Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗаконодавчі та нормативні документи
Читайте также:
 1. В истории развития документированных систем качества можно выделить пять этапов, которые иногда представляют в виде пяти звезд качества.
 2. Відомчі нормативні акти та судова практика.
 3. Выбор средств документирования
 4. Дисциплінарні (нормативні) методи
 5. Довідково-інформаційні документи
 6. Документи , що додаються до заявки
 7. Документи, матеріали.
 8. Документирование аудита(Стандарт №2)
 9. Документирование как форма оперативно-розыскной деятельности
 10. Документирование организационной деятельности. Характеристика организационных документов.

3. Державна Фармакопея України / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556с.

4. Державна Фармакопея України. Доповнення 1 / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2004. – 494 с.

5.Державна Фармакопея України. / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. - Доповнення 2 – Харків: Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”, 2008. – 620 с.

6.Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.2006 р. "Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів".

7.Наказ МОЗ України № 626 від 15.12.2004 р. "Про затвердження Порядку виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки".

 

Додаткова:

8. Ажгихин И.С. Технология лекарств. – М.: Медицина, 1980. – 435 с.

9.Технология лекарственных форм. Учебник в 2-х томах. Том 1 / Т.С. Кондратьева, Л.А. Иванова, Ю.И. Зеликсон и др.; Под ред. Т.С. Кондратьевой. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

 

 

Методичну вказівку підготувала: асист. Рєзнік В.В.

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри ОЕФ та Технології ліків

"31 " серпня 2011р. Протокол № _1_

Завідувач кафедри ОЕФ і технології ліків доц. Семенів Д.В.

 

 

Методична вказівка для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни “Аптечна технологія лікарських засобів»

 

ТЕМА:Неводні розчинники, характеристика, вимоги до них.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: У медичній практиці широке застосування знаходять розчини для зовнішнього застосування на неводних розчинниках такі як примочки, полоскання, змащування, спринцювання, клізми, обмивання, інгаляції та ін. Тому необхідно знати види, характеристику неводних розчинників і особливості технології неводних розчинів.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

ЗНАТИ:

· види неводних розчинників;

· характеристику і вимоги до неводних розчинників.

ВМІТИ:

· дозувати неводні розчинники.

 

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

Дисципліна Знати Вміти  
Органічна хімія Властивості та реакційну здатність сполук Класифікувати сполуки в залежності від їх будови та властивостей
Фармацевтична хімія Методи аналізу хімічних сполук Проводити перевірку якості розчинників для виготовлення лікарських форм
Фармакологія Дію сполук на організм людини Здійснювати підбір розчинників в залежності від очікуваного ефекту

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:1. Характеристика і вимоги до етилового спирту.

2. Характеристика і вимоги до летких розчинників: ефіру, хлороформу.

3. Характеристика і вимоги до в’язких розчинників: гліцерину, олій, поліетиленоксидів, силіконів та ін.

Література:

Основна:

1. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків / Під ред. О.І.Тихонова. - Х.: РВП "Оригинал", - 1995. – с. 599

2. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків / Під ред. О.І. Тихонова. - Вінниця: Вид-во Нова книга, 2004. - 640 с.

3. Ф.Жогло, В.Возняк, В.Попович, Я.Богдан. Допоміжні речовини та їх застосування в технології лікарських форм / Під ред. Ф.Жогло.-Л., 1996.

 

Законодавчі та нормативні документи:

4. Державна Фармакопея України / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556с.5. Державна Фармакопея України. Доповнення 1 / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2004. – 494 с.

6. Державна Фармакопея України. / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. - Доповнення 2 – Харків: Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”, 2008. – 620 с.

7. Державна фармакопея України/ Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”- 1-е вид., доп. 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

8. Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.2006 р. "Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів".

9. Наказ МОЗ України № 626 від 15.12.2004 р. "Про затвердження Порядку виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки".

Додаткова:

10. Ажгихин И.С. Технология лекарств. – М.: Медицина, 1980. – 435 с.

11. Технология лекарственных форм. Учебник в 2-х томах. Том 1 / Т.С. Кондратьева, Л.А. Иванова, Ю.И. Зеликсон и др.; Под ред. Т.С. Кондратьевой. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

 

Методичну вказівку підготувала: асист. Рєзнік В.В.

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри ОЕФ та Технології ліків

 

"31 " серпня 2011р. Протокол № _1_

Завідувач кафедри ОЕФ і технології ліків доц. Семенів Д.В.


Методична вказівка для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни “Аптечна технологія лікарських засобів»

 

ТЕМА:Застосування ВСМ у фармації.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: ВМС та їх розчини мають дуже важливе значення у медицині та фармації. Їх використовують як лікарські засоби і як допоміжні речовини при готуванні різних лікарських форм, а також як пакувальний матеріал при відпуску лікарських препаратів, для виготовлення флаконів, плівок, пробок, банок та інших пакувальних виробів. Тому знання про ВМС є дуже важливими для роботи провізора.

 

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

ЗНАТИ:

· види ВМС;

· характеристику і вимоги до ВМС.

 

ВМІТИ:

· підбирати розчинники для виготовлення розчинів ВМС;

· обирати технологію розчинів ВМС залежно від їх властивостей.

 

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

 

Дисципліна Знати Вміти
Органічна хімія Властивості та реакційну здатність сполук Класифікувати сполуки в залежності від їх будови та властивостей
Фармацевтична хімія Методи аналізу хімічних сполук Проводити перевірку якості розчинників для виготовлення лікарських форм
Аналітична хімія фізична та колоїдна хімія Вплив рН середовища на лікарські речовини Підбирати середовище для виготовлення лікарських форм, технологію виготовлення розчинів ВМС
Фармакологія Дію сполук на організм людини Здійснювати підбір розчинників в залежності від очікуваного ефекту

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:

1. Класифікація ВМС за здатністю до розчинення.

2. Характеристика і вимоги до обмежено набухаючих ВМС.

3. Характеристика і вимоги до необмежено набухаючих ВМС: ферментів шлункового соку і екстрактів.

 

Література:

Основна:

1. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків / Під ред. О.І.Тихонова. - Х.: РВП "Оригинал", - 1995. – с. 599

2. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків / Під ред. О.І. Тихонова. - Вінниця: Вид-во Нова книга, 2004. - 640 с.

3. Ф. Жогло, В. Возняк, В. Попович, Я. Богдан. Допоміжні речовини та їх застосування в технології лікарських форм / Під ред. Ф. Жогло. - Л., 1996. – 96 с.

Законодавчі та нормативні документи:

4. Державна Фармакопея України / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556с.

5. Державна Фармакопея України. Доповнення 1 / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2004. – 494 с.

6. Державна Фармакопея України. / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. - Доповнення 2 – Харків: Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”, 2008. – 620 с.

7. Державна фармакопея України/ Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”- 1-е вид., доп. 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

8. Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.2006 р. "Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів".

9. Наказ МОЗ України № 626 від 15.12.2004 р. "Про затвердження Порядку виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки".

Додаткова:

10. Ажгихин И.С. Технология лекарств. – М.: Медицина, 1980. – 435 с.

11. Технология лекарственных форм. Учебник в 2-х томах. Том 1 / Т.С. Кондратьева, Л.А. Иванова, Ю.И. Зеликсон и др.; Под ред. Т.С. Кондратьевой. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

 

Методичну вказівку підготувала: асист. Рєзнік В.В.

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри ОЕФ та Технології ліків

 

"31 " серпня 2011р. Протокол № _1_

Завідувач кафедри ОЕФ і технології ліків доц. Семенів Д.В.

Методична вказівка для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни “Аптечна технологія лікарських засобів»

 

ТЕМА:Сучасний асортимент стабілізаторів.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: При приготуванні суспензій особлива увага повинна звертатися на досягнення їх стійкості. Суспензії з гідрофільними лікарськими речовинами стійкіші в порівнянні з гідрофобними лікарськими речовинами, тому до останніх додають стабілізатори залежно від ступеня гідрофобності. Вони утворюють на поверхні частинок сольватні оболонки і попереджають їх злипання (агрегацію) і, як наслідок, швидке випадіння в осад. Тому необхідно знати види, характеристику стабілізаторів і особливості додавання їх до суспензій.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

ЗНАТИ:

· види стабілізаторів;

· характеристику і вимоги до стабілізаторів.

ВМІТИ:

· підбирати стабілізатори в залежності від властивостей гідрофобних лікарських речовин;

· проводити розрахунок кількості стабілізаторів.

 

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

 

Дисципліна Знати Вміти
Органічна хімія Властивості та реакційну здатність сполук Класифікувати сполуки в залежності від їх будови та властивостей
Фармацевтична хімія Методи аналізу хімічних сполук Проводити перевірку якості стабілізаторів для виготов-лення лікарських форм
Фармакологія Дію сполук на організм людини Здійснювати підбір стабілізаторів в залежності від очікуваного ефекту

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:

1. Фактори, що впливають на стійкість гетерогенних систем.

2. Закон Стокса. Ефект Ребіндера.

3. Характеристика і вимоги до стабілізаторів.

4. Номенклатура та кількості стабілізаторів, які додають до суспензій речовин з нерізко вираженими та різко вираженими гідрофобними властивостями.

 

Література:

Основна:

1. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків / Під ред. О.І.Тихонова. - Х.: РВП "Оригинал", - 1995. – с. 599

2. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків / Під ред. О.І. Тихонова. - Вінниця: Вид-во Нова книга, 2004. - 640 с.

3. Ф. Жогло, В. Возняк, В. Попович, Я. Богдан. Допоміжні речовини та їх застосування в технології лікарських форм / Під ред. Ф. Жогло. - Л., 1996. – 96 с.

Законодавчі та нормативні документи:

4. Державна Фармакопея України / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556с.

5. Державна Фармакопея України. Доповнення 1 / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2004. – 494 с.

6. Державна Фармакопея України. / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. - Доповнення 2 – Харків: Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”, 2008. – 620 с.

7. Державна фармакопея України/ Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”- 1-е вид., Доп. 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

8. Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.2006 р. "Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів".

9. Наказ МОЗ України № 626 від 15.12.2004 р. "Про затвердження Порядку виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки".

10. Наказ МОЗ України №197 від 7.09.93 р. "Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем".

 

Додаткова:

11. Ажгихин И.С. Технология лекарств. – М.: Медицина, 1980. – 435 с.

12. Технология лекарственных форм. Учебник в 2-х томах. Том 1 / Т.С. Кондратьева, Л.А. Иванова, Ю.И. Зеликсон и др.; Под ред. Т.С. Кондратьевой. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

13. Гидрофильно-липофильный баланс: Методические рекомендации / Г.С. Башура, Н.А. Ляпунов, Р.Д. Дильбарханов, Г.И. Кабачный, Д.П. Сало — Алма-Ата, 1977. — 48 с.

 

 

Методичну вказівку підготувала: асист. Рєзнік В.В.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри ОЕФ та Технології ліків

"31 " серпня 2011р. Протокол № _1_

Завідувач кафедри ОЕФ і технології ліків доц. Семенів Д.В.


Методична вказівка для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни “Аптечна технологія лікарських засобів»

 

ТЕМА:Асортимент емульгаторів.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Емульсії - це нестійкі системи. Завдання приготування агрегативно стійких емульсій зводиться, в основному, до підшукання найефективнішого емульгатора для даного поєднання компонентів. Емульгатори, адсорбуючись на межі фаз, обволікають крапельки дипергованої речовини і утворюють адсорбційну плівку. Ця плівка перешкоджає утворенню великих часток та злиттю крапельок у суцільний шар (коалесценції) і надає емульсії стійкості. Тому знання про емульгатори є дуже важливими для роботи провізора.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

ЗНАТИ:

· характеристику і вимоги до емульгаторі;

· класифікацію емульгаторів.

 

ВМІТИ:

· підбирати емульгатори в залежності від типу емульсії;

· проводити розрахунок кількості емульгаторів.

 

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

 

Дисципліна Знати Вміти
Органічна хімія Властивості та реакційну здатність сполук Класифікувати сполуки в залежності від їх будови та властивостей
Фармацевтична хімія Методи аналізу хімічних сполук Проводити перевірку якості емульгаторів для виготов-лення лікарських форм
Фармакологія Дію сполук на організм людини Здійснювати підбір емульгаторів в залежності від очікуваного ефекту

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:

1. Характеристика і вимоги до емульгаторів.

2. Синергізм і антагонізм емульгаторів. Обернення фаз.

3. Номенклатура та кількості емульгатори, що застосовуються при виготовлення емульсій типу О/В та В/О

 

Література:

Основна:

1. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків / Під ред. О.І.Тихонова. - Х.: РВП "Оригинал", - 1995. – 599 с.

2. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків / Під ред. О.І. Тихонова. - Вінниця: Вид-во Нова книга, 2004. - 640 с.

3. Ф. Жогло, В. Возняк, В. Попович, Я. Богдан. Допоміжні речовини та їх застосування в технології лікарських форм / Під ред. Ф. Жогло. - Л., 1996. – 96 с.

Законодавчі та нормативні документи:

4. Державна Фармакопея України / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556с.

5. Державна Фармакопея України. Доповнення 1 / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2004. – 494 с.

6. Державна Фармакопея України. / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. - Доповнення 2 – Харків: Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”, 2008. – 620 с.

7. Державна фармакопея України/ Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”- 1-е вид., Доп. 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

8. Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.2006 р. "Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів".

9. Наказ МОЗ України № 626 від 15.12.2004 р. "Про затвердження Порядку виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки".

10. Наказ МОЗ України №197 від 7.09.93 р. "Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем".

 

Додаткова:

11. Ажгихин И.С. Технология лекарств. – М.: Медицина, 1980. – 435 с.

12. Технология лекарственных форм. Учебник в 2-х томах. Том 1 / Т.С. Кондратьева, Л.А. Иванова, Ю.И. Зеликсон и др.; Под ред. Т.С. Кондратьевой. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

13. Ляпунов Н.А., Перцев И.М., Ляпунова О.А., Малякова Н.Ф. и др. Технология фармацевтических эмульсий и биодоступность лекарственных веществ: Методические рекомендации. — Харьков, 1986. — 21 с.

 

 

Методичну вказівку підготувала: асист. Рєзнік В.В.

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри ОЕФ та Технології ліків

 

"31 " серпня 2011р. Протокол № _1_

Завідувач кафедри ОЕФ і технології ліків доц. Семенів Д.В.

 

Методична вказівка для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни “Аптечна технологія лікарських засобів»

 

ТЕМА:Удосконалення технології водних витягів із лікарської рослинної сировини.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: При виготовленні водних витягів із лікарської рослинної сировини необхідно враховувати, що у витяжку можуть потратити мікроорганізми з ЛРС, а це приведе до її псування. Загальними напрямками удосконалення технології водних витягів є: розширення асортименту екстрактів-концентратів; застосування сучасних методів екстрагування рослинної сировини; впровадження засобів малої механізації; розробка апаратури нової конструкції. Нові технології не тільки зменшать ризик псування водних витягів, а й сприятимуть ефективнішому й раціональнішому використанню лікарської рослинної сировини. Саме тому знання про них є важливими у роботі провізора.

 

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

ЗНАТИ:

· АНД, що регламентує вимоги до лікарської рослинної сировини та екстрактів-концентратів;

· сучасні методи екстрагування рослинної сировини;

· апаратуру, що використовується в технології водних витягів;

· асортимент екстрактів-концентратів, які використовуються в аптечній технології.

 

ВМІТИ:

· вибирати методи екстрагування в залежності від виду лікарської рослинної сировини та вмісту біологічно активних речовин;

· обирати раціональну технологію водних витягів з ЛРС з використанням екстрактів-концентратів.

 

БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

 

Дисципліна Знати Вміти
Органічна хімія Властивості та реакційну здатність сполук Підбирати оптимальні екстрагенти для лікарської рослинної сировини
Фармакогнозія Характеристику ЛРС та груп біологічно активних речовин Обирати раціональну технологію залежно від складу біологічно активних речовин
Фармацевтична хімія Методи аналізу біологічно активних речовин та види контролю екстемпоральних ліків Проводити перевірку якості водних витягів виготовлених з використанням ЛРС чи екстрактів-концентратів

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:

 1. Характеристика і вимоги до водних витягів.
 2. Апаратура, що використовується в технології водних витягів.
 3. Сучасні методи екстрагування рослинної сировини: з використанням ультразвуку, іонізуючого випромінювання; додавання ПАР.
 4. Асортимент екстрактів-концентратів.

 

Література:

Основна:

1. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків / Під ред. О.І. Тихонова. - Х.: РВП "Оригинал", - 1995. – 599 с.

 1. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків / Під ред. О.І. Тихонова. - Вінниця: Вид-во Нова книга, 2004. - 640 с.
 2. Ф. Жогло, В. Возняк, В. Попович, Я. Богдан. Допоміжні речовини та їх застосування в технології лікарських форм / Під ред. Ф.Жогло. - Л., 1996. – 96с.

Законодавчі та нормативні документи:

 1. Державна Фармакопея України / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

5. Державна Фармакопея України. Доповнення 1 / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2004. – 494 с.

6. Державна Фармакопея України. / Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. - Доповнення 2 – Харків: Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”, 2008. – 620 с.

 1. Державна фармакопея України/ Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”- 1-е вид., Доп. 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

8. Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.2006 р. "Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів".

9. Наказ МОЗ України № 626 від 15.12.2004 р. "Про затвердження Порядку виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки".

10. Наказ МОЗ України №197 від 7.09.93 р. "Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем".

Додаткова:

11. Технология лекарственных форм / Под ред. Кондратьевой.-М.: Медицина, Т.1, 1991.

12. Ажгихин И.С. Технология лекарств. – М.: Медицина, 1980. – 435 с.

13. Технология лекарственных форм. Учебник в 2-х томах. Том 1 / Т.С. Кондратьева, Л.А. Иванова, Ю.И. Зеликсон и др.; Под ред. Т.С. Кондратьевой. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

 

 

Методичну вказівку підготувала: асист. Рєзнік В.В.

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри ОЕФ та Технології ліків

 

"31 " серпня 2011р. Протокол № _1_

Завідувач кафедри ОЕФ і технології ліків доц. Семенів Д.В.

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 18; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты