Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПерелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент під час підготовки до заняття.
Читайте также:
  1. I. ПЕРЕЛІК НАЙМЕНУВАНЬ ОБ’ЄКТІВ КЛАСИФІКАЦІЇ, КЛАСИФІКАЦІЙНИХ УГРУПУВАНЬ ТА ЇХ КОДОВИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  2. II. ПЕРЕЛІК ОЗНАК, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОБ’ЄКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ, СМИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ ОЗНАК І ЇХ КОДОВИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  3. Quot;Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".
  4. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  5. VII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
  6. А)Тестовый контроль исходного уровня знаний студентов
  7. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  8. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  9. Анкета для опроса студентов.
  10. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ
Термін Визначення
Фізичний розвиток дитини     Методи оцінки фізичного розвитку дітей.   Семіотика порушень ФР: Гіпотрофія Паратрофія ФР - це сукупність морфологічних та функціональних ознак організму, що характеризують процеси його росту та біологічного дозрівання, запас фізичних сил. Метод приблизних розрахунків, методом сигмальних стандартів методом центильних стандартів   У дітей раннього віку відхилення в масі тіла меньше або більше 10% від нормативних показників, при наявності деяких інших характерних ознак, називаються , відповідно гіпотрофією і паратрофією.
     

4.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Визначення поняття ФР, його складові.

2. Закони фізичного розвитку дітей.

3. Показники фiзичного розвитку новонародженої дитини, фізіологічна втрата маси тіла (причини, середні значення, термін відновлення).

4. Закономiрнiсть збiльшення маси та довжини тiла, окружностi грудної клiтки та голови в рiзнi вiковi перiоди.

5. Фактори, що впливають на фiзичний розвиток дiтей.

6. Методика оцінки ФР методом приблизних розрахунків

 

7. Методика оцінки ФР методами антропометричних стандартів.

8. Семiотика порушень довжини та маси тіла, їх причини.

9. Семіотика порушень окружності голови та грудної клітки, їх причини.

10. Значення фізичних вправ для нормального ФР дитини. Загальнооздоровча і стортивна фізкультура.

11. Значення фізкультури при відхиленнях у ФР дітей. Поняття лікувальної фізкультури.

12. .Поняття про акселерацiю та децелерацiю.

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Практичні навички Засоби навчання
  Заняття 1. А) провести антропометричні дослідження Б) оволодіти методикою розрахунків нормативних антропометричних показників дітей будь-якого віку В) оволодіти методикою оцінки фізичного розвитку дитини методом приблизних розрахунків Г) зібрати індивідуальний та сімейний анамнез, вияснити вплив різних чинників на ФР конкретної дитини Заняття 2. А) оволодіти методикою оцінки фізичного розвитку дитини методом сигмальних стандартів Б) оволодіти методикою оцінки фізичного розвитку дитини методом центильних стандартів В) за наявності відхилень в ФР вияснити ступінь гіпотрофії чи паратрофії (ожиріння) у обстежуваних дітей Г) обгрунтувати значення фізкультури при средньому ФР дитини та при його відхиленнях   Хворі та їх батьки, історії хвороби, прилади для антропометрії     Хворі та їх батьки, історії хвороби, малюнки, атласи з генетичних синдромів   Хворі та їх батьки, історії хвороби, таблиці для оцінки ФР дітей

Зміст теми:
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты