Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика оцінки хімічних обставин при зараженні території сильнодіючими речовинами
Читайте также:
  1. II.2. Методика построения напорной и пьезометрической линий
  2. SWOT-анализ и методика его использования. Стратегический анализ, PEST-анализ, SNW-анализ в менеджменте.
  3. Алгебраический материал в курсе математики начальной школы и методика его изучения.
  4. Амортизация основных фондов, методика расчета амортизационных отчислений.
  5. Анализ платежеспособности организации: понятие, цели, информационная база, методика расчета показателей, оценка их изменения. По данным бухгалтерской отчетности проведите анализ.
  6. Анализ показателей себестоимости: ее виды, цели, задачи, последовательность и методика анализа. Анализ затрат на 1 руб. продукции.
  7. Анализ прибыли до налогообложения: понятие, источник информации; методика расчета и оценка влияния факторов.
  8. Аудит производственных запасов и сырья. Цель, программа аудита, процедуры аудита, методика проверки.
  9. Бактеріоскопічний метод дослідження. Етапи. Методика фарбування бактерій за Грамом
  10. Билет 11. 1. Методы, методика и методические приёмы АФК

Під хімічною обстановкою розуміють умови, які створюються внаслідок застосування противником хімічної зброї, головним чином – ОР.Наслідки хімічно небезпечних аварій характеризуються:радіусом та площею району аварії; глибиною і площею зараження місцевості небезпечними СДОР; глибиною і площею розповсюдження первинної й вторинної хмари отруйних речовин ступенем небезпечності хімічного об’єкту, токсичністю отруйної речовини,кількістю надходження її в навколишнє середовище, а також часом уражаючої дії на людей;

 

 

чисельністю населення, яке знаходилося в зоні аварії, і району розповсюдження зараженого повітря;реальними, на момент аварії, метеоумовами.

 

Оцінка хімічної обстановки може бути проведена методом прогнозування і за даними хімічної розвідки.

 

Метод прогнозування дає можливість визначити з достатнім ступенем ймовірності основні якісні показники наслідків хімічної аварії (або нападу противника), провести завчасно розрахунки.

 

При оцінці обстановки за даними хімічної розвідки замість розрахункових таблиць використовують фактичні дані, отримані розвідкою при обстеженні

 

зараженої території.

 

Засобами оцінки хімічної обстановки є: карта (схема) з визначенням місцяхімічного об’єкту (нападу противника) і зоною розповсюдження зараженого

 

повітря, розрахункові таблиці (довідник уразливої дії СДОР, ОР) і формули, а також прилади хімічного контролю навколишнього середовища.

 

Вихідні дані для оцінки хімічної обстановки наступні: характеристики об’єкту аварії (підприємства, транспортні засоби); час аварії, тип СДОР, токсичність, маса викиду; реальні метеоумови (температура повітря, ґрунту, напрямок і швидкість вітру, його вертикальна стійкість); топографічні особливості місцевості; склад, розташування і можливості різних підрозділів з ліквідації

 

наслідків аварії, в тому числі – невідкладної медичної допомоги;

 

ної медичної допомоги; ступінь укриття і захищеності персоналу об’єкту, що постраждав, і населення зараженого району.

 

Завдання при оцінці хімічної обстановкиВизначення розмірів району аварії (умови виходу СДОР в зовнішнє середовище, площа зараження, глибина і ширина розповсюдження зараженного повітря, токсичність СДОР, маса викиду). 

Визначення кількості постраждалих.Визначення стійкості СДОР у зовнішньому середовищі.Визначення допустимого часу перебування людей в засобах індивідуального захисту.Визначення часу підходу зараженого повітря, часу уразливої дії СДОР.Визначення ступеню зараження системи водопостачання, харчових продуктів

 

та ін.Межу зони і площу зараження попередньо визначають розрахунковим методом

 

за таблицями й довідниками. Далі, силами розвідки, виявляють фактичні

 

розміри меж, після чого ці дані наносять на карту (схему).

 

РОЗМІРИ ЗОНИ хімічного зараження залежать від глибини і ширини розповсюдження зараженого повітря з уражаючими концентраціями СДОР, а також від кількості СДОР на об’єкті, їх токсичності, фізичних властивостей, реальних метеоумов і рельєфу місцевості.

 

ГЛИБИНУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ зараженого повітря на відкритій або закритій

 

місцевості визначають за спеціальними таблицями.

 

ШИРИНА ЗОНИ хімічного зараження залежить від ступеню вертикальної стійкості атмосфери і визначається за наступним співвідношенням: при інверсії – 0,05 глибини, при ізотермії – 0,08, при конвекції – 0,1. За площу зони хімічного зараження приймається площа рівнозначного трикутника, яка дорівнює 1/2 похідної глибини розповсюдження зараженного повітря на ширину зони хімічного зараження. Кількість потерпілих на аварійному об’єкті і в зоні розповсюдження 

зараженого повітря залежить від загальної кількості населення, яке знаходиться в районі аварії, насамперед – на території зараження, а також ступеню його захищеності, своєчасності використання засобів індивідуального захисту шкіри, органів дихання та ін. При визначенні кількості населення, працівників постраждалого об’єкту лічать їх число в житлових будинках, цехах та на інших промислових об’єктах.

 


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты