Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗі спеціальності 5.03040102 «Правоохоронна діяльність».
Читайте также:
  1. Паспорт спеціальності 13.00.08 - дошкільна педагогіка
  2. Що є обов’язковими для використання студентами спеціальності “Міжнародні економічні відносини” під час підготовки курсових робіт

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЦИКЛ: кримінально-правових дисциплін

Навчальна дисципліна: Пенітенціарна політика і пенітенціарна система України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач циклу кримінально-

правових дисциплін,

Кандидат юридичних наук

І.В. Іваньков

Року

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

для самостійної роботи курсантів з навчальної дисципліни

«Пенітенціарна політика і пенітенціарна система України»

Форма навчання: Денна 1 курс (І семестр – освітньо-кваліфікаційний рівень

«молодший спеціаліст»)

Денна 1 курс (ІІ семестр – освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

Для проведення самостійної роботи у складі групи

 

Підготував:викладач циклу кримінально-правових дисциплін

майор внутрішньої служби

Майборода І.А.

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклу кримінально-правових дисциплін

«____»___________20__ року. Протокол №___

 

Чернігів – 2013

Методичні вказівки щодо самостійної роботи курсантів

  1. З навчальної дисципліни «Пенітенціарна політика і пенітенціарна система України» на самостійну роботу згідно тематичного плану для проведення занять з курсантами 1-го курсу денної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.03040102 «Правоохоронна діяльність» (див. нижче) відведено 13 годин, згідно тематичного плану для проведення занять з курсантами 1-го курсу денної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з галузі знань «Право» (0304) за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» (див. нижче) відведено12 годин. Тому курсанти (студенти) повинні їх відпрацювати, скориставшись даними методичними матеріалами.
  2. У методичних матеріалах до кожної теми подані навчальні питання для самостійного вивчення, рекомендована література та питання для самоконтролю, а також теми доповідей.
  3. Навчальні питання мають бути курсантами (студентами) вивчені та законспектовані в зошитах.

Тематичний план з курсу «Пенітенціарна політика і пенітенціарна система України» для проведення занять з курсантами 1-го курсу денної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»зі спеціальності 5.03040102 «Правоохоронна діяльність».

№ п/п Найменування розділів та тем Кількість годин по видам занять
Всього Лекції С.з. П.з. Сам. роб. Індив. роб. Кред. ЕСТS Інші
  Модуль 1                
  Змістовий модуль 1. Теоретичні основи і історичний розвиток пенітенціарної політики і пенітенціарної системи України.                
1. Поняття, предмет та завдання курсу «Пенітенціарна політика і пенітенціарна система України». Поняття пенітенціарної політики як соціально-юридичного явища та її принципи.      
2. Історичне формування і розвиток пенітенціарної політики і пенітенціарної системи в Європі і на території України. Сучасна пенітенціарна політика України.    
  Змістовний модуль 2. Джерела та суб’єкти формування пенітенціарної політики та реформування пенітенціарної системи України.                
3. Джерела та суб’єкти пенітенціарної політики в Україні, їх компетенція.      
  Взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими державними та громадськими утвореннями.                
4. Роль і місце персоналу ДКВС у реалізації пенітенціарної політики України.      
  Всього за 1-й модуль 1,5  

Тематичний план з курсу «Пенітенціарна політика і пенітенціарна система України» для проведення занять з курсантами 1-го курсу денної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з галузі знань «Право» (0304) за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты