Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 1. ВСТУП ДО КУРСУ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА»

 

ВСТУП

Головне завдання вищої школи України сьогодні – у період формування суверенної, правової, демократичної, соціальної держави - це підвищення рівня якості підготовки юристів фахівців. Воно пов’язане із здобуттям випускниками професійних знань, навичок і вмінь та творчим застосуванням їх при вирішенні тих чи інших завдань, що виникають у повсякденній практичній діяльності. Рівною мірою це стосується й тих вищих навчальних закладів України, які готують фахівців з юридичною освітою, в тому числі й вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України.

Підготовка фахівців у галузі права забезпечується вивченням слухачами цілісної науково обгрунтованої системи навчальних дисциплін, що передбачені навчальним планом. Найбільш важливі з цих дисциплін, в тому числі і "Теорія держави та права", виносяться на державний екзамен.

У вищих юридичних навчальних закладах курс "Теорії держави та права" вивчається з самого початку навчального процесу (основний) та на стадії його завершення, як спецкурс. Без основного курсу неможливо засвоїти спеціальні юридичні дисципліни, а спецкурс з актуальних допомагає глибше опанувати матеріал окремих тем, що мають практичне значення.

Державний екзамен з "Теорії держави та права" – одна з форм підсумкової перевірки рівня оволодіння випускниками загальнотеоретичних знань про державу та право. Необхідність цих знань, вміння ними користуватись в діяльності юриста-практика є особливо актуальними у сучасний період реформування правової системи в нашій країні.

Мета цієї програми допомогти випускникам зорієнтуватися:

- в обсязі та характері знань, які вони повинні будуть виявити під час державного екзамену;

- у критеріях оцінки знань;

- у літературі та нормативному матеріалі, за яким слід готуватися до екзамену;

- у методиці підготовки до екзамену та порядку його проведення.

Запропоновані методичні матеріали є комплексним документом, що відображує основні напрямки та обсяги учбової роботи слухачів заочної форми навчання з курсу теорії держави та права.

Таке комплексне забезпечення навчального курсу методичною документацією та своєчасне користування нею допоможе слухачам зорієнтуватися в загальному обсязі навантаження та спланувати економне використання свого робочого часу.

ПРОГРАМА КУРСУ

Розділ 1. ВСТУП ДО КУРСУ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Тема 1. Предмет, метод і функції теорії держави та права. Система юридичних наук і місце в ній теорії держави та права. Значення вивчення теорії держави та права для підготовки співробітників органів внутрішніх справ

Предмет теорії держави та права і її роль в оволодінні юридичними знаннями. Методологічне значення теорії держави та права.

Загальнонаукові, спеціальнонаукові і приватнонаукові методи дослідження державно-правових явищ. Виникнення і розвиток загальнотеоретичної науки про державу та право /енциклопедія права, філософія права, загальна теорія держави та права/. Загальнотеоретична юридична наука в Україні.

Значення вивчення теорії держави та права для підготовки співробітників органів внутрішніх справ.

Система учбового курсу теорії держави та права.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 37; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты