Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНапрями діяльності та заходи Програми
Читайте также:
  1. Агротехнічні заходи
  2. Адміністративно попереджувальні заходи, їх види та суть.
  3. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  4. Алгоритм процесу розробки програми зв’язків із громадськістю
  5. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  6. Аналіз діяльності конкурентів
  7. Аналіз доходів, витрат та ефективності діяльності торгових підприємств
  8. Аналіз ефективного виконання програми
  9. АНАЛІЗ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  10. Аналіз маркетингової діяльності підприємства

 

Напрямами діяльності Програми є:

1 Регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг.

Для виконання цього завдання планується виконати наступні заходи та отримати такі очікувані результати:

1.1 Запровадження системи енергетичного менеджменту в житлово- комунальному господарстві. Це надасть можливість забезпечити ефективне використання енергоносіїв.

1.2 Запровадження моніторингу якості питної води та стану систем питного водопостачання. Це забезпечить підвищення якості питної води підприємств водопостачання та водовідведення.

1.3 Запровадження обов'язкового технологічного обліку води на всіх ділянках її видобування, транспортування та постачання споживача. Це забезпечить підвищення рівня якості послуг та зменшення втрат води.

2 Реалізація державної житлової політики, сприяння створенню розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, у тому числі впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах.

Для виконання цього завдання планується виконати наступні заходи та отримати такі очікувані результати:

2.1 Запровадження моніторингу:

- ринку житла та житлових послуг, що забезпечить покращання якості послуг, які надають підприємства житлово-комунального господарства;

- аварійних об'єктів житла і комунального господарства, що забезпечить попередження аварійних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства.

2.2 Розроблення регіональних програм розвитку комунальної інфраструктури. Запровадження енергетичного планування. Виконання цього заходу забезпечить покращання якості послуг та економію енергоресурсів.

2.3 Створення сучасної геоінформаційної системи житлового фонду та комунальної інфраструктури. Це дасть змогу покращити якість обслуговування населення.

2.4 Під час здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду забезпечити:

- визначення кварталів (мікрорайонів), що потребують проведення комплексної реконструкції відповідно до генеральних планів населених пунктів, містобудівного обґрунтування проектів комплексної забудови території, проектної документації на будівництво окремих об'єктів у цих кварталах (мікрорайонах) та оприлюднення відповідної інформації у засобах масової інформації з метою покращання технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства;- узгодження інтересів територіальних громад та інвесторів-забудовників у здійсненні інженерної підготовки, будівництві об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, проведенні благоустрою прилеглих прибудинкових територій за рахунок коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого самоврядування з метою покращання благоустрою міст та якості комунального обслуговування;

- координація дій комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), визначення зобов'язань, відповідальності за їх невиконання учасниками комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) з метою покращання технічного стану житлового фонду, благоустрою міст та якості комунального обслуговування.

2.5 Реалізація програм навчальних курсів та організація навчання з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та управління житловим фондом для підвищення кваліфікації фахівців.

2.6 Сприяння утворенню при органах місцевого самоврядування підрозділів з питань організації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та розвитку інституту управителів житлових будинків з метою активізації створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.3 Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств
житлово-комунального господарства.

Для виконання цього завдання планується виконати наступні заходи:

3.1 Розроблення та організація навчальних програм щодо здійснення довгострокового фінансового планування на підприємствах житлово-комунального господарства; застосування та супроводження програмного забезпечення для розрахунку тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води;

3.2 Створення та оновлення бази даних новітніх технологій та обладнання вітчизняного виробництва, що можуть бути використані у сфері житлово-комунального господарства.

4 Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг.

Для виконання цього завдання планується виконати наступні заходи та отримати такі очікувані результати:

4.1 Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання. Це дасть змогу покращити технічний стан житлового фонду, зменшити ресурсоспоживання та збільшити рівень дотримання екологічних нормативів і норм. покращання технічного стану житлового фонду, зменшення ресурсоспоживання та дотримання екологічних нормативів і норм

4.2 Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій. Це призведе до зменшення частки ветхих та аварійних мереж водопостачання і водовідведення на 30 %, зменшення питомих витрат електроенергії на 1 куб. м поданої води на 18 %.4.3 Енергозбереження, розвиток та реконструкція систем теплопостачання, що призведе до зменшення частки ветхих та аварійних теплових мереж на 10 %, зменшення питомих витрат на відпуск тепла на 4,6 %

4.4 Благоустрій територій районних центрів та малих міст, для чого планується реконструювати дорожнє покриття вулиць - 4,053 тис. км, переоснащити мережі зовнішнього освітлення вулиць - 4,0 тис. км.

4.5 Енергозбереження, розвиток міського електричного транспорту з метою зменшення частки пасажирського рухомого складу зі строком експлуатації, що перевищує нормативний на 40 %.

4.6 Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії з метою обладнання 92 % багатоквартирних будинків приладами обліку холодної води та 67 % - теплової енергії.

4.7 Розроблення та реалізація пілотних (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на вдосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій. Це дасть змогу створити 2935 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, збільшити частку загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу, до 70 %.

4.8 Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

4.9 Часткове погашення основної суми кредитів, відсотків за кредитами, лізингових платежів. Впровадження цього механізму надасть можливість підприємствам залучити кредитні ресурси з метою покращення технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства.

5 Залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями.

6 Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства.

Для виконання цього завдання планується виконати наступні заходи та отримати такі очікувані результати:

6.1 Розроблення та впровадження місцевих програм залучення громадськості до формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства для поліпшення якості обслуговування населення, прозорість надання послуг.

6.2 Організація постійно діючого семінару для представників органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств щодо форм і методів роботи з громадськістю з метою поліпшення якості обслуговування населення та покращення житлових умов населення.

6.3 Проведення громадських форумів, громадських слухань і "круглих столів" для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг з метою забезпечення населення інформацією щодо реформування житлово-комунального господарства.

6.4 Підготовка матеріалів для засобів масової інформації з метою висвітлення житлово-комунальних проблем з метою забезпечення інформування населення щодо реформування житлово-комунального господарства.

6.5 Створення сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем для організації спілкування з населенням з питань житлово-комунального господарства та житлової політики з метою забезпечення інформування населення щодо реформування житлово-комунального господарства.

Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах:

1) реалізація державної житлової політики;

2) утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, у тому числі проведення реконструкції застарілого житлового фонду;

3) надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

4) виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії та видів палива;

5) ремонту приміщень, будинків, споруд;

6) благоустрою населених пунктів;

7) міського електротранспорту.

Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань Програми передбачає:

1) впровадження новітніх технологій і обладнання, необхідних для технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

2) проведення прогнозно-аналітичних розрахунків для визначення потреб населення у житлі та об'єктах житлово-комунальної інфраструктури на середньо- та довгострокову перспективу;

3) створення нової моделі забезпечення населення високоякісною питною водою;

4) сприяння налагодженню виробництва нових зразків техніки та обладнання для забезпечення потреб житлово-комунального господарства;

5) проведення соціологічних досліджень серед населення щодо реформування житлово-комунального господарства, вивчення громадської думки стосовно пріоритетів такого реформування;

6) удосконалення методологічних засад моніторингу стану галузі (статистичні спостереження, вивчення громадської думки, експертна оцінка);

7) розроблення та забезпечення виконання програм стимулювання економного використання споживачами питної води і теплової енергії.

Завдання та заходи Програми наведені у додатку 1.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты