Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ) Королеве в Закарпатті
г) Лука-Врубловецька на Дністрі

4. Наприкінці І тис. до н.е. – на початку І тис. н.е. слов’яни переважно займалися:

а) перегінним скотарством

б) мисливством та рибальством

В) ремеслами

г) орним землеробством і тваринництвом

5. Кревську унію укладено між державами:

а) Польщею та Угорщиною

б) Османською імперією та Литвою

В) Польщею та Литвою

г) Московським князівством та Литвою

6. У яких містах із наведеного переліку українські емігранти в першій половині ХХ ст. заснували вищі навчальні заклади?

а) Стамбул

б) Барселона

В) Прага

г) Осло

Д) Подебради

Е) Саскатун

7. Встановіть відповідність між датами правління і:

1663 – 1668 1665 – 1676 1659 – 1663 1672 – 1687 Іван Брюховецький Дмитро Дорошенко Юрій Хмельницький Іван Самойлович

 

8. Визначте послідовність укладення міждержавних угод другої половини XVII ст.

3 а) польсько-московське Андрусівське перемир’я

1 б) українсько-московські «Березневі статті»

4 в) московсько-турецько-татарський Бахчисарайський договір

2 г) польсько-український Гадяцький договір

9. Кріпацтво на Лівобережній та Слобожанській Україні впроваджено:

А) Катериною І 1658 року

б) Катериною ІІ 1783 року

в) Петром І 1764 року

г) Петром ІІ 1765 року

д) Олексієм Михайловичем 1785 року

10. Офіційна назва держави за часів гетьмана Павла Скоропадського:

а) Українська Народна республіка

б) Україна

В) Українська держава

11. Які верстви українського суспільства зникли наприкінці 1930-х рр.?

а) підприємці, інтелігенція, духовенство

б) духовенство, промисловці, селяни-власники

В) селяни-власники, промисловці, підприємці

г) підприємці, наймані робітники, духовенство

12. Назвіть дві країни, куди переважно емігрувало сільське населення з західного регіону України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.:

а) Німеччина, Польща

Б) Канада, США

в) Мексика, Чехословаччина

г) Бразилія, Франція

Контрольне завдання № 23

1. Надайте характеристику державному устрою, розкрийте механізми державного управління Галицько-Волинського князівства.

 

2. Яким чином, на Вашу думку, екстенсивні методи ведення господарства в СРСР у 1960 – 1980-ті рр. впливали на стан української науки? 

3. Ознаки кризи первісного родоплемінного ладу і початку державної консолідації у східних слов’ян виявлялися у (визначне помилкове твердження):

А) існуванні родової общини

б) виникненні майнової нерівності

в) появі знаті – групи людей, що претендують на управління общиною завдяки походженню

г) виникненні приватної власності на майно і худобу

4. Яке висловлювання є правильним?


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 7; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты