиникалық және клиникалық емес//

Жұмсақ және қатты//

Жазбаша жәңе аналитиқалык

***

18. Уақиға – жағдай (случаи – контроль) бақылау дегеніміз не://

Проспективті тексерулер – жағымсыз клиникалық зерттеулердің нәтижесімен қауіп факторларының байланысы оқылады, зерттеледі//

Қатысушыларды кездейсоқ 2 топқа бөлетін зерттеу (бақылау тобы, іс-әрекет жүргізілетін топ)//

Бірдей, біркелкі оқиғаларға анализ жүргізетін зерттеу//

Дәрінің кездейсоқ кері әсерін бақылайтын зерттеу

Ретроспективті зерттеулерде – жағымсыз клиникалық зерттеулердің нәтижесімен қауіп факторларының байланысы оқылады, зерттеледі//

***

19. Клиникалық зерттеулерде рандомизация нені қамтамасыз етеді://

2 топтың (бақылау және іс-әрекет жүргізілетін топ) анық статистикалық айырмашылығы//

Осы 2 топта айырмашылықтың жоқтығы//

Осы 2 топа науқас саны бірдей//

Осы 2 топта әйелдер мен еркектердің саны бірдей//

Сыртқы факторлардың әсерін шектеу

***

20. Когорттық зертеу дегеніміз не://

Клиникалық қорытынды мен қауіп факторының әсерінің арасындағы байланысты зерттейтін ретроспективті зерттеу//

Клиникалық қорытынды мен қауіп факторының әсерінің арасындағы байланысты зерттейтін проспективті зерттеу//

Қатысушыларды 2 топқа-ем қабылдайтын және бақылау тобына кездейсоқ бөлетін зерттеу//

Бірдей жағдайларда талдау жүргізілетін зерттеу//

Дәрілік препараттың кездейсоқ,жағымсыз әсері анықталатын зерттеу

***

21. Рандомизирленген қосарланған соқыр зерттеу дегеніміз не://

Әртүрлі әдіспен жүргізілетін емдеудің 2 түрін салыстыратын зерттеу//

Қандай дәрі тағайындалғанын не дәрігер, не науқас білмейтін зерттеу//

Қандай дәрі тағайындалғанын не науқас, не оның туыстары білмейтін зерттеу//

Қандай дәрі тағайындалғанын не науқас, не медбике білмейтін зерттеу//

Нәтижесі сыртқы эксперттерге жабық зерттеу

***

22. Мультицентрлік – зерттеу дегеніміз не://

Бір мезгілде бірнеше дәріні зерттеу//

Бір мезгілде бірнеше клиникада зерттеу//

Бір мезгілде бірнеше іс-әрекет жүргізілетін топта және 2-3 бақылау тобында зерттеу//

Бір мезгілде экспериментальді жануар және науқас қатысатын зерттеу//

Бір дәріні әртүрлі жолмен енгізу зерттеу

***

23. Рандомизирленген мультицентрлік зерттеудің артықшылығы://

Науқастарды тез жинап, зерттеуді тез аяқтауға мүмкіндік береді//

Экономикалық жағынан тиімді//

Фармацевтикалық өндіруші фирмалардың жарнамасы болмайды//

Зерттеуге қатысатын науқастарды таңдау, іріктеу көп емес//

Қауіп факторларының әсеріне ұшырайтын қатысушылар аз//

***

24. ЖИА тудыратын қауіп факторларын анықтау мақсатында жасалған Фрамингемдік зерттеу қайда жатады://

Оқиға – бақылау зерттеу//

Когорттық зерттеуге//

Рандомизиленген бақыланатын зерттеуге//

Оқиғалардың сипаттамасына//

Бір уақытта бақылаумен рандомизирленбеген зерттеуге

***

25. Клиникалық,медициналық аудит дегеніміз не://

Бұл белгілі стандарттардың әсерін салыстыру мақсатында жүргізілетін жүйелі, сынама сараптау жасау//

Бұл бақылау комитетінің медициналық көмек көрсетудің сапасына жүйелі сынама сараптау жасауы//

Бұл аудиторлық компанияларға жүйелі финанстық сараптама жүргізу//

Бұл кез-келген сыртқы эксперттердің емдеу мемлекетінің жұмысына жүйелі сынама сараптау жасау//

Бұл сәйкес емдеу мемлекеттерінің қызметкерлерінің жүйелі сынама сараптау жасауы

***

26. Ғылыми мақаланың бөліміне кірмейді://

Кіріспе (сұрақтың тарихы, авторлық негіздеу)//

Зерттеу нәтижелері//

Сыртқы эксперттердің алынған нәтижелерге түсініктеме беруі (интерпретация)//

библиография

***

27. Ғылыми мақаланы қай кезде оқымауға болады://

Егер атауында және мазмұнында дәрілік препараттың сатылу атауы болса//

Егер плацебомен бақылау тобы көрсетілсе//

Егер науқастардың қалай рандомизациядан өткені көрсетілсе//

Егер зерттеу проспективті болса//

Егер статистикалық әдістер толық көрсетілген болса

***

28. Мақаладағы дәрілік препаратты дұрыс жарнамаламаудың белгілерін атаңыз://

Препараттың әсер ету механизмі көрсетілген//

Көптеген науқастардағы дәрілік препараттың нәтижелілігі көрсетілген//

Ешқандай науқаста жағымсыз белгілері болған жоқ//

Нәтижені плацебо-бақылау тобымен салымтыру//

Мәліметтер тек қана фирма жарнамаларында ғана жарнамаланбаған

***

29. ДМ – да клиникалық шешімді қабылдаудың 1 кезеңі – клиникалық тұрақты құрастыру принциптері://

EBM//

KISS//

SHORT//

JUCY//

PICO

***

30. Когорттық зерттеудің оқиға – бақылаудан айырмашылығы://

Бағасы жоғары//

Таңдау, іріктеу көп//

Пайда болған эффектің себебін анықтау//

Мүмкіндіктің қатынасын анықтау//

Ретроспективтілігімен (өткенді зерттеу мүмкіншілігі)

***

31. Плацебо-бақылау тобы дегеніміз не://

Ем қабылдап жатқан науқастар мен құрамында белсенді заттар жоқ сол препаратты қабылдап жатқан бір немесе бірнеше науқастар тобын салыстыру//

Ем қабылдап жатқан науқастар мен құрамында сол белсенді заттары бар басқа препаратты қабылдап жатқан бір немесе бірнеше науқастар тобын аслыстыру//

Ем қабылдап жатқан науқастар мен басқа фармакологиялық топтағы ,бірақ сол терапиялық әсері бар препаратты қабылдап жатқан бір немесе бірнеше науқастар тобын салыстыру//

Бір топқа жататын препаратты әртүрлі клиникада қабылдап жатқан бір немесе бірнеше науқастар тобын салыстыру//

Бір топқа жататын препаратты әртүрлі дозада қабылдап жатқан бір немесе бірнеше науқастар тобын салыстыру

***

32. Рандомизацияны не үшін жүргізеді://

Рандомизация науқастарды топқа бөлу кездейсоқ болғанына кепілдік береді//

Рандомизация нақты статистикалық талдау жасауды қамтамасыз етеуде науқастарды топқа бөлу кездейсоқ болғанына кепілдік береді//

Рандомизация науқастарды таңдаумен және ем тағайындаумен байланысты жүйелі қателерді ескереді//

Рандомизацияны зерттеуші емнің нәтижесін алдын – ала білуі үшін қолданылады//

Рандомизцияны науқастар емнің нәтижесін алдын – ала білуі үшін қолданылады

***

33. Гипотензивті пепараттарды зерттеудің шекарасын табыңыз://

Артериялық қысымды төмендетеді//

Қайталамалы инсульт//

Науқастың өмір сапасын төмендетеді//

Нысана мүшелерді зақымдайды//

Науқас өлімі

***

34. Плацебоға анықтама беріңіз://

Препараттың организмге биологиялық әсері арқылы науқас жағдайына өзгеріс беретін дәрі түрі//

Зерттеліп жатқан препараттан сыртқы түрі, дәмі, түсі, иісі бойынша айырмашылығы жоқ, тек тағайындалуы бойынша ерекшеленетін дәрі түрі//

Зерттеліп жатқан препараттан сыртқы түрі, түсі, иісі бойынша айырмашылығы жоқ, тек фармакологиялық топ бойынша ерекшеленетін дәрі түрі//

Зерттеліп жатқан препараттан сыртқы түрі, дәмі, түсі, иісі бойынша айырмашылығы жоқ, бірақ спецификалық әсер етпейтін дәрі түрі//

Зерттеліп жатқан препараттан сыртқы түрі, дәмі, түсі, иісі бойынша айырмашылығы бар, бірақ организмге биологиялық әсері бойынша айырмашылығы жоқ дәрі түрі

***

35. Эпидемиология зерттейді://

Аурудың этиологиясы мен патогенезін//

Адам өлімі себебінің құрылымын//

Адамдар арасында аурудың таралуы мен оның себебін//

Медициналық көмек көрсету түрлерінің таралуын//

Медициналық емнің нәтижелілігін

***

36. Экспериментке (сынама) қатысуға шақырылғандардың келісімін алған кезде қандай ақпарат берілуі керек://

Сұраған барлық ақпаратты//

Хаттама бойынша ғана//

Минимальды және ренжітпейтін ақпарат//

Науқастың құқығы мен міндеттері жайлы//

Зияндылығы жоқ ақпарат

***

37. ДМ-ғы бақылау тобындағы науқастар://

Стандартты (бақылаулы) ем алады//

Зерттеуді бақылайды//

Зерттеліп жатқан препаратты емес, плацебо қабылдайды//

Қорытындыға статистикалық талдау жасайды//

Зерттеуге қатыспайтын топ салыстыруға қолданылады

***

38. Рандомизирленбеген сынамаға анықтама беріңіз://

Қатысушыларды бөлу зерттеушінің қалауы бойынша немесе алдын – ала дайындалған жоспар бойынша жүргізілетін зерттеу//

Қатысушыларды бөлу, науқастың өз қалауы бойынша жүргізілетін зерттеу//

Қатысушыларды бөлу кездейсоқ болатын зерттеу//

Қатысушыларды бөлу кестенің көмегімен жүргізілетін зерттеу//

Қатысушыларды бөлу арнайы жасалған компьютерлік бағдарлама бойынша жүргізілетін зерттеу

***

39. Эпидемиология зерттейді://

Аурудың этиологиясы мен патогенезін//

Адам өлімі себебінің құрылымын//

Қоғамдық денсаулық мәселелерін (проблемаларын)//

Медициналық көмек көрсету түрлерінің таралуын//

Медициналық емнің нәтижелілігін

***

40. Жүкті әйелдердің шылым шегуі туылатын баланың дене салмағына әсер етуін анықтау үшін акушер жүкті әйелдерді бірінші қабылдауға келгенде сұрастырды. Осыдан кейін, шылым шегетін әйелдер мен шылым шекпейтін әйелдерден туылған балалардың дене салмағын салыстырды. Бұл қай зерттеуге жатады://

Бақылап салыстыру//

Проспективті//

Іс-әрекетпен//

Дәлелденбеген, себебі шылым шегу жайындағы мәліметтер объективті әдіспен тексерілмеген//

Дәлелденбеген, себебі түсік (аборт) ескерілген

***

41. Қан құйған кезде вирусты инфекцияны жұқтыру 5 % құрайды деп санағанда, егер науқасқа бір жылда үш рет қан құйылған болса, екі жылда болатын жұқтыру мүмкіндігін анықтаңыз://

30%//

5%//

15%//

26%//

96,3 %

***

42. Фарингитті емдеу үшін жарнамаланған емді қолданған кезде 4 күн ішінде 90% науқаста аурудың белгілері жойылды. Осы емдеудің нәтижелілігінің дұрыс тұжырымын табыңыз://

дұрыс болып саналады//

дұрыс болмауы мүмкін, өйткені нәтижесін сипаттау үшін салыстырмалы жиілігін қолдану қажет//

дұрыс болмауы мүмкін, өйткені емнің ұзақ уақыттық нәтижесін зерттеу қажет//

дұрыс болмауы мүмкін, өйткені бақылау тобымен салыстыру қажет//

дұрыс болмауы мүмкін, өйткені статистикалық маңыздылығын зерттеу қажет

***

43. Іс-әрекетті сынағанда екі жақты соқыр (слепой) эксперимент не үшін қажет://

емделген және бақылаудағы субъекттерді салыстыру жетістігі үшін//

таңдау кезінде кездейсоқ қателерді азайту үшін//

диагностикалық тесттер мен оның қорытындысын бағалайтын бақылаушылардың қатесін азайту үшін//

плацебо нәтижесін азайту үшін//

плацебо нәтижесін жоғарылату үшін

***

44. Экспериментке (сынама) қатысуға шақырылғандардың келісімін алған кезде қандай ақпарат берілуі керек://

сұраған барлық ақпаратты//

хаттама бойынша ғана//

минимальды және ренжітпейтін ақпарат//

зияндылығы жоқ ақпарат//

әр науқасқа жеке ақпарат//

***

45. Популяциялық зерттеулердің қорытындысы принципке негізделіп жариялануы керек://

табылған қауіп факторларын жою үшін зерттелген популяцияларды марапаттау//

азаматтардың денсаулығына зиян келтіретін жағдайды тудырғандарды жазалау//

зерттеуге қатысушыларға және жалпы популяцияға зиян кетірмеу//

ғылыми объективтілік пен тұтастық//

қаржыландыратын мекемелердің қалауынан тәуелсіз болу

***

46. Сипаттайтын клиникалық зерттеу түріне жатады://

көлденең//

рандомизирленге//

когорттық//

жағдай –бақылау//

аналитикалық

***

47. Аналитикалық зерттеу түріне жатады://

Көлденең//

Когорттық//

Рандомизирленген//

бірнеше жағдайды суреттеу //

бір жағдайды суреттеу

***

48. Фрамингем зерттеуі қай жылы басталды?://

1929//

1939//

1949//

1959//

***

49. Фрамингем зерттеуі қай зерттеу түріне жатады?//

Көлденең//

Когорттық//

Рандомизирленген//

Бірнеше жағдайды суреттеу //

Бір жағдайды суреттеу

***

50. Зерттеудің дәлелділігінің неше дәрежесі бар?

3//

4//

5//

2//

***

51. Ғылымды эмпирия жолымен білу //

Теорияны практикамен дәлелдеу//

Білімді ойлау арқылы алу//

Білімді эксперимент немесе бақылау арқылы алу//

Білімді кітап, журналдардан алу//

Білімді регламенттелген құжаттар арқылы алу

***

52. Экспериментальды клиникалық зерттеуге жатады://

көлденең//

когорттық//

рандомизирленген//

когорттық//

жағдай –бақылау

***

53. Ғылымды теориялық жолмен білу://

Теорияны практикамен дәлелдеу//

Білімді ойлау арқылы алу//

Білімді эксперимент немесе бақылау арқылы алу//

Білімді кітап, журналдардан алу//

Білімді регламенттелген құжаттар арқылы алу

***

54. Аурудың болжамын анықтау үшін жүргізілетін зерттеулер://

Когорттық//

Көлденең//

Бірнеше жағдайды зерттеу//

Жағдай- бақылау//

Сипаттау

***

55. Жаңа емдеу әдісінің токсиндік және фармакологиялық әсері клиникалық зерттеудің қай фазасында білінеді?//

1 фазада//

2фазада//

3фазада//

4фазада//

5фазада

***

56. Жаңа емдеу әдісінің токсиндік және фармакологиялық әсерін анықтау үшін клиникалық зерттеудің неше фазасы жүргізіледі?//

3//

4//

5//

6//

***

57. Жаңа емдеу әдісінің нәтижесін және қауіпсіздігін анықтау үшін жасалады//

100-200 пациент зерттеледі//

кіші топтағы 20-80 пациент зерттеледі//

рандомизирленген саны көп пациенттер алынады//

маркетингтен кейінгі зерттеулер//

жануарларды зерттеу.

***

58. Жаңа емдеу әдісінің тиімділігін анықтау үшін жасалатын зерттеу түрі://

Когорттық//

Рандомизирленген//

Көлденең//

Жағдай- бақылау//

Бірнеше жағдайды сипаттау.

***

59. Аурудың алдын алу жөнінде дәлелді мағлұмат беретін зерттеу түрі://

Когорттық//

Рандомизирленген//

Рандомизирленбеген //

Сипаттау//

Бірнеше жағдайды сипаттау.

***

60. Аурудың даму қаупі жөніндегі ең дәлелді зерттеудің дизайны://

Когорттық//

Рандомизирленген//

Рандомизирленбеген //

Сипаттау//

Бірнеше жағдайды сипаттау.

***

61. Аурудың даму қаупі жөніндегі ең дәлелді зерттеудің дизайны://

Көлденең//

Рандомизирленген//

Рандомизирленбеген //

Сипаттау//

Бірнеше жағдайды сипаттау.

***

62. Аурудың даму қаупі жөніндегі ең дәлелді зерттеудің дизайны://

Жағдай- бақылау//

Рандомизирленген//

Рандомизирленбеген //

Сипаттау//

Бірнеше жағдайды сипаттау.

***

63. Сирек кездесетін аурулардың ең жақсы дизайны://

Жағдай- бақылау//

Рандомизирленген//

Когорттық //

Сипаттау//

Бірнеше жағдайды сипаттау.

***

64. Клиникалық жетекшіліктің (нұсқау) неше түрі(типі) бар://

3//

4//

5//

6//

7.

***

65. ДМ-нің негізгі статистикалық құралы?//

Мета-анализ//

Рандомизирленген//

Когорттық //

Сипаттау//

Бірнеше жағдайды сипаттау.

***

66. Ғылыми зерттеудің дизайны сәйкес болуы керек://

Зерттелетін белгіге//

Зерттелетін статистикалық параметрлерге//

Зерттелетін статистикалық параметрлерге//

Зерттелетін жағдайға //

Зерттелетін клиникалық параметрлерге.

***

67. Ғылыми зерттеудің ең жақсы дизайнына скрининг жүргізу үшін қолданылады://

когорттық зерттеу//

көлденең//

Бақыланатын рандомизирленген //

Бақыланбайтын рандомизирленген //

Мета-анализ.

***

68. Диагностикалық тесттің дұрыстығы мен нақтылығын бағалау үшін ғылыми зерттеудің ең жақсы дизайны болады://

Когорттық зерттеу//

Бақыланатын рандомизирленген //

Көлденең//

Бақыланбайтын рандомизирленген //

Мета-анализ.

***

69. «Алтын стандарт»-барлық елде құпталған әдіс://

Басқа әдістерге қарағанда экономикалық жағынан қолжетімді//

Пациент өзі таңдауға болатын//

Басқа зерттеулерге қарағанда ең нақты, сенімді,жақсы//

Дәрігердің өз таңдауы боынша//

Дәрігер мен пациенттің бірлесіп таңдауы бойынша.

***

70. Ғылыми тану және зерттеулерге тәуелсіз, дербес әдіс ретінде жүйелі көзқарас қалыптасты://

XX ғасырдың 10-20жылдарында//

XX ғасырдың 80-90жылдарында//

XIX ғасырдың 40жылдарында//

XX ғасырдың 40-70жылдарында//

XXI ғасырдың басында.

***

71. Эпидемиологиялық зерттеулерде этикалық мәселеге жатпайды://

Зерттеуге қатысатындардың жеке өмірін қорғау//

Мәліметтердің құпиясы//

Зерттеуге қатысқаны үшін ақы төлеу//

Дербестікті сақтау//

Тілектестік, жақсылық тілеу.

***

72. Дәстүрлі дәлелділіктің иерархиясында бірінші орын алады//

Жүйелі шолу,мета-анализ//

РКИ ( бақыланатын рандомизирленген) //

Когорттық//

Көлденең//

Жағдайды сипаттау.

***

73. Дәстүрлі дәлелділіктің иерархиясында төменгі орын алады:

жүйелі шолу,мета-анализ//

РКИ ( бақыланатын рандомизирленген) //

Когорттық//

Жағдайды сипаттау//

Көлденең.

***

74. Ғылыми зерттеудің суррогатты соңғы нүктесі болады://

Өлшенетін параметр зерттеудің клиникалық пайдасы мен зиянының тура көрсеткіші болып саналады //

Өлшенетін параметр зерттеудің клиникалық пайдасының тура көрсеткіші болып саналады //

Өлшенетін параметр зерттеудің клиникалық пайдасы мен зиянының тура көрсеткіші болып саналмайды //

Өлшенетін параметр зерттеудің клиникалық пайдасының тура емес көрсеткіші болып саналады//

Өлшенетін параметр зерттеудің клиникалық пайдасы мен зиянын сипаттайды.

***

75. Экономикалық талдау жасағанда қолданылады://

Қаржы қорын бөлгенде шешім қабылдау үшін қолданылатын математикалық әдістер//

Қаржы қорын бөлгенде шешім қабылдау үшін қолданылатын экономикалық әдістер//

Қаржы қорын бөлгенде шешім қабылдау үшін қолданылатын статистикалық әдістер//

Қаржы қорын бөлгенде шешім қабылдау үшін қолданылатын аналитикалық әдістер//

Қаржы қорын бөлгенде шешім қабылдау үшін қолданылатын әр түрлі әдістер.

***

76. Пациенттің келісіміне жатады ://

Зерттеудің жақсы нәтижелерімен танысқаннан кейін зерттеуге қатысу үшін келісімін өз еркімен дәлелдеу,растау//

Зерттеудің жағымсыз нәтижелерімен танысқаннан кейін зерттеуге қатысу үшін келісімін өз еркімен дәлелдеу,растау//

Зерттеудің әр түрлі нәтижелерімен танысқанға дейін зерттеуге қатысу үшін келісімін өз еркімен дәлелдеу,растау//

Материальдық сыйақы алғаннан кейін зерттеуге қатысу үшін келісімін өз еркімен дәлелдеу,растау//

***

77. Ғылыми зерттеуге алудың критерийлері://

Зерттеушіні қызықтыратын топта ең маңызды емес факторлардың және керекті емес сипаттамалардың болуы//

Зерттеушіні қызықтыратын топта ең маңызды, ең басты факторлардың және сипаттамалардың болуы//

Зерттеушіні қызықтыратын топта кезкелген факторлардың және сипаттамалардың болуы//

Зерттеушіні қызықтыратын топта бірен-саран факторлардың және сипаттамалардың болуы//

Зерттеушіні қызықтыратын топта басты факторлардың және сипаттамалардың болуы//

***

78. Ғылыми зерттеуден шығарудың критерийлері://

Зерттеудің бағасына әсер ететін барлық факторлар мен сипаттамаларды жою//

Зерттеудің нәтижесіне әсер ететін барлық факторлар мен сипаттамаларды жою//

Зерттеудің нәтижесіне әсер етпейтін барлық факторлар мен сипаттамаларды жою//

Зерттеу жүргізуге әсер ететін барлық факторлар мен сипаттамаларды жою//

Зерттеудің бітуіне әсер ететін барлық факторлар мен сипаттамаларды жою//

***

79. Ғылыми зерттеуге қатысқан кісі зерттеуден бас тарта алады://

Зерттеудің бастапқы сатысында//

Зерттеудің кезкелген сатысында//

Зерттеудің соңғы сатысында//

Сыйақы алғанға дейін//

Зерттеуге қатысу үшін жазбаша келісім алғанша.

***

80. Дәрігердің жұмысында ДМ-нің негіздеріне сәйкес ://

Белгілі дәлелдемелерге сүйеніп, шешім қабылдау//

Қолда бар ең жақсы дәлелдемелерге сүйеніп, шешім қабылдау//

Сарапшылардың қорытындысына сүйеніп, шешім қабылдау//

Ғылыми мақалаларға сүйеніп, шешім қабылдау//

Шығынды аз кетіру мақсатында шешім қабылдау.

***

81. Клиникалық хаттамалар- бұл://

Төтенше жағдай кезінде не істеу керектігі жөнінде нұсқау//

Бір нақты жағдай кезінде не істеу керектігі жөнінде нұсқау//

Бір нақты жағдай кезінде не істеу керектігі жөнінде ұсыныс//

Төтенше жағдай кезінде не істеу керектігі жөнінде ұсыныс//

Бір нақты жағдай кезіндегі іс-әрекеттің кезкелген алгоритмі.

***

82. Ғылыми зерттеу тақырыбының өзектілігі неде?://

Осындай жұмыстардың бұрын жеткіліксіз жасалғанын дәлелдеуде//

Осындай жұмыстар бұрын жасалмағанын дәлелдеуде//

Осындай жұмыстарды автор бұрын жасамағанын дәлелдеуде//

Осындай жұмыстар бұрын қате жасалғанын дәлелдеуде//

Осындай жұмыстарды орындау үшін бұрын ескі әдістердің қолданылғанын дәлелдеуде.

***

83. Ғылыми зерттеудің мақсатын анықтау://

Ғылыми зерттеудің нақты бөліміне қатысты ірі ғылыми міндеттер//

Зерттеуді орындағанда жетуді көздеген соңғы нәтиже бойынша жалпы тұжырымдалған ой//

Ғылымның теориялық саласында ірі , өте маңызды мәселені шешуге арналған зерттеулер//

Ғылымның практикалық саласында ірі , өте маңызды мәселені шешуге арналған зерттеулер//

Ғылыми зерттеудің белгілі бір бөлігінің мәселелерін қамтитын күрделі міндет.

***

84. Ғылыми зерттеудің міндетін анықтау://

Зерттеуді орындағанда жетуді көздеген соңғы нәтиже бойынша жалпы тұжырымдалған ой//

Алға қойылған мақсатқа жету және оны нақтылау үшін жасалатын жүйелі қадамдар//

Осы заманғы жаңа әдістерді қолдануға мүмкіндік беретін жүйелі қадамдар//

Процесс немесе құбылыстарды жан- жақты толық зерттеу//

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының өзекті тақырыптарының жиынтығы.

***

85. Зерттеудің тиімділігі- бұл://

Өте қолайлы жағдайда жасалған іс-әрекет әрқашан оң нәтиже береді//

Өте қолайлы жағдайда жасалған іс-әрекет оң нәтиже береді//

Кезкелген жағдайда жасалған іс-әрекет оң нәтиже береді//

Нақты жағдайда жасалған іс-әрекет оң нәтиже береді//

Әртүрлі жағдайда жасалған іс-әрекет оң нәтиже береді//

***

86. Зерттеуді қолдану-бұл://

Бақылаудың, зерттеудің және шолудың нәтижелерін әрқашан басқа жағдайларда қолдануға болады//

Бақылаудың, зерттеудің және шолудың нәтижелерін осындай жағдайларда қолдануға болады//

Бақылаудың, зерттеудің және шолудың нәтижелерін басқа жағдайларда қолдануға болады//

Бақылаудың, зерттеудің және шолудың нәтижелерін ұқсас жағдайларда қолдануға болады//

Бақылаудың, зерттеудің және шолудың нәтижелерін кейбір жағдайларда қолдануға болады

***

87. Мүмкіншіліктердің қарым-қатынасы-бұл://

Оқиғаның бақылау тобында басталу мүмкіншілігімен экспериментальды топта оқиғаның басталу мүмкіншілігінің қарым-қатынасы//

Оқиғаның бақылау тобында басталмау мүмкіншілігімен экспериментальды топта оқиғаның басталмау мүмкіншілігінің қарым-қатынасы//

Оқиғаның экспериментальды тобында басталу мүмкіншілігімен бақылау топта оқиғаның басталмау мүмкіншілігінің қарым-қатынасы//

Оқиғаның экспериментальды топта басталу мүмкіншілігімен бақылау тобында оқиғаның басталу мүмкіншілігінің қарым-қатынасы//

Оқиғаның экспериментальды топта басталмау мүмкіншілігімен бақылау тобында оқиғаның басталмау мүмкіншілігінің қарым-қатынасы

***

88. Дәлелдіктің(дұрыстықтың) қатынасы-бұл://

Науқастарда оң нәтиже алмау мүмкіндігінің сау адамдарда оң нәтиже алу мүмкіндігіне қатынасы//

Науқастарда оң нәтиже алу мүмкіндігінің сау адамдарда оң нәтиже алу мүмкіндігіне қатынасы//

Науқастарда оң нәтиже алу мүмкіндігінің сау адамдарда оң нәтиже алмау мүмкіндігіне қатынасы//

Науқастарда оң нәтиже алмау мүмкіндігінің сау адамдарда оң нәтиже алмау мүмкіндігіне қатынасы//

***

89. Жағдайды сипаттау-бұл://

Бір науқасқа жасалған іс-әрекетті және оның нәтижесін бақыланбайтын экспериментальды зерттеу//

Бір науқасқа жасалған іс-әрекетті және оның нәтижесін бақыланбайтын обсервациялық зерттеу//

Бір науқасқа жасалған бақыланбайтын обсервациялық зерттеу//

Бір науқасқа жасалған іс-әрекетті бақыланбайтын обсервациялық зерттеу//

Бір науқасқа жасалған іс-әрекетті және оның нәтижесін бақыланатын обсервациялық зерттеу.

***

90. 1997ж.Нюрнберг Кодексіне сәйкес://

Әскери дәрігерлерге ешқашан медициналық зерттеулер жүргізуге болмайды//

Адамдардың өз еркімен келісімі сөзсіз қажет//

Зерттеулер соғыс кезінде жүргізілмеуі керек//

Зерттеулер халықаралық агентстволармен реттелуі керек//

Аталғандардың бәрі.

***

91. 2000ж. Қайта қаралған Хельсинки Декларациясы бойынша плацебо қолдануға болмайды://

Психиатриялық зерттеулерде, егер ем қолданбауға болмайтын кезде//

Зерттеуге қатысушылар стандартты емді қолдана алмайтын жақсы дамымаған елдерде//

Балаларда//

Келісілген(құпталған) диагностикалық және терапиялық әдістер болған кезде//

Аталғандардың бәрінде.

***

92. «Хабарланған келісім»-деген түсініктемеге жатпайды://

Алда болатын іс-әрекеттің мақсаты туралы ақпарат//

Алда болатын іс-әрекеттің түрі ,сипаты туралы ақпарат//

Мүмкін болатын келеңсіз нәтиже туралы ақпарат//

Мүмкін болатын келеңсіз нәтижемен салыстырғанда жасалатын іс-әрекеттің пайдасы сөзсіз зор туралы ақпарат.

***

93. Хабарланған келісім бере алмайтындарға жатпайды://

Кәмелет жасқа толмағандар//

Шетел азаматтығы барлар//

Ақыл-есі кемдер//

Ақыл-есін тежейтін ауыр аурумен ауыратындар.

***

94. Дұрыс пікірді көрсет://

Хабарланған келісімде көрсетілген мүмкін болатын қауіп этика жөніндегі Комитет қарауын немесе келісімін қажет етпейді//

Рандомизирленген тәжірибеге қатысатындарға мүмкін қажетті ем алмайтындарын айту керек//

Қатысушыларға емнің балама түрі бар екенін айтпау керек//

Қатысушылар зерттеушімен алдын-ала жасалған келісімсіз зерттеуден бас тартуға болмайды//

Зерттеуден шыққан кісілердің ешқандай компенсацияға құқығы жоқ.

***

95. 1997ж «Адам құқығы және биомедицина туралы Конвенция» қорғауға кепілдік бермейді://

Адамның абыройын, қадір-қасиетін сақтауға, сыйлауға//

Әр адамның жеке ерекшелігін қорғауға//

Материальдық қызығушылық және экономикалық пайдамен қамтамасыз ету//

Жеке тұлғаның дербес құқықтылығын сыйлау//

Адамның құқығын және бостандығын сақтау.

***

96. Ең жақсы практикаға негізделген клиникалық (нұсқау)жетекшілік://

Әртүрлі жағдайда емдеу жөнінде тұжырым жасау, бекіту//

Практикада емдеу және бақылау жөнінде шешім қабылдау үшін тұжырым жасау, бекіту//

Белгілі бір оқиғаны белгілі бір жағдайда емдеу және бақылау жөнінде шешім қабылдау үшін тұжырым жасау, бекіту//

Кезкелген оқиғаны белгілі бір жағдайда емдеу және бақылау жөнінде шешім қабылдау үшін бекіту//

Белгілі бір оқиғаны кезкелген жағдайда емдеу және бақылау жөнінде шешім қабылдау үшін бекіту.

***

97. Консенсусқа негізделген Клиникалық нұсқау(жетекшілік)

құрастырылады://

Дұрыс жоспарланып жасалған клиникалық зерттеулер бойынша//

Әртүрлі эксперттік топтардың келісімі бойынша//

Әртүрлі профессор топтарының келісімі бойынша//

Әртүрлі зерттеуші топтардың келісімі бойынша//

Нақты алгоритмдерді құрастыру бойынша.

***

98. Дәлелдерге негізделген Клиникалық нұсқау(жетекшілік)://

Белгілі бір оқиғаны белгілі бір жағдайда емдеу және бақылау жөнінде шешімді бекітеді//

Барлық варианттардан ең жақсысын таңдап бекітеді де, нәтижесінің абсолютті айырмашылығын есепке алады//

Дұрыс жоспарланып жасалған клиникалық зерттеулерді бекітеді //

нақты алгоритмдерді бекітеді//

Денсаулық сақтау жүйесіндегі өзгерістердің нәтижесін бекітеді.

***

99. Дәлелдерге негізделген кеңейтілген Клиникалық нұсқау(жетекшілік)://

Белгілі бір оқиғаны белгілі бір жағдайда емдеу және бақылау жөнінде шешімді бекітеді //

Денсаулық сақтау жүйесінде медициналық практикадағы өзгерістердің нәтижесін бекітеді.

Барлық варианттардан ең жақсысын таңдап бекітеді де, нәтижесінің айырмашылығын есепке алады//

Дұрыс жоспарланып жасалған клиникалық зерттеулерді бекітеді //

Нақты алгоритмдерді құрастыру түрін бекітеді.

***

100. Жүйелі шолуды құрастыру үшін қарастырылады://

Белгілі бір іс-әрекеттің тиімділігі туралы РКЗ (РКИ) //

Белгілі бір іс-әрекеттің тиімділігі туралы барлық біріншілікті зерттеулер//

Кезкелген іс-әрекеттің тиімділігі туралы әртүрлі зерттеулер//

Дұрыс жоспарланып жасалған бақыланатын зерттеулер//

Белгілі бір іс-әрекеттің тек қана бақыланатын зерттеулері.

***

101. Мета-анализ жасауға таңдап алынады://

Белгілі бір іс-әрекеттің тиімділігі туралы бақыланатын РКЗ (РКИ) //

Белгілі бір іс-әрекеттің тиімділігі туралы барлық біріншілікті зерттеулер//

Кезкелген іс-әрекеттің тиімділігі туралы әртүрлі зерттеулер//

Дұрыс жоспарланып жасалған бақыланатын зерттеулер//

Белгілі бір іс-әрекеттің тек қана бақыланатын зерттеулері.

***

102. Жүйелі шолудың артықшылығы://

Критерийлері алдын-ала ойластырылып шығарылады//

Сол аймақта тұратындардың аурушаңдығы бағаланады//

Шын, анық нәтижелердің жиынтығы//

Жиі жаңа немесе сирек оқиғалар сипатталады//

Гипотеза құрастыруға пайдалы.

***

103. Мета-анализдің артықшылығы://

Критерийлері алдын-ала ойластырылып шығарылады//

Сол аймақта тұратындардың аурушаңдығы бағаланады//

Шын, анық нәтижелердің жиынтығы//

Жиі жаңа немесе сирек оқиғалар сипатталады//

Гипотеза құрастыруға пайдалы.

***

104. Осы заманғы эпидемиологияның эволюциясында бар://

2эра//

3эра//

4эра//

5эра//

6эра.

***

105. Кокран бірлестігін 1992ж. Құрды://

Дж.Сноу//

Джастер//

Дж.Чалмер//

Листер//

Д.Гримес.

***

106. Дәлелді медицина – бұл://

Ғылым//

Статистика//

Эпидемиология//

Медициналық практиканың әдісі//

Зерттеу әдісі.

***

107. Зерттеуді бағалау және талдау жасау құралы://

EBM//

KISS//

AGREE//

JUCY//

PICO7

***

108. AGREE бағалау сұрақнамасының бөлімдері://

4//

5//

6//

7//

8.

***

109. Зерттеудің суррогат көрсеткішін анықта://

Өлім-жітім көрсеткіші//

Аурушаңдық//

Өмір сүру сапасы//

Холестерин//

Өмір сүру ұзақтығы.

***

110. ДМ-нің Оксфорд орталығының шешімі бойынша «А» дәрежесі://

Бірнеше жоғары сапалы зерттеулер немесе мета-анализ,жүйелі шолу//

Сапасы қанағаттанарлық бірнеше зерттеулер//

Мәлімет сипаттау арқылы алынған//

Эксперттердің пікірі//

Іс-әрекеттің зиянды әсері бар.

***

111. ДМ-нің Оксфорд орталығының шешімі бойынша «Е» дәрежесі://

Бірнеше жоғары сапалы зерттеулер немесе мета-анализ,жүйелі шолу//

Сапасы қанағаттанарлық бірнеше зерттеулер//

Мәлімет сипаттау арқылы алынған//

Эксперттердің пікірі//

Іс-әрекеттің зиянды әсері бар.

***

112. ДМ-нің Оксфорд орталығының шешімі бойынша «В» дәрежесі://

Бірнеше жоғары сапалы зерттеулер немесе мета-анализ,жүйелі шолу//

Сапасы қанағаттанарлық бірнеше зерттеулер//

Мәлімет сипаттау арқылы алынған//

Эксперттердің пікірі//

Іс-әрекеттің зиянды әсері бар.

***

113. ДМ-нің Оксфорд орталығының шешімі бойынша «C» дәрежесі://

Бірнеше жоғары сапалы зерттеулер немесе мета-анализ,жүйелі шолу//

Сапасы қанағаттанарлық бірнеше зерттеулер//

Мәлімет сипаттау арқылы алынған//

Эксперттердің пікірі//

Іс-әрекеттің зиянды әсері бар.

***

114. ДМ-нің Оксфорд орталығының шешімі бойынша «D» дәрежесі://

Бірнеше жоғары сапалы зерттеулер немесе мета-анализ,жүйелі шолу//

Сапасы қанағаттанарлық бірнеше зерттеулер//

Мәлімет сипаттау арқылы алынған//

Эксперттердің пікірі бойынша//

Іс-әрекеттің зиянды әсері бар.

***

115. Тәжірбе тобының бір критерийін тап : //

Плацебо алатын топ //

Стандартты ем алатын топ //

Зерттелетін препарат алатын топ //

Ешқандай ем алмайды//

Базисті ем алады .

***

116. Мета-анализдің анықтамасы: //

Бірнеше зерттеулердің нәтижесін біріктіретін статистикалық сараптау әдісі /

Белгілі бір топқа бірдей іс-әрекет қолданылатын рандомизация әдісі //

Әр топқа саны бірдей қатысушылар болатын рандомизация әдісі //

Белгілі бір популяцияда жаңа аурулар пайда болуын талдау //

Клиникалық көзқарас бойынша нәтиженің маңыздылығын талдау .

***

117. Бір уақытта (момент) зерттеудің синонимы (cross sectional study) //

Когорттық//

Бірнеше жағдайды сипаттау//

Көлденең//

Жағдай-бақылау//

РКИ

***

118. Бір моментті зерттеудің мақсаты://

Сирек кездесетін аурулардың себебін анықтау //

Клиникалық нәтижелердің айырмашылығының пайда болу жиілігін көрсету//

Қолданылған іс-әрекеттердің артықшылығы мен кемшілігін салыстыру//

Аурулардың таралуын бағалау //

Дәрілердің кері әсерін сипаттау./

***

119. Жағдай –бақылаудың мақсаты://

Сирек кездесетін аурулардың себебін анықтау //

Аурулардың себебін анықтау//

Клиникалық нәтижелердің айырмашылығының пайда болу жиілігін көрсету//

Қолданылған іс-әрекеттердің артықшылығы мен кемшілігін салыстыру//

Аурулардың таралуын бағалау //

Дәрілердің кері әсерін сипаттау.

***

120. Когорттық зерттеудің мақсаты ://

Аурулардың себебін бағалау //

Клиникалық нәтижелердің айырмашылығының пайда болу жиілігін көрсету//

Қолданылған іс-әрекеттердің артықшылығы мен кемшілігін салыстыру//

Аурулардың таралуын бағалау //

Дәрілердің кері әсерін сипаттау.

***

121. РКИ-мақсаты://

Аурулардың себебін бағалау //

Клиникалық нәтижелердің айырмашылығының пайда болу жиілігін көрсету//

Қолданылған іс-әрекеттердің артықшылығы мен кемшілігін салыстыру//

Аурулардың таралуын бағалау //

Дәрілердің кері әсерін сипаттау.

***

122. Эпидемиология зерттейді://

Аурудың этиологиясын//

Аурудың патогенезін//

Өлімнің себебін//

Аурудың таралуын және себебін//

Аурудың болжамын.

***

123.20 млн тұрғыны бар елде жылына қырым қызбасының 50 жағдайы(случай) тіркеледі.Осы аурумен аурушаңдықты есепте://

2.5 1млн тұрғынға//

25 1млн тұрғынға//

4 1млн тұрғынға//

5 1млн тұрғынға//

250 1млн тұрғынға//

***

124. Когорттық зерттеулер жөнінде айтуға болады ://

Құрылымы бойынша олар ретроспективті //

Жүргізу не орындау тәсілі бойынша ұзақ,ұзыннан//

Сипаттау арқылы жүргізіледі//

Бірмоментті зерттеу//

Белгілі клиникалық нәтиже зерттеледі.

***

125. Эксперементальды зерттеудің сипаттаудан айырмашылығы://

Проспективті ұйымдастырылған//

Тәжірибе және бақылау тобы бірдей мөлшерде//

Зерттелетін іс-әрекет кімге қолданылатынын зерттеуші анықтайды//

Тәжірибе және бақылау тобы анамнезінде бірдей фактордың болуымен таңдалады//

Алынған мәліметтерді сараптау үшін дұрыс статистикалық әдіс қолданылады.

***

126. Топтарды құрғанда рандомизация кепіл береді://

Белгілері бойынша екі топ бірдей//

Тәжірибе және бақылау тобы бірдей көлемде//

Плацебо тиімділігі жойылады//

Жүйелі қателерді болдыртпайды//

Топтарға кездейсоқ бөлінеді.

***

127. Екі жақты жасырын зерттеу қажет://

Емделген және бақылау тобын салыстыру үшін//

Емделген және бақылау тобында бірдей белгілерге жету үшін//

Таңдау кезінде кездейсоқ қатені азайту үшін//

Емдеудің нәтижесін, бақылаушылардың қатесін азайту үшін.

***

128. Суды фторлау кариестің алдын алуға көмектеседі,бірақ асқыну (флюороз) тудыруы мүмкін.Сондықтан суды фторлау жүргізілуі керек жағдай://

Халықтың қалауы бойынша өз еріктерімен//

Жауапты орындаушы органдардың шешімі//

Кең насихаттау қажет//

Назарды көп аудармау қажет//

Алдын ала халықтың талқылауынан өту кажет.

***

129. Зерттеуді жоспарлағанда пациенттердің саны қанша болуы керек?://

Аз болуы керек,өйткені мүмкін болатын зиян аз болады//

Дәл бағалау үшін көп болуы керек//

Күтілетін нәтижені алу үшін жеткілікті болу керек//

Зерттелетін жағдайдың қауіптілігіне байланысты//

Зерттеуге барлық тілек білдірушілер қатысуы керек.

***

130. Оригинал препараттардың генериктерден айырмашылығы неде?//

Активті ингредиент//

Енгізу жолы//

Мөлшерінде//

Көрсетілімі немесе кері көрсетілімдерінде//

РКИ жүргізілгенде.

***

131. ДМ-нің негізгі постулаты неде?//

Дәрігер өзінің жеке тәжірибесінде жене интуициясына сенеді//

Дәрігер көптен істейтіндердің пікіріне сүйенеді//

Дәрігер сапалы клиникалық зерттеулердің нәтижесіне сүйенеді//

Дәрігер зерттелетін тақырып бойынша мамандардың пікірталасына сүйенеді.

Осы тақырып бойынша медициналық мақалаларға сүйенеді.

***

132. Ғылыми мақалалардың сапасын бағалау және ізденістің алгоритмін ойлап тапқан бірінші ғалым ://

А.А.Кокран.

Б.Р.Флетчер.

С.Г.Гайятт.

Д.Д.Сакки.

Е.В.Власов.

***

133. ДМ-нің иерархиясында ең төменгі дәлел://

РКИ//

Когорттық зерттеу//

Бақылаудың нәтижесі//

Жағдай-бақылау//

Қарама-қарсы клиникалық зерттеу.

***

134. ДМ-нің иерархиясында ең жоғарғы дәлел://

РКИ//

Когорттық//

Бақылаудың нәтижесі//

Жағдай-бақылау//

Қарама-қарсы клиникалық зерттеу.

***

135. Ретроспективті зерттеулердің кемшіліктері://

Бірінші материалдың қолжетімділігі//

Биоэтикалық проблемалардың болмауы//

Зерттеудің жылдамдылығы//

Пациенттердің зерттеудің әртүрлі толықтығы,деңгейі,з

Ерттеудің құнының аздығы//

***

136. Жағдай-бақылау пайдалы, өйткені://

Аз ақша кетеді//

Зерттеу дизайны қарапайым, оңай//

Сирек кездесетін жағдайды зерттеуге ыңғайлы//

Бірінші материал қолжетімді//

Зерттеу аз уақыт алады.

***

137. Антигипертензивті дәрілерді зерттегендегі қажетті клиникалық нәтиже://

Липидтердің тотығуы//

Инфаркт және инсульт жиілігі//

Қандағы қант мөлшері//

АҚ-нің төмендеуі//

Холестериннің төмендеуі

***

138. Зерттеудің сапасын бағалау үшін бірнеше критирий қолданылады.Қате

критерий қайсы?//


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 44; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
На рисунке схема анатомического строения вегетативного органа. Это | Клас-ция насосов по назначению.


lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.35 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты