Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ) операція польського уряду з примусового переселення в 1947 р. українців із східнів районів Польщі в західні з метою їх асиміляції
Читайте также:
  1. А) урядами УНР та Польщі
  2. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  3. Вплив уряду та державного бюджету на пропозицію грошей.
  4. Готувати пропозиції щодо відрядження представників служби реклами на міжнародні ярмарки та виставки, симпозіуми, семінари й конгреси з метою вивчення досвіду рекламної роботи.
  5. Д) мегаполісів, мегаекономічних районів.
  6. З метою визначення виправданої або невиправданої заборгованості проводять
  7. Підприємства, що виробляють товари та надають послуги з метою
  8. Становище українських земель у складі Польського королівства з ХІV до першої половини ХVІ ст.

 

8. Якими рішеннями в галузі сільського господарства політика керівництва УРСР доби «відлиги» відрізнялася від політики періоду післявоєнної відбудови?

а) освоєнням цілинних земель

б) розширенням площ посівів кукурудзи

в) скороченням розмірів присадибних ділянок колгоспників

г) упровадженням системи закупівель сільськогосподарської продукції

правильний варіант а, в
правильний варіант а, г
правильний варіант а, б, в
правильний варіант б, д

9. У яких навчальних закладах готували вчителів у Радянській Україні?

а) у педагогічних пансіонатах

Б) на учительських курсах

В) в учительських семінаріях

г) у педагогічних ліцеях

Д) у педагогічних технікумах

е) в учительських академіях

 

10. Оберіть правильне судження для розкриття змісту поняття «раднаргоспи»:

а) органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації підприємств України в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ)

б) організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції в Україні

в) державні органи, що здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки, створення машинно-тракторних станцій (МТС)

Г) органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів

 

11. Визначте одне з головних завдань Української Гельсінської групи:

А) ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини

б) засудження фактів втручання СРСР у внутрішні справи країн Східної Європи

в) відновлення в правах неправильно звинувачених, незаконно засуджених осіб

г) внесення до Конституції УРСР положень про свободу слова та віросповідання.

 

12. Хто з наведених нижче вчених займався дослідженнями у галузі хімії:

А) С. Реформатський

Б) Б. Радзішевський

в) Є. Патон

г) П. Рубін

д) П. Воронець

Е) А. Думанський

Контрольне завдання № 26

 

1. Охарактеризуйте зовнішню політику князів Галицько-Волинської держави.

 

2. Визначте роль братських шкіл та Київської колегії у збереженні та розвитку української освіти наприкінці ХVI ст. – ХVIІ ст. 

3. Уперше поселення носіїв трипільської археологічної культури дослідив:

а) В. Рибаков

б) В. Хвойка

в) С. Бібіков

4. За літописними згадками засновниками Києва були:

а) Рюрик, Синеус, Трувор

Б) Кий, Щек, Хорив

в) Рюрик, Кий

5. Яка битва стала кульмінаційним моментом війни Польщі і Литви проти Тевтонського ордену:

а) битва на р. Калка

б) битва поблизу Ярославля

в) битва поблизу Синіх Вод


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты