Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКонтрольне завдання № 30
Читайте также:
  1. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  2. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  3. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  4. Виконання завдання;
  5. Завдання
  6. Завдання 1. Проектна робота.
  7. Завдання 3
  8. Завдання 3. Проектна робота.
  9. Завдання 9-10. Проектна робота.
  10. Завдання до заняття

 

1. Охарактеризуйте діяльність Кирила Розумовського в напрямі відновлення автономії України у складі Російської імперії.

 

2. Розкрийте зміст поняття «доба відлиги 1950-х – початку 1960-х рр.».

 

3. Визначте археологічну культуру хліборобів доби енеоліту на території сучасної України:

а) Буго-Дністровська

б) Дніпро-Донецька

В) Трипільська

г) Середньостогівська

 

4. До складу Галицько-Волинського князівства увійшли:

А) Галичина

Б) Волинь

в) Київщина

г) Буковина

д) Закарпаття

е) Володимиро-Суздальське князівство

ж) Великий Новгород

з) Полоцьке князівство

5. Встановіть хронологічну послідовність історичних подій:

1 а) створення шкіл книжного вчення

5 б) перехід усіх середніх і вищих навчальних закладів Західної України на державне утримання

2 в) виникнення слов’яно-греко-латинських шкіл

4 г) поява професійних шкіл, підпорядкованих різним відомствам

3 д) діяльність Головної січової школи

 

6. Оберіть твердження, що розкривають зміст Литовських статутів 1529 та 1566 рр.:

А) юридично закріплювали право литовських великих князів та польських королів розпоряджатися землями в інтересах шляхти

Б) узаконювали жалувати шляхті грамоти на володіння землями

В) узаконювали привілейоване становище шляхтичів та магнатів на отримання шляхетських звань, державних посад

Г) шляхта та магнати звільнялись від повинностей і сплати податків

Д) ці закони поклали початок закріпаченню селян

е) юридично селянство стало остаточно закріпаченим

 

7. Економічна політика гетьмана П.Скоропадського:

А) захищала інтереси промисловців і великих землевласників

б) мала на меті інтеграцію економіки України до економік країн Четверного союзу

в) сприяла відновленню економіки України як складової Російської імперії

г) забезпечувала вільний розвиток селянського господарства

 

8. Організація лікнепу, ліквідація університетів, проведення «українізації» були складовими політики:

А) Української Соціалістичної Радянської Республіки

б) Української Держави П. Скороподського

в) Західноукраїнської Народної Республікиг) Української Народної Республіки

9. Друга світова війна розпочалася нападом:

а) Франції на Німеччину

б) Німеччини на Радянський Союз

в) Радянського Союзу на Фінляндію

Г) Німеччини на Польщу

10. Проведення Народним рухом України акції «Українська хвиля» (1990 р.; утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва) присвячувалося:

а) роковинам бою під Крутами


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты