Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА) Австро-Угорщині з українського населення на добровільних засадах
Читайте также:
  1. В) створювалися окремі адміністративно-територіальні одиниці в місцях компактного проживання неукраїнського населення
  2. Дії населення при аваріях з викидами хлору
  3. Евакуація населення і порядок її проведення
  4. Єдина державна система захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій та її характеристика
  5. Охарактеризувати типи відтворення населення
  6. Поняття про радіаційні режими захисту населення і порядок їх використання
  7. Порядок призначення, підготовки і проведення Всеукраїнського референдумів.
  8. Проблеми захисту населення при зараженні території аміаком і хлором.
  9. Реальна заробітна плата, доходи населення та їх використання

б) Росії з військовополонених галичан

в) Австро-Угорщині з полонених українців Російської імперії

 

10. Період існування Української Центральної Ради:

А) березень 1917 р. – квітень 1918 р.

б) квітень 1917 р. – квітень 1918 р.

в) квітень 1918 р. – листопад 1918 р.

г) листопад 1918 р. – січень 1919 р.

 

11. Утворення наркомату закордонних справ УРСР 1944 року, вступ УРСР до ООН 1945 року стали свідченням:

А) відновлення зовнішньополітичної діяльності України

б) приєднання України до Антигітлерівської коаліції

в) початку післявоєнної відбудови України

г) виходу України з Другої світової війни

 

12. Визначте кількість представників тих чи інших національних меншин у складі населення сучасної України:

росіяни білоруси молдовани болгарии поляки угорці румуни греки понад 11 млн. понад 400 тис. понад 300 тис. понад 200 тис. близько 200 тис. понад 160 тис. понад 130 тис. близько 100 тис.

 

Контрольне завдання 52

1. Окресліть основні складові процесу українського державотворення у 1917 – 1920 рр.

 

2. Охарактеризуйте особливості процесу українського національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці ХVІІІ ст. – у першій половині ХІХ ст.

3. Археологічним відповідником якого етноплемінного об'єднання є празько-корчацька культура, пам'ятки якої виявлено на території між Дністром і Дунаєм?

а) кіммерійців

б) антів

В) склавинів

г) аварів

4. Встановіть відповідність між роками та подіями:

1097 рік 1113 рік   1187 рік 1199 рік з’їзд князів у Любечі укладення ченцем Нестором «Повісті минулих літ» перша літописна згадка про Україну Утворення Галицько-Волинського князівства

5. Учасники генеральних рад у Козацькій державі:

А) козаки, духовенство, міщани

б) дворяни, козаки, духовенство

в) козаки, міщани, селяни

 

6. Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького розпочалася:

а) 1647 року

Б) 1648 року

в) 1649 року

г) 1654 року

7. Період існування Гетьманату:

а) березень 1917 р. – січень 1918 р.

б) січень 1918 р. – квітень 1918 р.

В) квітень 1918 р. – грудень 1918 р.г) листопад 1918 р. – січень 1919 р.

8. Яке з наведених тверджень розкриває напрями діяльності товариства «Просвіта» 90-х рр. ХІХ ст.:

а) піднесення рівня освіти селян через створення сільських читалень, бібліотек та «народних домов»

б) пропаганда серед західноукраїнського селянства соціалістичних ідей

В) створення громадських крамниць, позичкових товариств, кооперативів

г) пропаганда атеїзму

д) поширення серед селянства книжок, написання «язичієм»

 

9. Коли територію України було повністю звільнено від німецько-фашистських окупантів?

А) восени 1944 року

б) навесні 1943 року

в) взимку 1945 року

10. Унаслідок територіальних змін у Східній Європі впродовж 1939-1940 рр.:


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты