Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛІТЕРАТУРА. 2. Практикум з аптечної технології ліків /І.М.Перцев, Л.Д.Шевченко, Р.К.Чаговець.-Х.:Прапор, 1995
Читайте также:
  1. XIII. ЛІТЕРАТУРА
  2. Використана література
  3. Використана література
  4. Додаткова література
  5. Додаткова література
  6. Допоміжна література
  7. Допоміжна література
  8. Й ВИКОРИСТАННЯ література
  9. Література
  10. Література

Основна:

1. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків / Під ред. О.І. Тихонова. - Х.: РВП "Оригинал", 1995. - 599 с.

2. Практикум з аптечної технології ліків /І.М.Перцев, Л.Д.Шевченко, Р.К.Чаговець.-Х.:Прапор, 1995. – 303 с.

3. Тихонов О.І., Ярних Т.Г., Гудзенко О.П. Навчальний посібник з аптечної технології ліків / Під ред. О.І.Тихонова.-Х.: Основа, 1998. – 336 с.

4. Допоміжні речовини та їх застосування в технології лікарських форм: Довідковий посібник / Ф. Жогло, В. Возняк, В. Попович, Я. Богдан; Під ред. Ф. Жогло. - Львів, 1996. – 96 с.

Законодавчі та нормативні документи:

1. Державна Фармакопея України / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556с.

2. Державна Фармакопея України. Доповнення 1 / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2004. – 494с.

3. Державна Фармакопея України. / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. - Доповнення 2 – Харків: Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”, 2008. – 620 с.

4. Державна фармакопея України/ Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”- 1-е вид., доп. 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280с.

5. Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.2006 р. "Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів".

6. Наказ МОЗ України № 626 від 15.12.04 р. "Правила виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки”

7. Наказ МОЗ України № 44 від 16.03.93 р. "Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення".

8. Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р. "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень".

Додаткова:

1. Технология лекарственных форм. Учебник в 2-х томах. Том 1 / Т.С. Кондратьева, Л.А. Иванова, Ю.И. Зеликсон и др.; Под ред. Т.С. Кондратьевой. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.2. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм / Под ред. Т.С. Кондратьевой. - М.: Медицина, 1986. – 288 с.

3. Справочное пособие по аптечной технологии лекарств / Под ред. А.И. Тихонова. - К., 1988. – 230 с.

Методичні вказівки підготувала асист. Свірська С.П.

 

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри ОЕФ та Технології ліків

" 31 " серпня 2011 р. Протокол № 1

 

 

Завідувач кафедри ОЕФ та Технології ліків доц. Семенів Д.В.


Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи для студентів з дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів»

ТЕМА:Сучасні засоби малої механізації для дозування порошків

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Приготування будь-якої лікарської форми передбачає обов’язкове дозування лікарських і допоміжних речовин. Тому для провізора необхідно знати будову і призначення приладів для дозування порошків в умовах аптеки.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

ЗНАТИ:

- види апаратури для дозування;

- основні конструктивні особливості дозувальних приладів.ВМІТИ:

- дозувати речовини за масою;

- користуватися приладами для дозування порошків.

 

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

 

Дисципліна Знати Вміти
Метрологія Метрологічні характеристики дозувальних приладів Проводити підбір приладів в залежності від заданих характеристик
Фізичні методи аналізу Основи процесу зважування Правильно фіксувати результати і проводити необхідні розрахунки

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:

1. Номенклатура приладів та апаратури для дозування порошків.

2. Характеристика засобів малої механізації для дозування в умовах аптеки.

3. Вимоги, що висуваються до дозувальних приладів.

4. Методи і терміни перевірки точності приладів для дозування порошків.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 14; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты