Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКомпоновка RelativeLayout
Читайте также:
  1. Библочная компоновка (АС с реакторами ВВЭР-1000)
  2. Глава 2 КОМПОНОВКА ЦИЛИНДРИЧЕКОГО ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА
  3. Компоновка FrameLayout
  4. КОМПОНОВКА ГИДРОУЗЛА.
  5. Компоновка и проектирование балок и балочных площадок
  6. Модульная компоновка (АС с ВВЭР-1000, современные решения)
  7. Схемы электрических соединений и компоновка электрических станций, подстанций и распределительных устройств.
  8. Формообразование поверхности на станках; кинематическая структура станков; компоновка станков.

Компоновка RelativeLayout дозволяє дочірнім об’єктам визначати свою позицію відносно вказаного за ідентифікатором елемента. В RelativeLayout дочірні елементи розташовані так, що якщо перший елемент розташовано у центрі екрану, тоді інші елементи будуть вирівняні відносно центру екрану. При об’яві компоновки в XML-файлі, елемент, на який будуть посилатися інші об’єкти для позиціонування, треба об’явити раніш ніж елементи, які звертаються до нього за його ідентифікатором. В компоновці RelativeLayout розташування елемента можна визначати відносно іншого елемента, на який посилаються через його ідентифікатор. Наприклад, якщо хочемо отримати ліворуч розташований елемент TextView від елемента button2, то: android:layout_toLeftOf=”@id/Button2”. Розташування відносно вказаного: android:layout_above, android:layout_below, android:layout_toLeftOf, andr oid:layout_toRightOf. Вирівнювання: android:layout_ alignBaseline, android:layout_alignBottom, android: layout_alignLeft, android:layout_alignRight, andro id:layout_alignTop. Позиціонування відносно контейнеру: android:layout_alignParentBottom, android:layout_ alignParentLeft, android:layout_alignParentRight, android:layout_alignParentTop, android:layout_ centerHorizontal, android:layout_centerInParent, android:layout_centerVertical.

 

Рисунок 2.4 – Компоновка RelativeLayout

 

2.3 Базові віджети

Виджет – це об’єкт View, який служить інтерфейсом для взаємодії з користувачем. Тобто відмет – це елемент керування. Android забезпечує набор готових віджетів, таких як кнопки, текстові поля, перемикачі, полоси прокрутки, індикатори, слайдери, адаптери даних та ін.

Для кожного віджета потрібно визначити його атрибути. Основними атрибутами є наступні: id, layout_width, layout_height, text, gravity.

Ідентифікатор елемента є унікальним та задається у вигляді android:id=”@+id/view1”, де view1 – унікальний id елемента; символ “@” означає, що синтаксичний аналізатор XML повинен розгорнути дану строку і визначити цей вираз як ресурс ідентифікатора; символ “+” означає, що це нове ім’я ресурсу, яке потрібно бути створено і додано у ресурси в файл R.java, який середовище Android автоматично генерує.

Ширина елемента задається у вигляді android:width=”wrap_content” (стандартний розмір) чи android:width=”match_parent” (розмір відповідає батьківському елементу, тобто якщо елемент-батько займає весь простір екрану за шириною, то і у дочірнього елемента ширина буде займати ширину екрана).Висота елемента android:width також може приймати значення ”wrap_content” чи ”match_parent” в залежності від потрібного застосування.

Текст елемента задається у вигляді android:text=”something” чи android:text= ”@string/res_str”, де res_str – ім’я ресурсу (ресурс можна задати в каталогу /res/values).

Розташування елементу задається за допомогою android:gravity (“left”, “right”, “center” та ін.).

2.3.1 Віджет TextView

TextView застосовується для відображення тексту без можливості його редагувати користувачем, крім того він служить для відображення текстових даних в контейнерних відметах для відображення списків (рисунок 2.5). Від TextView успадковуються інші елементи управління, на яких повинен бути відображений текст (кнопки, прапорці, перемикачі). У елемента є багато атрибутів для роботи з текстом, наприклад:

– android:textSize (розмір в px, dp, sp, in, pt, mm);– android:textStyle (“normal”, “bold”, “italic”);

– android:textColor (колір тексту в форматі #RRGGBB чи #AARRGGBB);

– android:autoLink (створення посилання зі значеннями “web”, “phone”, “email”, “map”, “all”, “none”).

 

Рисунок 2.5 – Використання віджету TextView

Атрибути тексту можна задати програмно (в файлі *.java):

// id елемента Т1

TextView T1=(TextView) findViewById(R.id.T1);

// встановлення тексту

T1.setText(“something…”);

2.3.1 Віджет EditText

EditText застосовується для відображення тексту з можливістю його редагування (рисунок 2.6). Основний метод класу – getText() з поверненим значенням EditText. За допомогою атрибуту android:hint=“Enter text…” встановлюється підказка для введення тексту. В класі визначено метод для виділення тесту з певних позицій – setSelection(). Більшість методів роботи з текстом та його форматування успадковані від базового класу TextView.

 

Рисунок 2.6 – Віджет EditText

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты