Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКласифікація надзвичайних ситуацій

Читайте также:
  1. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  2. Безпека в надзвичайних ситуаціях при експлуатації ОТ
  3. В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  4. Визнання, класифікація та оцінка необоротних активів
  5. Визнання, класифікація та оцінка основних засобів
  6. Визначення каналу радіозв’язку і його якостей. Класифікація радіостанцій
  7. Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій
  8. Визначення, визнання та класифікація нематеріальних активів
  9. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація
  10. Гемобластози: визначення, класифікація, етіологія, патогенез.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру класифікують за характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків.

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території України, визначають такі види надзвичайних ситуацій:

- техногенного характеру;

- природного характеру.

Залежно від обсягів, заподіяних надзвичайною ситуацією техногенного та природного характеру наслідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації її наслідків, визначають такі рівні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

- державний;

- регіональний;

- місцевий;

- об'єктовий.

Особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру визначають окремим законом.

Критерії класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру встановлює Кабінет Міністрів України на підставі аналізу інформації про техногенні та екологічні обставини, загрози існуючих й імовірних техногенних та природних катастроф, досвіду ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Отже в основу існуючої класифікацій покладено масштаб та глибину надзвичайних ситуацій. Повніше класифікація враховує сутність та принципи виникнення подій надзвичайних ситуацій. Це дає змогу виділити такі надзвичайні ситуації: техногенні, природні, екологічні, соціальні. Своєю чергою надзвичайні події, покладені в основу надзвичайних ситуацій можуть бути класифіковані за:

- суттю та характером подій і процесів, які становлять їхню основу;

- найважливішими ознаками прояву;

- характером вражаючих чинників чи джерел небезпеки;

- місцем виникнення чи відомчої належності;

- основними причинами виникнення;

- інтенсивністю протікання;

- масштабами ураження чи впливу та його характером.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру поділяють на транспортні аварії і катастрофи; пожежі та вибухи; аварії з викидом отруйних, радіоактивних та біологічно небезпечних речовин; раптове завалювання будинків та споруд; аварії на енергетичних та комунальних системах і на очисних спорудах; гідродинамічні аварії.

4. Безпека життєдіяльності в умовах надзичайних ситуацій


Надзвичайні ситуації природного характеру поділяють на геофізичні, метеорологічні, морські, гідрологічні, природні пожежі, інфекційні захворювання людей, тварин та рослин.

Надзвичайні ситуації екологічного характеру пов'язані зі зміною стану суші, властивостей атмосфери, зміною стану гідросфери та біосфери.

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру полягають у групових порушеннях громадського порядку, масових заворушеннях, мародерстві, масовій паніці, втечі озброєних злочинців та в озброєних нападах.

Надзвичайні ситуації комплексного характеру спричинені поєднанням різних видів НС.

4.2.1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру

Надзвичайні ситуації техногенного характеру є безпосереднім результатом діяльності людини і можуть виникати внаслідок аварій і катастроф. Серед значної кількості надзвичайних ситуацій техногенного характеру розглянемо транспортні аварії й катастрофи та деякі інші види аварій.Аварії та катастрофи на транспорті бувають двох типів:

- аварії, які відбуваються на виробничих об'єктах, не пов'язаних безпо
середньо з рухом транспорту (депо, станції, порти);

- аварії під час руху транспорту. Визначальні ознаки транспортних аварій:

- віддаленість місця катастрофи від великих населених пунктів;

- важкодоступність під'їздів до місця катастроф;

- потреба відправки значної кількості потерпілих та загиблих;

- труднощі зі встановленням кількості пасажирів.

Аварії на промислових очисних спорудах. Небезпека цього виду аварій зумовлена великим залповим викидом отруйних, токсичних та просто шкідливих у великих кількостях речовин у навколишнє середовище.

Гідродинамічні аварії пов'язані з аваріями на гідротехнічних спорудах через руйнування підвалин, перевищення розрахункової максимальної скидної витрати, пошкодження та руйнування гідровузлів. Найважчими наслідками спричинені катастрофічні затоплення, вражаючими чинниками яких є руйнівна хвиля прориву та водний потік.

4.2.2. Надзвичайні ситуації природного характеру

Головні причини надзвичайних ситуацій визначають дією землетрусів, повені, селей та зсувів. Землетруси виникають при раптовому розриві гірських порід та вивільненні енергії, що розповсюджується у вигляді сейсмічних хвиль та зумовлює появу серії коливних рухів земної поверхні. Основні заходи захист/ від землетрусів полягають у такому:

- перебуваючи у приміщенні треба негайно зайняти безпечне місце, заховатися під стіл чи ліжко. Потрібно триматися далі від вікон, печей та важких предметів;

- не слід вибігати з будинку, оскільки уламки які падають вздовж стін є серйозною небезпекою;

- знаходячись біля висотного будинку потрібно увійти у під'їзд чи відійти на відкрите місце; щоб уникнути ударів падаючих уламків.


4. Безпека життєдіяльності в умовах надзичайних ситуацій 241

Повені - це тимчасові значні затоплення місцевості внаслідок підняття рівня води у річці, озері, водосховищі, які спричинені різними причинами. Повені відрізняються від інших стихійних лих тим, що вони прогнозовані.

Основний напрям боротьби з повінню - зменшення витрати води у річці шляхом своєчасного перерозподілу стоку.

Селевий потік - болотокам'яний чи водокам'яний потік, який мчить з великою швидкістю вниз за течією гірської ріки чи ущелини внаслідок сильних дощів, інтенсивного танення снігів, сповзання льодовиків, обвалів та зсувів. Для запобігання шкідливої дії селевих потоків споруджують греблі значної висоти.

Зсуви - це ковзне зміщення великих мас ґрунту униз по схилу, яке виникає при порушенні рівноваги. Захист від зсувів полягає у відведенні підземних вод у колектори, зменшенні стрімкості берегів, їхньому укріпленні.

4.2.3. Надзвичайні ситуації екологічного характеру

Основна причина надзвичайних ситуацій екологічного характеру - це діяльність людини. Усі надзвичайні ситуації екологічного характеру поділяють на чотири групи:

1. До першої групи належать надзвичайні ситуації, спричинені катастрофічними змінами ґрунту, надр та ландшафту.

2. Друга група надзвичайних ситуацій пов'язана зі зміною складу і особливостей атмосфери.

3. Третя група надзвичайних ситуацій зумовлена зміною стану гідросфери.

4. Четверта група надзвичайних ситуацій пов'язана зі зміною стану біосфери.
Головні передумови виникнення надзвичайних ситуацій екологічного характеру

полягають у забрудненні води, повітря та зміною клімату.

4.2.4. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру

Основою функціонування служб безпеки в будь-якій державі є забезпечення національної безпеки, а внутрішні конфлікти завжди використовують зовнішньополітичними опонентами держави у своїх цілях.

Події в Україні у кінці 2000 - на початку 2001 pp. роблять актуальною проблему сучасних форм соціально-політичних конфліктів, які є ухиляння від нав'язаних елітою, культурою правил і норм. Бунти провокують дестабілізацію бюджетних надходжень, механізм управління в країні чи регіоні. Серед способів ухиляння як форм суспільного бунту є такі:

1. порушення законодавчих норм:

- побутова злочинність;

- терористична діяльність проти бюрократичних структур;

- руйнування засобів виробництва та збуту (комп'ютерів, терміналів, окремих підприємств, офісів тощо);

- блокування громадського транспорту.

2. порушення моральних настанов.

- "втеча в мережу (Інтернет)";

- втеча від активної суспільної діяльності;

- ігнорування влади і її законів у тих чи інших ситуаціях (масових святкувань, споживання визначених культурних цінностей тощо):

- формальне виконання виробничих, службових функцій;


4. Безпека життєдіяльності в умовах надзичайних ситуацій

- ігнорування участі у виборах. 4. економічно-соціальні:

- ухилення від податків;

- неоплата житлово-комунальних послуг, проїзду в громадському транспорті;

- нищення грошових знаків;

- розбій і грабування банків, обмінних пунктів тощо.

4.2.5. Надзвичайні ситуації комплексного характеру

Аварії на небезпечних військових об'єктах, об'єктах хімічної, ядерної, військової промисловості а також спричинені використанням ядерної, нейтронної, хімічної, бактеріологічної зброї, ведення воєнних дій спричинюють комплексний характер НС. Вони завдають найбільше збитків навколишньому середовищу людини, психічному та фізичному здоров'ю, національним інтересам країни.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 13; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні поняття та визначення | Заходи, які проводять завчасно по життєзабезпеченню населення в НС
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты