Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ) створювалися окремі адміністративно-територіальні одиниці в місцях компактного проживання неукраїнського населення
Читайте также:
  1. А) Австро-Угорщині з українського населення на добровільних засадах
  2. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  3. Дії населення при аваріях з викидами хлору
  4. Евакуація населення і порядок її проведення
  5. Єдина державна система захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій та її характеристика
  6. Назвіть окремі ухвали суду, їх постановлення та значення.
  7. Охарактеризувати типи відтворення населення
  8. Поняття про радіаційні режими захисту населення і порядок їх використання
  9. Проблеми захисту населення при зараженні території аміаком і хлором.

г) українську мову в республіці проголошено державною, в системі освіти мови національних меншин замінено українською

 

11. Якими саме змінами в соціальній структурі суспільства позначилося встановлення радянської влади на Наддніпрянській Україні?

а) встановленням диктатури пролетаріату

б) ліквідацією поміщицького землеволодіння і класу поміщиків

в) ліквідацією станових звань (дворянина, міщанина; титулів – князя, графа та ін.; звання чиновників)

г) встановлення єдиного для всього населення індивідуального статусу – громадянин

правильний варіант а, г
правильний варіант б, в, г
правильний варіант а, б, в
правильний варіант а, б, в, г

 

12. Встановіть відповідність між персоналією видатного діяча та його винаходом:

М. Бернардос О. Бородін Д. Рожанський М. Курако дугове електрозварювання металів економічний паровоз дослідження коливного розряду доменні печі

Контрольне завдання 61

 

1. Проведіть порівняльний аналіз політики урядів Центральної Ради та Гетьманату в контексті розбудови української державності.

 

2. Розкажіть про особливості розвитку української науки після розпаду Російської імперії? Які саме організаційні та структурні зміни відбулися в ній після 1921 року?

 

3. Територію сучасної України у VІІ – ІІІ ст. до н. е. населяли:

а) скіфи

б) кіммерійці

в) авари

г) сармати

4. В давньоруській державі Київська Русь селяни, які володіли землею, двором, худобою, проживали в князівських селах, сплачували йому данину і були відносно вільними називались:

а) челяддю

б) смердами

в) закупами

г) рядовичами

5. Ревних католиків мали на меті виховувати у своїх школах:

а) социніани

б) гусити

в) василіани

Г) єзуїти

6. Наслідком Переяславської ради стало укладання:

а) Зборівського трактату

б) Білоцерківського трактату

в) «Березневих статей»

г) «Вічного миру» між Річчю Посполитою і Московським царством

 

7. Наказним гетьман після смерті Івана Скоропадського став:

а) Дем’ян Многогрішний

б) Данило Апостол

в) Пилип Орлик

Г) Павло Полуботок

8. Уряд гетьмана Павла Скоропадського досяг найбільших успіхів:

а) у зовнішній політиці

б) в аграрній політиці

в) у будівництві збройних сил

Г) у національно-культурному будівництві

9. Вищі законодавчі та виконавчі органи Західноукраїнської Народної Республіки:

а) Центральна Рада та Генеральний секретаріат

б) Рада міністрів

в) Директорія

г) Українська національна рада і Тимчасовий державний секретаріат

 

10. Успіхам у діяльності уряд гетьмана П. Скоропадського завдячував:


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 11; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты