Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА) лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя
Читайте также:
  1. В якій світовій релігії основним принципом є відмова від жаги до життя та його насолод, звільнитися від яких можливо лише за допомогою «восьмеричного шляху спасіння»?
  2. Время и причины духовного кризиса в древнем Риме. Возникновение христианства и его сущность.
  3. Методика використання художніх творів у роботі з дітьми третього року життя
  4. Методика роботи з картинкою на першому році життя
  5. Методика розвитку мовлення дітей другого року життя
  6. Мораль как форма духовного освоения действительности.
  7. Особливості використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень проти життя та здоровя особи
  8. Религия как форма духовного освоения действительности
  9. Розвиток діалогічного мовлення дітей на другому році життя

б) збільшення фінансування культури та народної творчості

в) долученням до європейської та світової культурної спадщини

г) поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен

 

11. Яку позицію займало партійне керівництво УРСР на чолі з Володимиром Щербицьким стосовно реформаторського курсу Михайла Горбачова упродовж 1985–1987 рр.?

а) підтримка та активне впровадження в республіці партійного курсу на демократизацію суспільного життя

Б) офіційна підтримка курсу «перебудови» та фактичне блокування реформаторських кроків союзного партійного керівництва

в) засудження курсу «перебудови» та розроблення власної концепції реформування УРСР на засадах ринкової економіки

г) категорична відмова від підтримки курсу «перебудови», ініціювання заходів, спрямованих на усунення М. Горбачова від влади

 

12. За якими з перелічених законодавчих актів розвивається освіта в незалежній Україні?

А) Національна доктрина розвитку освіти

б) Кіотський протокол

В) Болонська хартія

г) Емський указ і Валуєвський циркуляр

д) Програма «Освіта — Україна ХХІ ст.»

е) Женевська конвенція

Контрольне завдання № 28

 

1. Визначте головні фактори, що спричинили війну українського народу під проводом Богдана Хмельницького.

 

2. Охарактеризуйте політичне і соціально-економічне становище України в перші роки після завершення революції та громадянської війни.

 

3. Коли унаслідок об’єднання Київського і Новгородського князівств постала Київська Русь:

а) 860 року

Б) 882 року

в) 907 року

г) 988 року

4. Перша літописна згадка про Україну відноситься до:

а) 1169 року

б) 1185 року

В) 1187 року

5. Остаточне приєднання Галичини до Польщі відбулося:

а) 1366 року

б) 1382 року

в) 1387 року

Г) 1434 року

6. Встановіть хронологію історичних подій:

2 а) відкриття Львівської братської школи

3 б) створення перших в українських землях жіночих гімназій (Київ та Полтава)

1 в) формування поняття «навчання грамоти» (в писемних пам’ятках)

4 г) створення Генерального секретарства освіти на чолі з І. Стешенком

5 д) Перетворення Донецького, Сімферопольського та Запорізького педагогічних інститутів на університети 

7. II Малоросійська колегія була очолена:

а) Катериною ІІ

б) Єлизаветою

В) П. Румянцевим

г) Петром І

 

8. Оберіть судження, що характеризують зміст поняття «українське національне відродження ХІХ ст.»:

А) формування національної самосвідомості українців

Б) зростання інтересу до української мови, історії, культури

в) зміни в етнічному складі населення

Г) бурхливе будівництво залізниць

Д) активізацію зв’язків між західними і східними українцями, їх національно інтеграцію


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты