Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРегіональної комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки
Читайте также:
  1. Адміністративна відповідальність за порушення в сфері будівництва і житлово-комунального господарства.
  2. Алгоритм процесу розробки програми зв’язків із громадськістю
  3. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  4. Аналіз ефективного виконання програми
  5. Аналіз існуючого стану галузей житлово-комунального господарства області
  6. Аналіз об’єктів предметної області та взаємозв’язків між ними
  7. Аналіз усталених режимів оптимального варіанта розвитку електричної мережі
  8. ВАДИ РОЗВИТКУ ЗАДНЬОПРОХІДНОГО ОТВОРУ
  9. Вади розвитку та виродливості
  10. Визначення основних техніко-економічних показників оптимального варіанта розвитку електричної мережі

Регіональна комплексна програма

Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки


Луганськ - 2010

Паспорт

Регіональної комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки

Назва: Регіональна комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 - 2014 роки (далі – Програма).

 

Підстава для розроблення: Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки”.

1 Ініціатор розроблення Програми:обласна державна адміністрація.

 

2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми:доручення голови облдержадміністрації від 08.09.2009 № 8/7475 щодо виконання Плану виконання заходів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки”, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів 26.08.2009 (протокол № 56).

3 Розробник Програми: Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

 

4 Співрозробники Програми: немає.

 

5 Відповідальний виконавець Програми:Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

 

6 Учасники Програми: головні управління облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, праці та соціального захисту населення; управління облдержадміністрації: архітектури та містобудування, з питань надзвичайних ситуацій, транспорту та зв’язку; виконкоми міських рад міст обласного значення; райдержадміністрації.

7 Термін реалізації Програми: 2010 – 2014 роки.

 

8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми:обласний, районні та міські бюджети.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно при затвердженні державного та обласного бюджетів, бюджетів міст і районів. 

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 2 546 662,8 тис. грн, у тому числі:

- державний бюджет - 1 436 505,8 тис. грн;

- місцеві бюджети - 338 664,5 тис. грн;

- інші джерела - 771 492,5 тис. грн.

 

1 Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Кількісні показники Програми наведені за результатами моніторингу, який здійснює Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації на підставі інформації місцевих органів влади та підприємств житлово-комунального господарства.

Упродовж останнього десятиліття проблеми, пов'язані з функціонуванням житлово-комунального комплексу Луганської області, перебувають у фокусі пильної громадської уваги, проте серйозних позитивних зрушень у цій сфері досі не відбулося.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві регіону продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні приватних інвестицій у підприємства галузі.

Неефективність реформування житлово-комунального господарства області призвела до критичного стану основних фондів його підприємств.Недосконала тарифна політика зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість підприємств. Слабка система управління житлом і підприємствами житлово-комунального господарства, недосконалість регулювання природних монополій призвели до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належної якості.

Нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів, їх неефективне використання, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури.

Не налагоджена ефективна співпраця з приватними інвесторами, міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями, не створений сприятливий інвестиційний клімат.

Значними й постійно зростаючими є втрати води і теплової енергії. Питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва й надання житлово-комунальних послуг майже удвічі перевищують відповідні показники країн Європейського Союзу.

Недосконалість системи соціального захисту населення у сфері надання житлово-комунальних послуг, недостатня поінформованість населення, неузгодженість норм законодавства щодо регулювання взаємовідносин споживачів і виробників/виконавців житлово-комунальних послуг зумовлюють зростання соціальної напруги серед населення.

Кожен третій житловий будинок потребує капітального ремонту. В аварійному стані перебуває більше половини водопровідно-каналізаційних і теплових мереж, понад 8 відсотків мостів та шляхопроводів.

Потребує заміни 80 відсотків рухомого складу міського електричного транспорту, 70 відсотків автотранспорту, який використовується у сфері благоустрою, близько 40 відсотків насосного обладнання та котлів, понад однієї тисячі ліфтів тощо.Не відповідають санітарним нормам близько половини полігонів для твердих побутових відходів. Щороку утворюється значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ.

Зазначені проблеми неможливо вирішити в рамках Програми економічного та соціального розвитку області у зв’язку з тим, що в ній визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку, засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємоузгоджена, комплексна система заходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на ефективне розв'язання проблем економічного й соціального розвитку, досягнення стабільного економічного зростання, а також характеризуються очікувані зміни в економічній та соціальній сферах області у цілому.

Для розв’язання проблем окремої галузі доцільне розроблення регіональної комплексної програми, яка містититеме комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, спрямованих на їх вирішення з використанням бюджетних коштів, та узгоджених за строками виконання, складом відповідальних виконавців, ресурсним забезпеченням.

На виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки» облдержадміністрацією було розроблено та розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.04.2006 № 349 затверджено Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2006 – 2010 роки. Однак з причин недостатнього фінансування, невнесення змін на державному рівні до нормативних актів, які регулюють діяльність галузі, цілі та завдання цієї програми не виконані.

Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки” затверджено Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки.

Відповідно до існуючої державної політики у цій сфері доцільним є розроблення Регіональної комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2010 – 2014 роки.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты