Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначені у вартісній формі витрати на здійснення розширеного
Читайте также:
  1. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  2. Витрати та результати підприємницької діяльності.
  3. Доходи та витрати друкованого видання. Самоокупність, прибутковість, збитковість як фактори економічної діяльності ЗМІ.
  4. Завдання, зміст. основні шляхи здійснення морального виховання.

відтворювання основних фондів – це:

а) капітальні вкладення;

б) фінансові інвестиції;

в) інвестиції.

19. У вітчизняній економіці діють такі види цін:

а) державні фіксовані та регульовані;

б) ринкові та регульовані;

в) державні фіксовані, регульовані та вільні.

20. Ступінь та методи втручання держави у процес ціноутворення залежать від:

а) волі та бажання політичної партії, що прийшла до влади;

б) зрілості ринкових відносин;

в) прийнятої у державі концепції державного регулювання;

г) стабільності економіки.

 

ТЕСТИ з курсу «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

Варіант 6

1. Соціальна структура національної економіки характеризує:

а) співвідношення окремих компонентів валового випуску за матеріально-речовим складом;

б) розподіл народного господарства за формами власності;

в) частку окремих галузей у загальному валовому випуску.

 

2. До загальноекономічних пропорцій належать:

а) пропорція між фондом споживання та фондом нагромаджень;

б) пропорція між промисловістю та сільським господарством;

в) пропорція між групою .А. та групою .Б..

 

3.* До інтенсивних факторів економічного зростання відносяться:

а) підвищення кваліфікації працівників;

б) збільшення кількості зайнятих працівників;

в) розширення виробничих площ;

г) зростання обсягів інвестицій при збереженні існуючого рівня

технології виробництва;

д) зростання фондовіддачі.

 

4.* До екстенсивних факторів економічного зростання відносяться:

а) розширення виробничих площ;

б) використання досягнень НТП у виробництві;

в) підвищення кваліфікації працівників;

г) збільшення кількості тих, що працюють;

д) зростання фондовіддачі.

 

Фактори, що приводять до економічного зростання завдяки збільшенню

кількості економічних ресурсів, звуться:

а) інтенсивними;

б) економічними;

в) екстенсивними;

г) виробничими.

 

Фактори, що приводять до економічного зростання завдяки більш

ефективному використанню вже задіяних економічних ресурсів, звуться:

а) інтенсивними;

б) економічними;

в) екстенсивними;

г) виробничими.

7. Пасивна структурна політика держави полягає у:

а) створенні правової бази для вільного переміщення факторів виробництва між сферами, регіонами;

б) сприянні прискоренню структурних зрушень в економіці за допомогою

відповідних державних важелів;

в) визначення пріоритетних галузей економіки.

 

Визначте соціально-економічні умови (передумови) виникнення


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 5; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты