Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГ) утворення на демократичних принципах федерації слов’янських народів з центром у Києві
Читайте также:
  1. Cистема качества,основанные на принципах ХАССП
  2. Важнейшие новации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
  3. Вопрос №11. Классификация хромосом человека. Денверская (1960) и Парижская (1970). Центромерный индекс.
  4. Г) утворення на демократичних принципах федерації слов’янських народів з центром у Києві
  5. Значение разграничения предметов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами федерации.
  6. Метод коллективного поиска оригинальных идей базируется на следующих психолого-педагогических закономерностях и соответствующих им принципах.
  7. Методи ціноутворення
  8. Об’єднання східнослов’янських племен київськими князями.
  9. Организационная структура управления сервисным центром.

д) заснування кооперативів, крамниць, позичкових кас

8. Встановіть відповідність:

І Універсал Центральної Ради створення Генерального Секретаріату, загострення стосунків з Тимчасовим урядом Росії
ІІ Універсал Центральної Ради збройний виступ самостійників, поповнення Центральної Ради представниками національних меншин
ІІІ Універсал Центральної Ради початок соціально-економічних перетворень
ІV Універсал Центральної Ради підписання Брест-Литовської мирної угоди, вступ айстро-німецьких військ на територію Української Народної Республіки

 

9. Кріпацтво на Лівобережній та Слобожанській Україні впроваджено:

а) Катериною І 1658 року

Б) Катериною ІІ 1783 року

в) Петром І 1764 року

г) Петром ІІ 1765 року

д) Олексієм Михайловичем 1785 року

10. Офіційна назва держави за часів гетьмана Павла Скоропадського:

а) Українська Народна республіка

б) Україна

В) Українська держава

11. Яке з наведених понять є зайвим у логічному ланцюжку:

а) відлига

б) застій

В) дисиденти

г) перебудова

12. Першим президентом новітньої незалежної української держави був:

а) Леонід Кучма

Б) Леонід Кравчук

в) Олександр Мороз

Контрольне завдання 51

 

1. Охарактеризуйте складові процесу ліквідації автономного устрою Гетьманщини у другій половині XVIIІ ст., які наслідки це мало для України.

 

2. Проаналізуйте позиції щодо перспектив державотворення в Україні провідних українських політичних партій в роки Першої Світової війни.

 

3. Назва «анти» в історичних джерелах не згадується від:

а) 588 року

б) 882 року

в) 765 року

Г) 602 року

4. Кревську унію укладено:

а) 1363 року

б) 1377 року

В) 1385 року

г) 1392 року

5. Хто з наведених у переліку видатних діячів брав участь у роботі братських шкіл та колегій наприкінці XVI – у XVII ст.:

А) Іван Борецький

б) Григорій Потьомкін

В) Петро Могила

г) Святополк Фіоль

д) Федір Студит

Е) Єпископ Арсеній

6. Територія козацької держави Військо Запорозьке складалася з Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств за умовами:

А) Зборівського мирного договору 1649 рокуб) Білоцерківського мирного договору 1651 року

в) Бахчисарайського мирного договору 1681 року

г) «Вічного миру» 1686 року

7. Членами галицького літературного угруповання «Руська трійця» (1833 – 1837) були видатні діячі:

а) М. Левицький, Я. Головацький, М. Шашкевич

Б) М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич

в) М. Шашкевич, Я. Головацький, О. Духнович

 

8. Визначте три напрями національно-визвольного руху в Західній Україні другої половини ХІХ ст.:

А) радикальний

б) клерикальний

В) народовці

Г) москвофіли

9. Українські Січові Стрільці (УСС) – військова частина, сформована в:


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты