Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА) Московське царство. б) Велике князівство Литовське
Читайте также:
  1. А) Московське царство
  2. Билет 8. Царствование Ивана IV Грозного и его оценка в исторической литературе.
  3. Внешняя политика России в период царствования Екатерины II.
  4. Древнее царство. Хронология.
  5. Московское царство в XVI в. Правление Ивана IV. Созыв Земского Собора 1549г. Судебник Ивана IV. 1 страница
  6. Московское царство в XVI в. Правление Ивана IV. Созыв Земского Собора 1549г. Судебник Ивана IV. 2 страница
  7. Московское царство в XVI в. Правление Ивана IV. Созыв Земского Собора 1549г. Судебник Ивана IV. 3 страница
  8. Московское царство в XVI в. Правление Ивана IV. Созыв Земского Собора 1549г. Судебник Ивана IV. 4 страница
  9. Московское царство в XVI в. Правление Ивана IV. Созыв Земского Собора 1549г. Судебник Ивана IV. 5 страница

б) Велике князівство Литовське

в) Королівсіво Польське

г) Османська імперія

 

5. Оберіть твердження, що характеризують соціальні зміни на Західній Україні, спричинені модернізацією економіки після ліквідації 1848 року кріпосного права в Австрійській імперії:

а) відсутність державності, колонізаторська політика Австрійської імперії негативно позначилась на соціально-економічному розвитку України

1) так 2) ні

б) після 1848 р. український народ сповна використав свої потенційні можливості в соціально-економічному напрямку;

1) так, 2) ні

в) сільське господарство в Західній Україні розвивалося переважно пруським шляхом і селянство складало приблизно 90 % її населення;

1) так 2) ні

г) промисловість хоч і зробила значний крок вперед, проте залишалась відсталою;

1) так 2) ні

д) повільно йшов процес зростання міст (міського населення).

1) так 2) ні

 

6. За часів Руїни спробу об’єднати Правобережну та Лівобережну Україну було зроблено гетьманом:

а) Пилипом Орликом

Б) Петром Дорошенком

в) Юрієм Хмельницьким

г) Богданом Хмельницьким

7. Хто з наведених нижче діячів викладав у Києво-Могилянській колегії

А) І. Галятовський

б) А. Кисіль

в) В. Вернадський

г) С. Русова

Д) Л. Баранович

Е) І. Гізель

8. Утворення української групи сприяння Гельсінських угод пов’язано з:

а) подіями «Празької весни»

б) інтервенцією радянських військ до Афганістану

В) ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини

г) проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі

9. Однією з важливих причин падіння Центральної Ради була:

а) відмова Центральної Ради від виконання умов Брест-Литовського мирного договору

Б) втрата Центральною Радою підтримки серед широких верств населення

в) реалізація Центральною Радою аграрної реформи та передача всієї землі селянам

г) відкрита підтримка Центральною Радою селянських виступів і робітничих страйків

 

10. Встановіть відповідність політичних інститутів:

Центральна Рада   Директорія   гетьманат П.Скоропадського   Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки Генеральний Секретаріат   Рада Народних Міністрів   Рада Міністрів   Державний секретаріат  

11. Державну незалежність Карпатської України проголошено:а) 1923 року

Б) 1939 року

в) 1941 року

г) 1945 року

 

12. Які напрями державної політики стали пріоритетними в незалежній Україні в царині розвитку інженерної освіти?

А) гуманізація

Г) багатовекторність

Б) стабілізація

Д) механізація

В) варіативність

Е) гуманітаризація


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 5; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты