Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 1. Виникнення теоретичних знань про право
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології

Кафедра теорії і історії права

Адреса: 61080 м .Харків, пр-кт 50-річчя СРСР, 27 ХНУВС. Корп.5 Каб. №214. Телефон (8057)73-98-363

Дисципліна: Теорія держави і права

(МОДУЛЬ ІІІ – ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ПРАВО).

Заочна форма навчання ( 2008-2009 навчальний рік)

 

Історія вчень про право— наука та навчальна дисципліна, що вивчає історію виникнення та розвитку теоретичних знань про право, тобто вивчає процес пізнання людьми правових явищ на різних етапах історії у різних народів, починаючи з ранньої державності и дотепер. Предметом історії правових вчень є право у його ідеологічному відображенні у формі ідей, теорій, вчень, поглядів. Конкретним вираженням правових вчень, теорій, ідей, поглядів є певні особи — філософи, юристи, політичні та державні діячі. У центрі уваги навчальної дисципліни перебувають концептуально оформлені і логічно цілісні вчення, що акумулюють і відображають думки, інтереси, певних станів класів, груп, прошарків суспільства. Курс історії вчень про право посідає важливе місце в системі юридичних дисциплін та є своєрідним вступом до спеціальних юридичних наук, і глибоке його вивчення та засвоєння необхідне не тільки для підвищення якості історико-правової підготовки спеціалістів, їхньої загальної юридичної культури, але й для більш глибокого розуміння ними основних особливостей сучасного права.

Відповідно до навчального плану на вивчення історії вчень про право виділено 90 годин (2,5 кредитів), з них аудиторних - 10 годин (6 - лекційних, 4 — семінарських занять). Підсумковий контроль - залік.

Навчальна програма (витяг)

Розділ 1. Виникнення теоретичних знань про право

1. Історія правових вчень - навчальна дисципліна та наука: предмет, мета й завдання її вивчення: місце в системі юридичних наук, дисциплін; методологія; періодизація; історіографія.

2. Правова думка Стародавнього Сходу (загальна характеристика): Джерела давньосхідної правової думки. Вплив релігійно-міфологічного світогляду на розвиток, правових ідей. Прикладний характер правових вчень Стародавнього Сходу.

3. Право у поглядах давньокитайських мислителів: Правові вчення Ши-Цзнн, Гуань Чжун, Конфуціанство. Концепція права Мо-Цзи. Правові погляди давньокитайських легістів. Роль закону в житті суспільства.

4. Правові ідеї в Стародавній Індії: Брахманізм. Джерела правової думки брахманізму. Походження й виправдання станово-кастового ладу. Виникнення світської теорії організації суспільства. Буддизм. Рівність всіх людей у духовній сфері.

5. Вчення про право і державу у Стародавній Греції: Загальна характеристика витоків, етапів розвитку, досвіду і теоретичних здобутків правової думки у Стародавній Греції. Погляди на співвідношення права і закону, на законодавство і судочинство. Вчення Аристотеля про право. Стоїки про природне право, благо держави та обов'язки громадянина. Внесок політико-правової думки Стародавньої Греції у скарбницю загальнолюдських цінностей.

6. Вчення про право у Стародавньому Римі: Основні напрямки правової думки, в Стародавньому Римі. Створення римськими юристами нової науки – юриспруденції. Правова думка у Східній Римській імперії. Значення досягнень римських юристів для сучасного правознавства. Ідеї про право в ранньому християнстві. Ідеї про право і державу в християнсько-теологічній концепції Августина Блаженного.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 65; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты