Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБ) Волинь
в) Київщина

г) Буковина

д) Закарпаття

е) Володимиро-Суздальське князівство

ж) Великий Новгород

з) Полоцьке князівство

 

5. Оберіть твердження, що характеризують соціальні зміни на Західній Україні, спричинені модернізацією економіки після ліквідації 1848 року кріпосного права в Австрійській імперії:

а) відсутність державності, колонізаторська політика Австрійської імперії негативно позначилась на соціально-економічному розвитку України

1) так 2) ні

б) після 1848 р. український народ сповна використав свої потенційні можливості в соціально-економічному напрямку;

1) так, 2) ні

в) сільське господарство в Західній Україні розвивалося переважно пруським шляхом і селянство складало приблизно 90 % її населення;

1) так 2) ні

г) промисловість хоч і зробила значний крок вперед, проте залишалась відсталою;

1) так 2) ні

д) повільно йшов процес зростання міст (міського населення).

1) так 2) ні

 

6. Оберіть твердження, що розкривають зміст Литовських статутів 1529 та 1566 рр.:

А) юридично закріплювали право литовських великих князів та польських королів розпоряджатися землями в інтересах шляхти

Б) узаконювали жалувати шляхті грамоти на володіння землями

В) узаконювали привілейоване становище шляхтичів та магнатів на отримання шляхетських звань, державних посад

Г) шляхта та магнати звільнялись від повинностей і сплати податків

Д) ці закони поклали початок закріпаченню селян

е) юридично селянство стало остаточно закріпаченим

7. II Малоросійська колегія була очолена:

а) Катериною ІІ

б) Єлизаветою

В) П. Румянцевим

г) Петром І

8. Оберіть судження, що характеризують зміст поняття «українське національне відродження ХІХ ст.»:

А) формування національної самосвідомості українців

Б) зростання інтересу до української мови, історії, культури

в) зміни в етнічному складі населення

г) бурхливе будівництво залізниць

Д) активізацію зв’язків між західними і східними українцями, їх національно інтеграцію

Е) розгортання українського національно-визвольного руху

9. Друга світова війна розпочалася нападом:

а) Франції на Німеччинуб) Німеччини на Радянський Союз

в) Радянського Союзу на Фінляндію

Г) Німеччини на Польщу

10. Проведення Народним рухом України акції «Українська хвиля» (1990 р.; утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва) присвячувалося:

а) роковинам бою під Крутами

Б) проголошенню Акта злуки УНР і ЗУНР

в) проголошенню УНР

г) проголошенню незалежності України

11. Президентом Академії наук України в минулому був видатний діяч:

А) М. Василенко

Б) М. Грушевський


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты