Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА) укладення Люблінської унії
Читайте также:
  1. Стадії укладення цивільно-правового договору

Тестові завдання з правильними відповідями

 

1. На теренах сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

а) 2 млн. роки тому

б) 100 тисяч років тому

в) 80 тисяч років тому

Г) 1 млн. років тому

2. Встановіть відповідність між творами та їхнім змістовним наповненням:

«Повість минулих літ»   «Слово о полку Ігоревім»   «Києво-Печерський Патерик»   «Повчання» Володимира Мономаха виклад історії походження Русі та розвитку давньоруської держави літературно-поетичний опис походу руської дружини проти половців похвала князеві Володимиру та прославлення хрещення Русі життєпис автора, що має служити прикладом нащадкам

3. Кревську унію укладено:

а) 1363 року

б) 1377 року

В) 1385 року

г) 1392 року

4. Наслідком Української національної революції ХVІІ ст. стало:

а) закріпачення українського селянства

Б) масове покозачення селянства і міщанства

в) перехід українських земель під владу Польщі

Г) формування української державності

Д) інкорпорація українських земель до Російської імперії

5. Період гетьманування Кирила Розумовського:

а) 1722–1727 роки

б) 1734–1750 роки

В) 1750–1764 роки

г) 1764–1775 роки

6. Яке гасло українського національного руху розкриває зміст Четвертого Універсалу Української Центральної Ради?

а) «Хай живе самостійна Україна!»

б) «Україна для українців!»

в) «Вся влада Радам!»

г) «Геть Тимчасовий уряд!»

7. Перший президент Української Академії наук:

а) Михайло Грушевський

б) Дмитро Дорошенко

в) Євген Патон

Г) Володимир Вернадський

8. Автор віршованої частини українського національного гімну «Ще не вмерли України»:

а) Леся Українка

б) Іван Франко

В) Павло Чубинський

г) Тарас Шевченко

 

9. Рішенням Верховної Ради СРСР Крим включено до складу УРСР:

а) 1945 року

б) 1948 року

в) 1951 року

Г) 1954 року

д) 1956 року

10. Найчисленнішою українська діаспора у:

а) Мексиці, Бразилії, Болівії

Б) США, Канаді, Аргентині

в) Австралії, Японії, Китаї

 

11. Давній кам’яний вік – це:

а) неоліт

б) енеоліт

В) палеоліт

г) мезоліт12. Княгиня Ольга під час правління:

а) заснувала осередки центральної князівської влади на місцях, регламентувала процес збирання данини, запровадивши «погости» та «уроки»

б) поклала край пануванню Хозарського каганату в Причорноморських і Прикаспійських степах, здійснила низку військових походів

в) відвідала Константинополь, де прийняла християнство

правильний варіант а, б
правильний варіант б, в
правильний варіант а, в
правильний варіант а, б, в

13. Українські землі увійшли до складу Речі Посполитої унаслідок:

а) укладення Люблінської унії

б) набігів кримських татар на українські землі

в) укладення Берестейської унії

г) Лівонської війни

14. Територія козацької держави Військо Запорозьке складалася з Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств за умовами:


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты