Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБ) офіційна підтримка курсу «перебудови» та фактичне блокування реформаторських кроків союзного партійного керівництва
Читайте также:
  1. Діалог як категорія журналістського дискурсу.
  2. Зміст початкового курсу математики. Аналіз програми з математики для початкових класів
  3. Історія України як наука та навчальна дисципліна. Періодизація курсу. Джерелознавство та історіографія історії України.
  4. Методи наукового дослідження, що застосовуються в процесі розробки методики викладання початкового курсу математики
  5. Описание экспериментальной установки для проведения лабораторных работ по курсу гидравлики
  6. Основні завдання курсу
  7. Особливості шкільного курсу інформатики
  8. Отбор кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы по конкурсу
  9. Перечень вопросов для повторения по курсу

в) засудження курсу «перебудови» та розроблення власної концепції реформування УРСР на засадах ринкової економіки

г) категорична відмова від підтримки курсу «перебудови», ініціювання заходів, спрямованих на усунення М. Горбачова від влади

 

12. «Реабілітація» – це:

а) повернення після війни на батьківщину військовополонених, цивільних полонених, які були направлені на примусові роботи, біженців

б) насильницьке відчуження чи тимчасове вилучення державою для її потреб майна, продовольства громадян

В) виправдання, відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб

г) створення умов для вільної діяльності політичних партій, громадських організацій

 

Контрольне завдання 37

 

1. Проаналізуйте законодавчу базу, яка регулює умови культурного і духовного розвитку національних меншин у сучасній Україні.

 

2. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України.

 

3. Кіммерійці мешкали на теренах сучасної України:

а) ІХ – VІІ ст. до н.е.

б) VІІ – ІІІ ст. до н.е.

в) ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.

г) ІV – VІІ ст. н.е.

 

4. Внутрішня політика Данила Галицького позначилась тим, що князю вдалося:

а) досягти згоди з боярами і спільно з ними – через боярську раду – вирішувати всі питання внутрішньої політики

Б) здолати боярську опозицію і зміцнив князівську владу

В) захистити від боярської сваволі та надмірної експлуатації галицьких селян і міщан

г) запровадити нові повинності і збільшити залежність селян від великих землевласників

Д) розбудувати існуючі і заснувати нові міста, заселивши їх «заходними людьми» (іноземцями).

 

5. «Букварь южнорусскій» для недільних українських шкіл написав 1859 року:

а) Тарас Шевченко

б) Михайло Грушевський

в) Костянтин Острозький

г) Феофан Прокопович

6. Гетьманом Лівобережної України після переходу Івана Мазепи на бік шведського короля став:

А) Іван Скоропадський

б) Данило Апостол

в) Пилип Орлик

г) Іван Самойлович

7. Визначіть періоди гетьманування:

Івана Мазепи Івана Скоропадського Данила Апостола Кирила Розумовського 1727 – 1734 рр. 1687 – 1709 рр. 1709 – 1722 рр. 1750 – 1764 рр.

 8. Незалежність Української Народної Республіки проголошено:

а) ІІ Універсалом Центральної Ради

б) ІІІ Універсалом Центральної Ради

В) ІV Універсалом Центральної Ради

г) Конституцією УНР

9. Головна особливість соціально-економічного розвитку України в першій половині ХІХ ст. полягала в:


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты