Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБ) В. Винниченко та С. Петлюра
в) М. Грушевський та В. Винниченко

г) М. Грушевський та М. Шаповал

 

10. «Розстріляне відродження» – умовна назва для визначення:

а) покоління українських політичних діячів української революції, знищених під час Великого терору 1930-х рр.

б) групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі «шкідництвом» у 1920 – 1930-ті рр.

в) літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х рр., репресованої сталінською владою

г) плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х рр. у справі «Спілки визволення України»

 

11. Опозиційний рух у другій половині 80-х років в УРСР заявив про себе в основному:

А) в західному регіоні України та м. Києві

б) в південному регіоні України

в) в центральних регіонах України

 

12. Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями:

плюралізм     радянізація   волюнтаризм   космополітизм     десталінізація існування можливостей для соціальних груп висловлювати різні позиції, погляди через своїх представників у політичних і громадських організаціях   впровадження на певній території норм економічного, суспільно-політичного, культурного життя, утверджених у СРСР   практика, за якої головним чинником досягнення мети є суб’єктивні бажання та довільні рішення певної особи (осіб)   теорія і практика, в основу яких покладено тези про відмову від національних суверенітету, традицій і культури в ім’я ідеалів «єдності людського роду»   процес засудження Й. Сталіна, здійснюваної ним політики терору

.

Контрольне завдання 63

 

1. Наведіть порівняльний аналіз умов суспільно-політичного життя Наддніпрянської України та західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.

 

2. Визначте та обґрунтуйте значення ІV Універсалу Центральної Ради в історії українського державотворення.

 

3. Проникнення сарматів у степи Північного Причорномор’я на рубежі III – ІІ ст. до н. е. супроводжувалося витісненням скіфів:

а) у пониззя Дніпра та на Кримський півострів

б) у межиріччя Дону та Волги

в) у верхів’я Південного Бугу

г) у передгір’я Кавказу 

4. Внутрішня політика Данила Галицького позначилась тим, що князю вдалося:

а) досягти згоди з боярами і спільно з ними – через боярську раду – вирішувати всі питання внутрішньої політики

Б) здолати боярську опозицію і зміцнив князівську владу

В) захистити від боярської сваволі та надмірної експлуатації галицьких селян і міщан

г) запровадити нові повинності і збільшити залежність селян від великих землевласників


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты