Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди виробничої потужності підприємства
Читайте также:
  1. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  2. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства-контрагента
  3. АНАЛІЗ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  4. Аналіз конкурентного середовища підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції
  5. Аналіз маркетингової діяльності підприємства
  6. Аналіз ринкових можливостей і загроз, а також сильних і слабких сторін діяльності підприємства
  7. Аналіз ритмічності роботи підприємства.
  8. Атестація персоналу підприємства
  9. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
  10. В якому з цехів підприємства виконують нормування тканини?
Види виробничої потужності підприємства    
   
Залежно від об‘єкта дослідження   Залежно від періоду дослідження   За участю у виробничому процесі  
 
· Виробнича потужність галузі · Об‘єднання підприємств · Підприємства · Цеху · Минула · Поточна (фактично досягнута): - вхідна - вихідна - середньорічна · Проектна   · Фактична · Резервна    
   
   

 

При розрахунку виробничої потужності визначають фонд часу роботи обладнання. Розрізняють календарний, режимний (номінальний) і ефективний (корисний) фонд часу.

Календарний фонд (Фкал) – це підсумок перемноження числа календарних днів у році на 24. Застосовується при розрахунках виробничої потужності підприємств із безперервним процесом виробництва. За відповідними нормативами відраховується час на ремонт і зупинку з технологічних причин, якщо ці зупинки не входять у норми використання обладнання.

Фкал= (365 ´ 24)(1- ),

де:

Р - % часу на ремонт і технологічні зупинки устаткування.

Режимний (номінальний) фонд часу:

 

Фреж= Кзм (tзмДрнДп),

де:

tзм – тривалість робочої зміни (год.);

Др – кількість робочих днів у плановому періоді;

Гн – кількість неробочих годин в передсвяткові дні;

Дп – кількість передсвяткових днів у плановому періоді;

Кзм – кількість змін.

Ефективний (корисний) фонд роботи устаткування, год.:

Феф= Фреж (1- )

Трудомісткість товарної продукції – це час (год., хв.), необхідний для виготовлення одиниці даної продукції.

 

Продуктивність устаткування – це кількість одиниць продукції, яка виготовляється за одиницю часу на певному устаткуванні.

 


Дата добавления: 2015-05-08; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты