Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ) неоліту
Читайте также:
  1. Б) енеоліту
  2. В) енеоліту

г) енеоліту

4. Встановіть хронологічну послідовність історичних подій:

2 а) заборона вступати до середніх і вищих навчальних закладів вихідцям із кріпаків

1 б) відкриття Києво-Могилянської колегії

4 в) організація робітничих факультетів (робітфаків)

3 г) поділ гімназій на класичні та реальні

5 д) запровадження початкової (І–IV класи), неповної середньої (І–VІІ класи) та середньої (І–Х класи) школи

 

5. Позначте положення, внесені до Зборівського трактату:

А) козацька територія обіймає Київщину, Чернігівщину і Брацлавщину

б) козацька територія обіймає Київщину

в) козацька територія обіймає Київщину, Поділля

г) козацький реєстр становить 20 тис. осіб

Д) козацький реєстр становить 40 тис. осіб

є) козацький реєстр становить 60 тис. осіб

6. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

7 а) битва під Батогом

6 б) укладання Білоцерковського трактату

3 в) битва під Пилявцями

1 г) битва під Жовтими водами

5 д) битва під Берестечком

4 е) Зборовський трактат

2 є) битва під Корсунем

7. Визначте основні цілі Кирило-Мефодіївського товариства:

А) ліквідація самодержавства і кріпосного права

б) заборона ввозу літератури українською мовою

В) національне визволення України

Г) утворення на демократичних принципах федерації слов’янських народів з центром у Києві

д) заснування кооперативів, крамниць, позичкових кас

8. Встановіть відповідність між персоналією російського монарха і способом керування Україною:

Катерина І Петро І Анна Іоанівна правління гетьманського уряду перша Малоросійська колегія друга Малоросійська колегія

 

9. Визначте важливу складову політики десталінізації (1953 – 1964 рр.):

а) лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад

б) ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів

в) реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій

Г) ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених

10. Постання в Україні руху «шістдесятників» зумовлено:

А) лібералізацією суспільно-політичного та духовного життяб) збільшення фінансування культури та народної творчості

в) долученням до європейської та світової культурної спадщини

г) поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен

11. Яку позицію займало партійне керівництво УРСР на чолі з Володимиром Щербицьким стосовно реформаторського курсу Михайла Горбачова упродовж 1985–1987 рр.?

а) підтримка та активне впровадження в республіці партійного курсу на демократизацію суспільного життя


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты