Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 1. Медична сестра проводить огляд новонародженої доношеної дитини
Читайте также:
  1. А. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  3. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  4. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. Додаток ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  7. Задачі для самоконтролю
  8. Задачі для самоконтролю по розділу системних васкулітів.
  9. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 (ЗМ2).
  10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Медична сестра проводить огляд новонародженої доношеної дитини. Які особливості черепа вона має визначити:

а) відкриті бічні тім'ячка;

б) відкрите велике тім'ячко;

в) кістки черепа находять одна на одну;

г) відкритий вінцевий шов?

2. Медична сестра проводить обстеження 10-місячної дитини. Що з перерахованого нижче є нормою для цього віку:

а) розвиток тім'яних горбів;

б) сплощення потилиці;

в) "браслети" на передпліччях;

г) закриття великого тім'ячка;

д) розгорнутість країв грудної клітки?

3. Медична сестра проводить обстеження 3-місячної дитини. Що з перерахованого нижче є нормою для дитини цього віку:

а) закриття великого тім'ячка;

б) облисіння і сплощення потилиці;

в) краніотабес;

г) утворення гарісонової борозни на грудній клітці;

д) закриття малого тім'ячка?

4. Яка особливість кісток притаманна дитині віком 1 року порівня­но з дорослою людиною:

а) хрящовий характер епіфізів;

б) хрящовий характер метафізів;

в) тонке окістя;

г) посилена мінералізація кісток;

д) невеликий вміст води та органічних речовин?

5. Що є однією з перших ознак старіння кісткової тканини:

а) посилене кровопостачання кісткової тканини;

б) деструкція і загибель остеоцитів;

в) зменшення кількості остеобластів;

г) посилення активності ДНК і реакцій синтезу білка;

д) збільшення кількості колагенових фібрил у матриксі кістки?

6. Яка перша зміна з боку міжхрящових дисків відбувається під
час формування остеохондрозу в людей похилого віку:

а) крайові кісткові розростання навколо міжхребцевого диска;

б) зближення хребців між собою;

в) у міжхребцевих дисках утворюються щілини, в яких розсмокту­
ються шматочки хрящової тканини;

г) субхондральний склероз замикальної пластинки;

д) повна деструкція міжхребцевого диска?

7. З якого процесу починається деформівний артроз у людей по­
хилого віку:

а) руйнування лізосом у хрящі, що вкриває суглобові поверхні;

б)склерозується замикальна пластинка епіфізів із порушенням
цілості;

в) утворення дистрофічних кіст із драглистим вмістом;

г) відкладання вапна в м'яких тканинах навколо суглоба;

д)остеопороз кістки?

8. Під час огляду дитини 1-го тижня життя спостерігається гіпер-
тонус згиначів. У якому віці можна спостерігати зниження цього
прояву в здорової доношеної дитини:а) на 2-му місяці життя;

б) на 4-му місяці життя;

в) у другому півріччі життя;

г) у віці понад 1 рік;

д) у віці понад 3 років?

9. В організмі дитини, хворої на рахіт, накопичуються недоокис-
лені продукти обміну речовин і розвивається ацидоз, який
спричинює:

а) зниження реабсорбції фосфатів і амінокислот у ниркових канальцях;

б) посилення гіперфосфатемії;

в) гіпертонус м'язів;

г) схильність до судом;

д) гіпокальціємію?

10. Який симптом виявляється під час огляду 2-місячної дитини
з початковими проявами рахіту:

а) збільшення лббних горбів;

б) реброві чотки;

в) "браслети" на передпліччях;

г) краї переднього тім'ячка стають м'якими;

д) розходження швів черепа?

11. У дитини 3 міс асиметрія голови, плоска потилиця, розмір пе­
реднього тім'ячка 4,5x5 см. Медична сестра має запідозрити:

а) гіпервітаміноз D;

б) гострий перебіг рахіту;

в) гіпокальціємічний синдром;

г) підгострий перебіг рахіту;

д) гіпотрофію?

12. У дитини 8 міс збільшені лобні й тім'яні горби, на грудній
клітці — чотки на ребрах. Дитина ще не сидить самостійно.З яким захворюванням пов'язане порушення опорно-рухового апарату:

а) гострим перебігом рахіту;

б) залишковими явищами рахіту;

в) підгострим перебігом рахіту;

г) гіпервітамінозом D;

д) гіпотрофією?

 

РОЗДІЛ 3

ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї

Класифікацію поведінки в шлюбі запропонував К. Сагер (1976 p.):

партнер, орієнтований на рівноправність (очікує
рівних прав і обов'язків);

романтичний партнер (очікує щиросердної згоди,
хоче створити міцну сім'ю); важливе значення для
нього мають сентиментальні символи. Почу­
вається обманутим, коли партнер відмовляється
"грати" з ним у ці романтичні ігри;

"батьківський" партнер (із задоволенням
піклується про іншого, виховуючи його, тоді як
інший займає "дитячу" позицію);

"дитячий" партнер (вносить у шлюб деяку спон­
танність, безпосередність і радість, але водночас
забирає владу над іншим партнером своєю "дитя­
чою" безпорадністю);

раціональний партнер (стежить за проявом емоцій,
точно дотримується права й обов'язку).
Відповідальний, тверезий в оцінках, добре присто­
совується до життя, незважаючи на те, що парт­
нер не поводиться так, як він);

товариський партнер (хоче бути товаришем і шу­
кає для себе такого самого супутника, з яким міг би
розділити повсякденні турботи);

незалежний партнер (зберігає в шлюбі визначену
дистанцію стосовно свого партнера. Прагне уник­
нути зайвої інтимності у стосунках і хоче, щоб
партнер ставився з повагою до цих його вимог).

 

Соціологи поставили нареченим запитання: "Чому ви вирішили вступити в шлюб?" Була відповідь: "Тому, що ми любимо один одного". За даними соціологів, більшість наречених не погоджуються з коханням "палким і сліпим". Вони надають перевагу почуттям, які народжуються не тільки в серці, а й у голові, і поєднують ці почуття з вірністю подружжя. При цьо­му підкреслюється важливість таких рис у супутника життя: інтелекту­альність, працездатність, турботливість, відповідальність, почуття гумору. Якщо ці вимоги виконуються, шлюб повинен бути ідеальним. Але прогноз не завжди здійснюється. 

Сьогодні соціологи світу говорять про типові моделі сім'ї.

Першою моделлюможна вважати "замкнуту сім'ю", яка будується на ідеалізованих ідеях подружжя. Ці ідеї називають малореальними. Обидва з подружжя переконані, що "належать тільки одне одному", що в сім'ї "особистість ніколи не буде почуватися одинокою", що "ревнивість — це гасло любові". Подружжя впевнені, що вони повинні завжди бути разом, а конфлікти — це ознака згасання любові. Серед таких сімей високий відсо­ток довгого подружнього життя, хоча згодом романтичні уявлення посту­пово минають, переважає відповідальність за сім'ю, дітей, працездатність, турботливість. Але добра половина таких шлюбів закінчується розривом через нескінченні конфлікти, оскільки не здійснюються мрії і приходить розчарування. Іноді в таких випадках ревнивість стає нестерпною, поряд з нею розвивається грубість, неповага і це призводить до розриву шлюбу.

Друга модель сім'їпорівнюється з дубом і плющем. Один із подруж­жя — "дуб" — владика над життям іншого, опорою якого він є. Другий з по­дружжя — "плющ". Він обвиває "дуб" і перекладає на його плечі всі пробле­ми, вирішення всіх питань. Не завжди "дубом" є чоловік, це може бути і дру­жина. Іноді ці ролі між подружжям можуть змінюватися. Такі родини жи­вуть добре, коли ролі в "сімейному театрі" розподіляються за спільним ба­жанням. Розпадаються такі шлюби, якщо присутні лише відповідальність, турботливість за дітей, а відсутні теплота, сердечність, взаємодопомога.

Третя модель сім'ї— це сім'я "борців". Ледь прозвучить шлюбний марш, як починається боротьба за право бути "володарем сім'ї", диктато­ром своєї волі. Кожна дрібничка — це привід для конфліктів, для прини­ження протилежної сторони. У цих конфліктах ніколи не зважають на по­чуття іншого. Такі шлюби можуть існувати довго, коли один із подружжя підкоряється і повністю виконує волю і бажання іншого. Буває, що шлюби не розпадаються, хоча триває нескінченна боротьба, радощів у такій ро­дині мало, подружжя зв'язані відповідальністю за дітей.

Четверта модель сім'ї— це сім'я "незалежних людей". Кожен із по­дружжя зберігає право на особисту свободу (іноді — до права на поза­шлюбні зв'язки). Буває, що подружжя живуть окремо, зустрічаються на спільній території однієї зі "сторін". Сім'я зберігається, обидва подружжя проявляють турботу про дітей. Кожен із подружжя перед іншими людьми хвалиться своєю прогресивністю, відсутністю закостенілої моралі пра­щурів, наявністю нової сучасної моралі. Але такий шлюб без справжньої любові, частіше будується на грошовій зацікавленості обох сторін або однієї сторони (шлюб за розрахунком). Кохання відсутнє з самого початку, іноді подружжя вступають у шлюб за домовленістю батьків і їм здається, що вони кохають одне одного. Обидва з подружжя за все життя можуть не зустріти справжнього кохання і тому такий шлюб триває. Живуть у шлюбі без конфліктів, без радощів, страждають на апатію, але переважає відповідальність за дітей, а іноді — почуття самозадоволеності, матеріаль­ного благополуччя, небажання щось змінювати.

П'ята модель сім'ї— це "шлюб соратників". Подружжя кохають од­не одного. Любов зряча, спокійна, ґрунтується на довірі одне до одного, взаєморозумінні. У таких шлюбах подружжя доповнюють одне одного, до­помагають одне одному у вдосконаленні особистості. Конфлікти в таких сім'ях перетворюються на розумні суперечки, коли народжується істина. Такі суперечки не є джерелом розчарування, навпаки, вони рухають ро­динний корабель. У таких сім'ях висока відповідальність, турботливість про дітей, яка є піклуванням не тільки про їх здоров'я, а й про виховання, формування особистості.

В абсолютно чистому вигляді класичні варіанти моделі сім'ї зустріча­ються рідко. Відбувається змішування типів сімей. Але така класифікація соціологів заставляє подумати, переглянути свої власні спостереження, почуття іншої людини і, можливо, щось змінити, щоб не довести свій шлюб до розлучення.

Сімейне життя — довга дорога, щоб іти по ній разом, треба над цим працювати, сенс і мету цієї праці повинні розуміти обоє з подружжя.

Для планування сім'ї працюють психологи. Психолог обов'язково проводить бесіду з людьми, які вступають у шлюб. У своїй бесіді він на­самперед пояснює, що є головним у шлюбі.

Соціальна повага

 

За даними спеціалістів, вирішальним у сімейному житті є соціальний вид поваги. У деяких сім'ях цінується тільки особиста повага, яка ґрунтується на любові й симпатії. Легко розуміти і поважати людину, яка тобі приємна, приносить радощі, задоволення, але важко, коли її погляди не збігаються з твоїми, коли її бажання і помисли не є подібними до твоїх. У таких випад­ках кожен намагається підігнати іншу людину під свій ідеал. Що сильніше люди кохають одне одного, то більше розчарувань принесе невідповідність ними ж створеного ідеалу з реальністю. У такому разі на допомогу прихо­дить соціальна повага до особистості. Л.М. Толстой писав: "Не легше дело стать одною душою й одним телом... А средство я знаю одно главное: ни на минуту из-за любви супружеской не утрачивать любви й уважения как человека к человеку. Чтоби бьіли отношения, как мужа с женой, — но в ос-нове всего чтобьі бьіли отношения как к постороннему, к ближнему — зтито отношения главньїе. В них держава". Соціальна повага дозволяє рахуватися з індивідуальністю іншої людини, з її звичками, бажаннями, інтереса­ми, примирятися з її хобі. Ця повага примушує людину обмежувати свої інтереси, не перекладати їх на іншу людину, а також дозволяє вирішувати конфлікти і не доводити її до взаємної неповаги і розчарувань. Можна от­руїти життя людини своїм коханням, якщо кохати, але не поважати осо­бистість. Кохання без соціальної поваги душить, гнітить і принижує.

 

 

Невихованість, безкультур'я — загибель для кохання

 

Чому народжується антипатія? Антипатія не пов'язана ні з зовнішністю людини, ні з її характером. Найважливіша причина розвитку антипатії -непримиримість. Антипатія збуджується, коли нам заперечують. Антипа­тичною стає людина, коли вона сердиться, кричить, лається. Культура по­ведінки в шлюбі має велике значення. Подружжя не завжди можуть вбе­регти себе від неприємностей, турбот, а відсутність культури і нестри­маність перетворюють малі неприємності на великі.

Наша психіка має негативну властивість: більше реагувати на недоліки інших, ніж на свої. Коли ми критикуємо, ми виступаємо в ролі судді. Люди­на вихована, культурна недоліки в сім'ї намагатиметься не помічати, а допо­може їх уникнути, а людина груба, невихована перетворює їх на конфлікт.

Життя в сім'ї потребує відповідальності, взаємної допомоги, терпи­мості до помилок, вміння пристосовуватись одне до одного, дружелюбно­го бажання всі тяготи життя долати спільно.

Культура людини полягає у самовитримці. Людина, яка обмежує власні негативні емоції, виявляє характер.

"Я не знаю провини, — писав Гете, — в якій би я сам не міг провини­тися". Народне прислів'я стверджує: "Любити — це вміти прощати".


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты