Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ступінь та методи втручання держави у процес ціноутворення
залежать від:

а) волі та бажання політичної партії, що прийшла до влади;

б) зрілості ринкових відносин;

в) прийнятої у державі концепції державного регулювання;

г) стабільності економіки.

 

8. Пряме втручання держави у ціноутворення здійснюється шляхом:

а) установлення єдиних податків, що містять ціни;

б) установлення фіксованих цін;

в) затвердження структури ціни.

 

9. Органи державного регулювання економіки поділяються на:

а) центральні, місцеві;

б) місцеві, промислові, державні;

в) регіональні, галузеві, загальнодержавні.

 

10*. Виконавчу владу в Україні репрезентують:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Президент країни;

в) місцеві державні адміністрації;

г) Антимонопольний комітет;

д) Верховна Рада України.

 

11. Один з принципів демократії – принцип більшості реалізується:

а) за допомогою прямої демократії;

б) за допомогою представницької демократії;

в) за допомогою прямої та представницької демократії.

12. До форм реалізації представницької демократії відносять:

а) проведення виборів на основі загального виборчого права;

б) прийняття нормативно-правових актів;

в) референдуми;

г) всенародні обговорення питань державного життя;

д) діяльність органів державної влади та управління різних рівнів.

 

13. Головна ідея класичної ліберальної демократії – це:

а) ідея індивідуальної свободи;

б) урахуванні інтересів усіх соціальних верств;

в) участь якомога ширших верств населення у здійсненні влади.

14*. Економічний вимір свободи має такі аспекти:

а) змогу виробляти і споживати;

б) змогу продавати і купувати;

в) громадянську свободу;

г) свободу наймати і найматися.

15. Економічна свобода:

а) передбачає відсутність панування і підкорення;

б) це те, що виходить за межі законності;

в) потребує встановлення рівноправних та солідарних суспільних

відносин, які б забезпечували розповсюдження економічних свобод на окремих суб’єктів економіки;

г) потребує встановлення рівноправних, солідарних суспільних відносин,

які б забезпечували розповсюдження економічних свобод на всіх без винятку суб’єктів економіки.

 

16*. Формами прояву економічної свободи є:

а) високий рівень матеріального добробуту;

б) наявність творчих засад;

в) підвищення змістовності праці;

г) можливість вільного професійного пересування людини;

д) обмеженість територіального пересування людини.

 

17. Під терміном «економічна безпека» слід розуміти:

а) стан захищеності інтересів держави від можливих загроз;

б) стан захищеності існуючої суспільної системи від можливих загроз;

в) стан захищеності інтересів особи від внутрішніх і зовнішніх загроз.

 

18*. Економічній безпеці держави може загрожувати:

а) втручання у внутрішні справи країни з боку інших держав;

б) неефективність системи державного регулювання економічних

відносин;

в) неефективне використання природних ресурсів;

г) неконтрольований відплив за межі України інтелектуальних,

матеріальних і фінансових ресурсів;

19. Залежно від способу збирання розрізняють такі види податків:

а) місцеві і загальнодержавні;

б) прогресивні, регресивні та пропорційні;

в) прямі та непрямі.

20*. Місцевими податками (зборами) є:

а) податок на прибуток;

б) акцизний податок;

в) єдиний податок;

г) податок на нерухоме майно, відмінні від земельної ділянки;

д) плата за землю;

е) туристичний збір.

ТЕСТИ з курсу «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 78; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты