Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ) 3 липня 1917 року
Читайте также:
  1. Липня 1776 р. Третій континентальний конгрес прийняв Декларацію незалежності.
  2. липня 1995 р. за N 248/784
  3. Опозиція: голосування по мовах сфальсифіковане Вівторок, 03 липня 2012, 16:44
  4. Прийняття Верховною Радою 16 липня 1990 р. “Декларації про державний суверенітет України”.

г) 7 листопада 1917 року

10. Противниками Директорії Української Народної Республіки 1919 року були:

а) РСФРР, Добровольча армія генерала Денікіна, Німеччина, Румунія

б) РСФРР, Добровольча армія генерала Денікіна, Антанта, Румунія

в) Добровольча армія генерала Денікіна, РСФРР, Польща;

г) Німеччина, Румунія, Польща

11. Які з тверджень розкривають суть політики колективізації сільського господарства України 1930-х рр.?

а) збереження та державне стимулювання приватного селянського господарства

б) масове створення колгоспів шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту, худоби

в) утвердження соціалістичного господарювання й державної власності на засоби виробництва

правильний варіант а, б
правильний варіант а, в
правильний варіант б, в
правильний варіант а, б, в

12. Встановіть хронологічну послідовність суспільно-політичних подій у СРСР – УРСР протягом 1950-х – 1970-х рр.:

1 а) виступ Микити Хрущова на ХХ з’їзді КПРС з доповіддю «Про культ особи та його наслідки»

3 б) поява праці Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

4 в) утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод

2 г) суд у Львові над членами української робітничо-селянської спілки – Л. Лук’яненком, І. Кандибою та ін.

Контрольне завдання № 24

 

1. Яке місце в українській історії посідає Трипільська культура?

 

2. Розкажіть про досягнення у математиці, фізиці, геології на Гетьманщині, Слобожанщині та західноукраїнських землях у ХVІІІ ст.

 

3. Наступною за палеолітом добою в історії людства є:

А) мезоліт

б) неоліт

в) бронзовий вік

г) ранній залізний вік

 

4. Основною військовою силою і одночасно первісним апаратом управління в часи Київської Русі було:

а) віче

Б) дружина

в) ополчення

г) боярська дума

5. За правління якого князя до складу Великого князівства Литовського було включено більшість українських земель?

а) Гедиміна

Б) Ольґерда

в) Любарта

г) Вітовта

6. Остаточна ліквідація Запорізької Січі відбулася після:

а) російсько-турецької війни 1787 – 1791 рр.

Б) російсько-турецької війни 1768 – 1774 рр.в) Кримської війни 1853 – 1856 рр.

г) російсько-турецької війни 1735 – 1739 рр.

7. Розташуйте імена видатних українських діячів ХVIII ст. у логічній послідовності:

3 а) Павло Полуботок

2 б) Іван Скоропадський;

5 в) Кирило Розумовський;

1 г) Іван Мазепа

4 д) Данило Апостол.

8. Третій Універсал Української Центральної Ради проголошено:

а) 27 лютого 1917 року

б) 10 червня 1917 року

в) 3 липня 1917 року

Г) 7 листопада 1917 року

9. Президент Західноукраїнської Народної Республіки:

а) К. Левицький


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты