Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВимоги до оформлення та вибір варіантів модульних робіт
Читайте также:
  1. Case —вибір of — з
  2. IV. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  3. IV. Вимоги стосовно вивчення даної теми
  4. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  5. IV. Існує тенденція пов'язувати межу бідності та розмір середньої або мінімальної заробітної плати.
  6. V. ВИМОГИ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  7. V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
  8. БАЛАНС РОБОЧОГО ЧАСУ ПОСТІЙНИХ РОБІТНИКІВ ЛІСНИЦТВА
  9. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  10. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації

Кафедра пожежної і техногенної безпеки

Об’єктів та технологій

Національного університету цивільного захисту України

 

 

ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА

СУЧАСНИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Методичні вказівки для виконання контрольних (модульних) робіт

 

Харків 2012


Кафедра пожежної і техногенної безпеки

Об’єктів та технологій

Національного університету цивільного захисту України

 

 

ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА

СУЧАСНИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Методичні вказівки для виконання контрольних (модульних) робіт

 

 
Харків 2012

  Друкується за рішенням кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій НУЦЗУ Протокол від 19.03.12 № 11.

 

Укладачі: О.М. Григоренко, К.А. Афанасенко

 

Рецензенти: В.А. Андронов, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи НУЦЗУ

 

Промислова безпека сучасних виробничих технологій: методичні вказівки до виконання контрольних (модульних) робіт /Укладачі: О.М. Григоренко, К.А. Афанасенко. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2012. – 43 с.

 

Методичні вказівки до виконання модульних контрольних робіт з дисципліни «Промислова безпека сучасних виробничих технологій» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» («магістр») у галузі знань 1702 «Цивільна безпека» за напрямом 7.17020201 «Охорона праці у сфері цивільного захисту» (8.17020201 «Охорона праці у сфері цивільного захисту») розраховані для самостійного вибору завдання для контрольних (модульних) робіт та їх виконання. В методичних вказівках надано основні вимоги до контрольних (модульних) робіт, порядок вибору завдання. Наведено приклади типових розрахунків.

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ
1. Вимоги до оформлення та вибір варіантів модульних робіт
2. Завдання для вибору варіанта контрольної роботи № 1
2.1. Питання до контрольної роботи № 1
2.2. Варіанти до контрольної роботи № 1
3. Завдання для вибору варіанта та приклади розв’язання задач контрольної роботи № 2
3.1. Кількісна оцінка вибухонебезпечності технологічних блоків
3.1.1. Умовні позначення та скорочення
3.1.2. Визначення значень енергетичних показників вибухонебезпечності технологічного блока
3.2. Варіанти завдання
3.3. Приклад виконання розрахунків
4. Завдання для вибору варіанта та приклади розв’язання задач контрольної роботи № 3
4.1. Оцінка наслідків аварії на пожежовибухонебезпечних об'єктах
4.2. Варіанти завдання
4.3. Приклад виконання розрахунків
5. Завдання для вибору варіанта контрольної роботи № 4
5.1. Питання до контрольної роботи № 4
5.2. Варіанти до контрольної роботи № 4
Література
   
   

  


Вступ

Модульна контрольна робота є самостійною роботою студента, що вивчає дисципліну «Промислова безпека сучасних виробничих технологій». Вона представляє собою сукупність документів, що розробляються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знать з дисципліни, що вивчається, а також практичного застосування цих знань під час виконання інженерних розрахунків щодо оцінки стану промислового об’єкта.Метою виконання модульної контрольної роботи є розвиток самостійності і професійних навичок студентів, закріплення отриманих з дисципліни «Промислова безпека сучасних виробничих технологій» знань в галузі промислової безпеки та охорони праці.

 

Вимоги до оформлення та вибір варіантів модульних робіт

 

Модульні контрольні роботи №1 та №4 складаються із 3 теоретичних питань, що обираються за порядковим номером прізвища студента у навчальному журналі. Питання для виконання контрольних робіт №1 та №4 наведено у відповідних розділах.

Варіант завдання контрольної роботи №1 визначається за табл. 2.1, а завдання до контрольної роботи №4 – у табл. 5.1. Відповідно до цих таблиць слухачі за передостанньою цифрою номера прізвища студента у навчальному журналі по горизонталі визначають стовпець, а по останній цифрі – визначають рядок з вертикального стовпця, і таким чином визначають варіант завдання.

Модульна контрольна робота №2 складається із 1 задачі, наведеної у відповідному розділі. Номер варіанта обирається за порядковим номером прізвища студента у навчальному журналі. З табл. 3.5 задачі значення обираються відповідно до першої цифри порядкового номера у журналі, з табл. 3.6 – відповідно до другої.

Модульна контрольна робота № 3 складається із трьох задач, які обираються з табл. 4.8 – 4.10 за порядковим номером прізвища студента у навчальному журналі.

Робота виконується в окремих зошитах, підписаних студентом із зазначенням варіанта.

Відповіді на теоретичні питання повинні бути короткими, з наведенням розрахункових формул, схем та рисунків.При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватись послідовності при роботі над текстом, виконання вимог до оформлення переліку використаної літератури. Рекомендується використовувати наукові тези, доповіді, інформаційні листи, огляди і описи пожеж та ін.

 

Завдання для вибору варіанта контрольної роботи № 1

 

Питання до контрольної роботи № 1

 

1. Що розуміють під поняттям «аварія»?

2. Що розуміють під поняттям «катастрофа»?

3. Що розуміють під поняттям «надзвичайна ситуація техногенного характеру»?

4. Що розуміють під поняттям «пожежа»?

5. Що розуміють під поняттям «вибух»?

6. Що розуміють під поняттям «радіаційна аварія»?

7. Що розуміють під поняттям «радіаційно-небезпечний об'єкт»?

8. Що розуміють під поняттям «хімічно небезпечний об'єкт»?

9. Що розуміють під поняттям «небезпечна хімічна речовин»?

10. Що розуміють під поняттям «гідродинамічна аварія»?

11. Класифікація виробничих аварій та катастроф.

12. Класифікація небезпечних хімічних речовин.

13. Класифікація об’єктів господарювання і адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою.

14. Класифікація пожеж.

15. Класифікація вибухів.

16. Класифікація зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

17. Класифікація приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

18. Класифікація будинків за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

19. Класифікація гідротехнічних споруд.

20. Охарактеризувати проектні та запроектні промислові аварії.

21. Види і групи радіаційних аварій та причини їх виникнення.

22. Міжнародна шкала оцінки ядерних подій на АЕС.

23. Характер розвитку аварії на АС. Фази аварії.

24. Назвати та охарактеризувати ступені хімічної небезпеки.

25. Характер розвитку аварій на ХНО й поводження АХНР при аварії.

26. Гідродинамічні небезпеки і причини їх виникнення.

27. Причини аварій на об’єктах комунального господарства.

28. Транспортні аварії та причини їх виникнення.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты