Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА) ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини. б) засудження фактів втручання СРСР у внутрішні справи країн Східної Європи
Читайте также:
  1. А) ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини
  2. Гігієнічна оцінка виробничого мікроклімату. Поняття важкості, напруженості, одноманітності праці. Терморегуляція організму людини, тепловий баланс організму.
  3. Історія української журналістики
  4. Історія української журналістики.
  5. Конституційний статус людини і громадянина як категорія конституційного права України.
  6. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
  7. Методика ознайомлення з новим твором.
  8. Методика ознайомлення учнів з поняттям моделі
  9. Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

б) засудження фактів втручання СРСР у внутрішні справи країн Східної Європи

в) відновлення в правах неправильно звинувачених, незаконно засуджених осіб

г) внесення до Конституції УРСР положень про свободу слова та віросповідання.

 

12. Встановіть хронологічну послідовність подій суспільно-політичного життя України другої половини 1980 – 1990-х рр.:

3 а) проведення акції «Українська хвиля» від Львова до Києва

1 б) відзначення 1000-ліття хрещення Русі

2 в) проведення Установчого з’їзду Народного руху України за перебудову.

4г) заборона діяльності Комуністичної партії України

Контрольне завдання 49

 

1. Охарактеризуйте діяльність Кирила Розумовського в контексті спроб відновлення автономії України у складі Російської імперії.

 

2. Висвітліть складові процесу «радянізації» Західної України після її включення до складу СРСР, якими були позитивні і негативні наслідки цього.

 

3. Ознаки кризи первісного родоплемінного ладу і початку державної консолідації у східних слов’ян виявлялися у (визначне помилкове твердження):

А) існуванні родової общини

б) виникненні майнової нерівності

в) появі знаті – групи людей, що претендують на управління общиною завдяки походженню

г) виникненні приватної власності на майно і худобу

 

4. Систему дохристиянських релігійних вірувань слов’ян вчені називають:

а) магією

б) фетишизмом

В) язичництвом

г) тотемізмом

5. Велике князівство Литовське в XIV—XVI ст. укладало унії з:

а) Московією

б) Лівонією

В) Польщею

г) Князівством Руським

6. Встановіть відповідність подій:

1651 рік 1654 рік 1649 рік Білоцерківський трактат «Березневі статті» Зборовський трактат

 

7. Встановіть хронологічну послідовність історичних подій:

4 а) перетворення всіх початкових шкіл на загальноосвітні «початкові народні училища»

5 б) видання Декрету про єдину трудову школу

3 в) надання Київській Могилянській колегії статусу академії

2г) вихід першої друкованої кирилицею читанки-«Часослова»

1 д) початок використання для письма «Софійської абетки»

 

8. Розташуйте у хронологічній послідовності події стосовні ліквідації Російською імперією автономного устрою України:

1 а) закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України;

3 б) зруйнування Запорозької Січі;

2 в) скасування козацьких полків на Слобожанщині;

4 г) остаточна ліквідація гетьманства на Лівобережжі.

9. Другий Універсал Української Центральної Ради було проголошено:

а) 27 лютого 1917 року

б) 10 червня 1917 року


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 12; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты