Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСудження як форма мислення
(2 години)

План

1. Ососновні форми мислення.

2. Поняття та структура судження.

3. Класифікація суджень.

 

Основні поняття

 

Мислення, атрибутивні судження, релятивні судження, суб'єкт, предикат та зв'язка судження.

Питання для самоконтролю

1.В чому полягає призначення судження?

2. Охарактеризуйте співвідношення між граматичним реченням і судженням.

3. Якими є основні правила формування запитань у відповідності до вимого

логіки?

4. Назвіть основні види суджень.

 

Теми творчих робіт (ессе)

1. Платон про судження як основну форму мислення.

2. “Логічний квадрат” та традиції проголошення суджень у буддистській філософії.

3. Класифікація суджень та закономірності розвитку наукового знання.

4. Роль вміння висловлювати судженя при проведенні дискусії.

5. Різновиди суджень у практичній, професійній діяльності лікаря.

Рекомендована література

1. Асмус В.Ф. Логика. – М., 1947.

2. Брюшинкин В.Н. Логика. М., 2001.

3. Глязер Г. О мышлении в медицине. Пер с нем. – М., 1969.

4. Горский Д.П. Определение – М., 1974.

5. Горский Д.П. Обобщение и познание. – М., 1985.

6. Жожа А. Логические исследования. – М., 1964.

7. Ивин А.А. Логика. – М., 2004.

8. Конверський А.Э. Логіка (традиційна та сучасна) – К., 2004.

9. Кассирский И.А. О врачевании. Проблемы и раздумье. – М., 1970.

10. Лакатос М. Доказательства и опровержения. – М., 1967.

11. Таванец П.В. Суждение и его виды. – М., 1953.

12. Тарасов К.Е. и др. Логика и семиотика диагноза. – М., 1989.

13. Хоменко М.В. Логика. Теория и практика аргументации. – М., 2009.

Кафедра філософії та суспільних наук

Методичні вказівки для студентів ІІ курсу

медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предмету

ЛОГІКА. ФОРМАЛЬНА ЛОГІКА

Тема семінарського заняття №8

Поняття як категоря

(2 години)

План

1. Поняття, його зміст і обсяг.

2. Класи понять і відносини між поняттями.

3. Визначення понять.

 

Основні поняття

 

Властивості, ознаки, термін, загальні, одиночні, збірні поняття, повні та порожні поняття.

Питання для самоконтролю

 

1. Якими є основні принципи іменування в науці?

2. Назвіть основні види понять.

3. Як розрізнити конкретні та абстрактні поняття?

4. В чому полягає сумісність або несумісність понять?

 

Теми творчих робіт (ессе)

1. І.Кант про співвідношення змісту та обсягу понять.

2. Різновиди суджень у практичній, професійній діяльності лікаря.

3. Проблема визначення базисних понять медицини.

4. Специфіка співвідношення між змістом та обсягом медичних понять.

5. Субстанційні та операційні поняття у медицині.

Рекомендована література

1. Асмус В.Ф. Логика. – М., 1947.

2. Брюшинкин В.Н. Логика. М., 2001.

3. Войшвилло Е.К. Понятие. – М., 1967.

4. Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления и логико-гносеологический анализ. – М., 1989.

5. Глязер Г. О мышлении в медицине. Пер с нем. – М., 1969.

6. Горский Д.П. Определение – М., 1974.

7. Конверський А.Э. Логіка (традиційна та сучасна) – К., 2004.

8. Кассирский И.А. О врачевании. Проблемы и раздумье. – М., 1970.

9. Тарасов К.Е. и др. Логика и семиотика диагноза. – М., 1989.

10. Хоменко М.В. Логика. Теория и практика аргументации. – М., 2009.

 

Кафедра філософії та суспільних наук

Методичні вказівки для студентів ІІ курсу

медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предмету

ЛОГІКА. ФОРМАЛЬНА ЛОГІКА

Тема семінарського заняття №9


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 29; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты