Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА) більшість українських земель увійшла до складу СРСР, Закарпаття залишилось у складі Угорщини
Читайте также:
  1. Аграрная политика царского правительства в крае и расхищение башкирских земель в пореформенный период
  2. Аренда земельных участков.
  3. Б) націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників
  4. Билет 5. Установление ордынского ига на Руси. Борьба русского народа с монголо-татарами. Оборона северо-западных земель от немецких и шведских завоевателей в XIII веке.
  5. Благодаря Куликовской битве был уменьшен размер дани. В Орде было окончательно признано политическое главенство Москвы среди остальных русских земель.
  6. Борьба русских земель против иноземных захватчиков в XIII-XV вв.
  7. Виды земельных платежей.
  8. Внесок українських сучасних композиторів у теорію і практику муз.-естет. виховання учнів
  9. Внешняя политика Ивана IV: присоединение и освоение новых земель

б) вперше в новітній історії усі українські землі було об’єднано (у складі Української РСР)

в) більшість українських земель увійшла до складу СРСР, лише Північна Буковина залишилась у складі Румунії

г) поряд із Українською РСР створено нові республіки – Закарпатську Україну та Галицьку Соціалістичну Радянську Республіку.

 

11. Вихідця Дніпропетровщини Леоніда Брежнєва обрано Першим секретарем ЦК КПРС у:

а) квітні 1964 року

б) січні 1968 року

в) вересні 1970 року

12. Ліберальні реформи в СРСР – УСРР розпочалися з приходом до влади:

а) Юрія Андропова

б) Леоніда Брежнєва

В) Михайла Горбачова

Контрольне завдання 53

 

1. Проведіть порівняльну характеристику змісту І та ІІ Універсалів Центральної Ради.

 

2. Розкрийте зміст гуманітарної політики української держави в період 1991 – 2004 рр.

 

3. Середній кам’яний вік – це:

а) неоліт

б) енеоліт

в) палеоліт

Г) мезоліт

4. На Русі до появи в Х ст. удосконаленої кирилиці та глаголиці використовували:

а) ієрогліфи

Б) грецькі й латинські літери

в) ребусне письмо

г) гражданський шрифт

д) «Софійську абетку»

Є) риски і зарубки

5. Скликаній у Переяславі 1654 року Богданом Хмельницьким Генеральній військовій раді належало визначитись з питання про:

а) об'єднання з Польською державою

б) перехід під протекторат Туреччини

В) перехід під зверхність московського царя

г) об'єднання з Великим князівством Литовським

6. Наслідками Переяславської ради стало підписання:

а) Зборівського трактату

б) Білоцерківського трактату

в) «Березневих статей»

г) «Вічного миру» між Річчю Посполитою і Московським царством

7. Встановіть відповідність між персоналіями гетьманів та їхніми політичними союзниками:

Павло Тетеря Іван Брюховецький Петро Дорошенко Дем’ян Многогрішний Польша Москва Кpимське ханство Туpеччина

 

8. Які з перелічених політичних партій та організацій діяли у Наддніпрянській Україні в ХІХ ст.?

а) Кирило-Мефодіївське товариство (1846 – 1847)

б) Просвіта (з 1868)

в) Братство тарасівців (1891 – 1893)

г) Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка (з 1892)

д) РУП (з 1900)9. Однією з причин запровадження нової економічної політики (НЕПу) в СРСР – УСРР було:

а) продовження бойових дій

б) невдоволення селянства продрозкладкою, його збройні виступи проти радянської влади

в) здійснення країною дипломатичного прориву й виходу з дипломатичної ізоляції

г) піднесення європейського та світового революційного руху, розгортання світової революції

 

10. В яких з чотирьох Державних Дум Російської імперії діяла українська фракція, яка виступала за автономію для України?


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты