Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОпорно-руховий апарат
Читайте также:
  1. Апарат вищого спеціалізованого суду: структура і повноваження.
  2. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
  3. Апарати для розчинення сировини
  4. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  5. Апаратне забезпечення інформаційних процесів.
  6. Апаратні засобі захисту інформації.
  7. Апаратура захисту і управління авіаційних генераторів
  8. Апаратура управління та захисту електричних мереж, металізація та заземлення
  9. Апаратура.
  10. Вибір апаратури керування освітлювальним устаткуванням
№ питання Вірна відповідь № питання Вірна відповідь № питання Вірна відповідь
б б а
г в г
д а б
а а в

Зміст

РОЗДІЛ 1
ПЕРІОДИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
РОЗДІЛ 2
ВІКОВІ ЗМІНИ ОРГАНІВ І СИСТЕМ
Центральна нервова система
Залози внутрішньої секреції
Імунна система і фактори неспецифічного захисту
Система крові
Серцево-судинна система
Дихальна система
Травна система. Обмін речовин та енергії
Шкіра, підшкірна жирова клітковина. Терморегуляція
Сечова система
Опорно-руховий апарат
РОЗДІЛ З
ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї
РОЗДІЛ 4
СТАРІННЯ ОРГАНІЗМУ І СТАРЕЧИЙ ВІК ЛЮДИНИ
РОЗДІЛ 5
ВІДПОВІДІ ДО ПИТАНЬ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Навчальне видання

ТарасюкВолодимир Семенович ТитаренкоГалина Григорівна ПаламарІнна Володимирівна ТитаренкоНаталя Василівна

РІСТ І РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

Редактор В. М. Карпелюк Художник-оформлювач В. С. Жиборовський Технічний редактор Т. С. Березяк Коректори П. М. Мачуга, В. І. Коваль

 

 

Підп. до друку 12.09.2002. Формат 60х84/. Папір офс № 1. Гарн. Тайме. Друк офсет. Ум. друк. арк. 15,81. Обл.-вид. арк. 13,3. Наклад 3000. Зам.2-2537

Видавництво "Здоров'я", 01054, м. Київ-54,

вул. Воровського, 32Б.

Свідоцтво видавництва "Здоров'я", № 02473139 від 02.11.95 р.

Свідоцтво ДК № 700 від ЗО. 11.2001 р.

Віддруковано на ЗАТ "ВІПОЛ"

 

Тарасюк В. С., Титаренко Г. Г., Паламар І. В., ТІ9 Титаренко Н. В.

Ріст і розвиток людини.— К.: Здоров'я, 2002.— 272 с.

ISBN 5-311-01256-0

Підручник створено відповідно до навчальної програми з дисципліни "Ріст і розвиток людини". Розглядається організм людини в періоди ембріонального розвитку плода, дитячого віку, статевого дозрівання, зрілості та старечого віку. Висвітлюються особливості розвитку органів, їх будови, функцій залежно від віку. Наведено тестові завдання та відповіді до них. 

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты