Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВзвод у похідному строю
Читайте также:
 1. Bluetooth-пристрою.
 2. А) перешикування взводу з розгорнутого одношеренгового строю в колону по одному або з розгорнутого двошеренгового строю в колону по два.
 3. Боевой порядок артиллерийской батареи, огневых взводов.
 4. Ведение боевых действий огневыми взводами.
 5. Взвод у розгорнутому строю
 6. Взвод у розгорнутому строю
 7. Види державного устрою
 8. Види державного устрою
 9. Виконання військового вітання строєм роти (взводу) на місці та під час руху.

 

Навчання взводу злагодженим діям у похідному строю рекомендується починати з показу цього строю і визначення місця в строю кожного відділення та військовослужбовця. З цією метою командир шикує взвод у розгорнутий одношеренговий стрій і, подавши команду "Право-РУЧ", повертає взвод убік флангу. При цьому він пояснює, що після повороту праворуч взвод вишикувався в похідний стрій в колону по одному. Потім командир взводу шикує взвод у розгорнутий двошеренговий стрій і поворотом праворуч перешиковує його в похідний стрій в колону по два. Командир взводу нагадує командирам відділень про необхідність після повороту робити півкроку праворуч.

Надалі командир взводу вказує, що взвод у похідний стрій може шикуватися безпосередньо під час початкового шикування. Для цього подає команду "Взвод, у колону по одному (по два) - СТАВАЙ", після чого проводить тренування з шикування взводу в похідний стрій в колону по одному (по два).

Як тільки військовослужбовці засвоять техніку шикування в колону по одному (по два), командир взводу переходить до показу шикування взводу в похідний стрій у колону по три (у взводі з чотирьох відділень - в колону по чотири). Для показу командир взводу наказує командиру першого відділення вишикувати відділення в колону по одному. Після шикування і рівняння першого відділення ліворуч нього шикує відділення командир другого відділення, а ліворуч другого розмішується третє відділення. При цьому інтервал має бути на ширину долоні, а носки ніг військовослужбовців однієї шеренги — на одній лінії; дистанція між шеренгами - на відстані витягнутої руки, покладеної долонею на плече військовослужбовця, що стоїть попереду. Військовослужбовці у відділеннях повинні стояти суворо один за одним. Командир тренує взвод у шикуванні, для чого подає команди "Взвод, у колону по три (по два, по одному) - СТАВАЙ" і "РОЗІЙДИСЬ".

Взвод із складом відділень (екіпажів, обслуг) по чотири й по три особи шикується в похідний стрій в колону по два.

Після того, як особовий склад навчиться швидко і без метушні виконувати команди на шикування, командир взводу переходить до навчання перешикування взводу з розгорнутого строю в похідний і навпаки, а також із одного виду похідного строю в інший. Перешикування доцільно проводити у такій послідовності:а) перешикування взводу з розгорнутого одношеренгового строю в колону по одному або з розгорнутого двошеренгового строю в колону по два. Перешикування проводиться поворотом взводу праворуч. Так само проводиться перешикування взводу з похідного строю в колону по одному (по два) в розгорнутий стрій в одну шеренгу (дві шеренги), для цього достатньо повернути взвод ліворуч;

б) перешикування взводу з розгорнутого двошеренгового строю в колону по одному під час руху. Для показу цього прийому командир взводу викликає до себе одного з командирів відділень і наказує йому стати попереду себе, як у двошеренговому строю. Потім, за командами "Взвод, право-РУЧ", "У колону по одному кроком - РУШ" починають рухатися прямо. При цьому сержант іде повним кроком, а командир взводу - півкроком. Після того, як сержант пройде уперед на дистанцію одного кроку, командир взводу заходить позаду нього і вони продовжують разом рухатися повним кроком. Перед тим, як переходити до тренування, виконання цього прийому можна показати й на одному з відділень. При цьому треба мати на увазі, що перешикування відділень проводиться послідовно. Спочатку перше відділення перешиковується в колону по одному, за ним друге, а потім третє. Після перешикування, відділення продовжують рухатися одне за одним;в) перешикування взводу з розгорнутого одношеренгового строю в колону по два. Показ техніки перешикування командир взводу може провести особисто на двох підготовлених військовослужбовцях або на одному з відділень. При цьому за командою "Кроком - РУШ" напрямний іде півкроком, а другий номер виходить праворуч, у такт кроку займає місце поруч з напрямним і обоє продовжують рухатися півкроком до команди "ПРЯМО". Під час перешикування взводу в цілому за командами "Взвод, право-РУЧ", "У колону по два кроком -РУШ" одночасно перешиковуються усі відділення, набирають встановлену дистанцію та продовжують рухатися півкроком, а за командою "ПРЯМО" ідуть повним кроком;

г) перешикування взводу з розгорнутого двошеренгового строю в колону по три (по чотири). Перешикування проводиться за командами: "Взвод, право-РУЧ", "У колону по три (по чотири) кроком - РУШ" (під час руху - "РУШ"). Перешикування взводу проводиться одночасно з перешикуванням усіх відділень. При цьому за виконавчою командою перше відділення йде півкроком, перешиковуючись під час руху в колону по одному, решта відділень виходить ліворуч на лінію першого відділення на встановлений інтервал, також перешиковуючись в колону по одному, після чого командир взводу подає команду "ПРЯМО" або "Взвод - СТІЙ".

д) перешикування взводу з колони по три (по чотири) в колону по два. Перешикування проводиться за командою "Взвод, у колону по два кроком -РУШ" (під час руху - "РУШ"). За цією командою перше відділення йде прямо, перешиковуючись під час руху в колону по два, решта відділень позначає крок на місці, потім послідовно виходить за відділенням, що йде попереду, перешиковуючись в колону по два;е) перешикування взводу з колони по три (по чотири) в розгорнутий двошеренговий стрій. Перешикування проводиться за командою "Взвод, у колону по два кроком - РУШ" (під час руху - "РУШ"). За цією командою взвод попередньо перешиковується в колону по два, після чого подається команда "Взвод - СТІЙ"; "Взвод, ліво-РУЧ" (під час руху "Ліво-РУЧ");

ж) перешикування взводу з колони по три (по чотири) в колону по одному. Перешикування проводиться за командою "Взвод, у колону по одному, кроком - РУШ" (під час руху - "РУШ"). За цією командою перше відділення йде прямо, решта відділень позначає крок на місці і з виходом відділень із колони послідовно за командою своїх командирів "ПРЯМО" починає рух повним кроком, рівняючись на відділення, що прямує попереду;

з) перешикування взводу з колони по одному в колону по три (по чотири). Перешикування проводиться за командою "Взвод, у колону по три (по чотири) кроком - РУШ" (під час руху - "РУШ"). За цією командою перше відділення позначає крок на місці, решта відділень, вийшовши на лінію першого відділення, також позначає крок на місці до команди командира взводу "ПРЯМО" або "Взвод - СТІЙ";

і) перешикування взводу з колони по два в колону по три (по чотири) проводиться за командою "Взвод, у колону по три (по чотири) кроком - РУШ" (під час руху - "РУШ"). За цією командою перше відділення йде півкроком, перешиковуючись під час руху в колону по одному, решта відділень виходить ліворуч на лінію першого відділення на встановлений інтервал, також перешиковуючись в колону по одному, після чого командир взводу подає команду "ПРЯМО" або "Взвод - СТІЙ";

й) для зміни напрямку руху колони подаються команди:

 • "Взвод, правим (лівим) плечем вперед-РУШ" -за цією командою напрямний (напрямні) заходить (заходять) ліворуч (праворуч) до команди "ПРЯМО", інші йдуть за ним (ними);
 • "Взвод, за мною - РУШ (бігом - РУШ)" - за цією командою взвод йде за командиром;

o "Взвод, кругом - РУШ" - за цією командою взвод одночасно повертається кругом і продовжує рух у зворотному напрямку.

o


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты