Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБ) націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників
Читайте также:
  1. А) більшість українських земель увійшла до складу СРСР, Закарпаття залишилось у складі Угорщини
  2. Аграрная политика царского правительства в крае и расхищение башкирских земель в пореформенный период
  3. Аренда земельных участков.
  4. Билет 5. Установление ордынского ига на Руси. Борьба русского народа с монголо-татарами. Оборона северо-западных земель от немецких и шведских завоевателей в XIII веке.
  5. Благодаря Куликовской битве был уменьшен размер дани. В Орде было окончательно признано политическое главенство Москвы среди остальных русских земель.
  6. Борьба русских земель против иноземных захватчиков в XIII-XV вв.
  7. Виды земельных платежей.
  8. Внешняя политика Ивана IV: присоединение и освоение новых земель
  9. Вопрос 3. Земельный налог

в) лояльним ставленням влади до священиків греко-католицької церкви

г) залученням «буржуазних спеціалістів» до процесу форсованої індустріалізації

 

12. У 1970-ті рр. у УРСР в цілому завершився перехід до:

а) обов’язкової початкової освіти

б) загальної середньої освіти

В) безкоштовної вищої освіти

г) загальної профтехосвіти

 

Контрольне завдання 66

 

1. Охарактеризуйте сучасні наукові погляди стосовно причини, часу виникнення, соціальної бази й організаційної структури українського козацтва.

 

2. Визначте особливості українського національного руху на західноукраїнських землях у 1918 – 1919 рр.

 

3. Які з причин переважно зумовили грецьку колонізацію Північного Причорномор’я та Криму в VІІI–VІ ст. до н. е.?

а) суспільно-політичні

б) культурно-ідеологічні

В) соціально-економічні

г) воєнно-стратегічні

4. Які з названих навчальних закладів існували на Русі до середини ХІІІ ст.?

А) школи книжного вчення

б) недільні школи

в) ремісничі училища

г) єзуїтські колегії

Д) школи домашнього навчання

Є) палацові школи

5. Писемна пам'ятка Русі, в якій автор взявся показати «звідкіля єсть пішла Руська земля»:

а) «Слово о полку Ігоревім»

б) «Повість минулих літ»

в) «Слово про закон і благодать»

г) «Повчання дітям»

6. Яка саме з подій ознаменувала ліквідацію Гетьманщини:

а) ліквідація Запорізької Січі

Б) утворення другої Малоросійської колегії

в) запровадження кріпосного права на Лівобережній Україні

г) утворення Харківського намісництва на Слобожанщині

 

7. Встановіть хронологічну послідовність подій:

2 а) створення Петербурзької академії наук

5 б) створення Київського товариства дослідників природи

1 в) створення Києво-Могилянської академії

3 г) створення Харківського товариства дослідників природи

4 д) створення Одеського товариства дослідників природи

 

8. Позначте правильні твердження з оцінками соціально-економічних змін в Україні у ХVІІІ ст.:

а) відбулася уніфікація соціальної структури українського суспільства з російським

Б) відбулося злиття української верхівки з російською і перетворення у переважно селянське суспільство з патріархально-провінційними відносинамив) в економічному плані Україна остаточно перетворилася у внутрішню колонію Російської імперії

 

9. Перший Універсал Української Центральної Ради проголошено:

а) 27 лютого 1917 року

Б) 10 червня 1917 року

в) 3 липня 1917 року

г) 7 листопада 1917 року

10. Хронологічні рамки якого явища історії України не вписуються в логічний ланцюжок?

а) 1921 – 1923 роки

б) 1932 – 1933 роки


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты