Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні причини виробничого травматизму
Читайте также:
  1. Аналіз потенційних небезпек виробничого середовища
  2. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  3. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  4. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  5. В основній частині заняття
  6. Вибіркове спостереження, причини і умови його застосування
  7. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  8. вивчити причини зносу автомобіля і методи його зменшення, ознайомитись з умовами, в яких відбувається експлуатація автомобіля.
  9. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.
  10. Визначте основні шляхи управління адаптацією персоналу організації.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Безпечність виробничого устаткування — це властивість виробничого устаткування відповідати вимогам безпеки праці під час монтажу (демонтажу) і експлуатації в умовах, установлених нормативною документацією

Загальні вимоги безпеки виробничого устаткування визначені ГОСТ 12.2.003-91.

 

Безпечність виробничого процесу — це властивість виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці під час проведення його в умовах, установлених нормативною документацією.

У відповідності з ГОСТ 12.3.002-75 безпечність виробничих процесів забезпечується: правильним вибором технологічних процесів, робочих операцій та порядку обслуговування виробничого устаткування; вибором виробничих приміщень чи зовнішніх майданчиків; вибором вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів; вибором виробничого устаткування; розташуванням виробничого устаткування та організацією робочих місць; вибором способів зберігання та транспортування вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва; розподілом функцій між людиною та устаткуванням з метою зменшення важкості праці; професійним відбором та навчанням працівників; застосуванням засобів захисту працівників; включенням вимог безпеки в нормативно-технічну та техноло­гічну документацію.

 

Основні причини виробничого травматизму

Організаційні причини:

відсутність проведення навчання з питань охорони праці;

відсутність контролю;

порушення вимог інструкцій, правил, норм, стандартів;

невиконання заходів щодо охорони праці;

порушення технологіч­них регламентів та правил;

порушення правил ремонту устаткування;

використання устаткуван­ня не за призначенням.

Технічні причини:

несправність устаткування;

недосконалість технологічних процесів;

конструктивні недоліки устатку­вання, відсутність захисного огородження, запобіжних пристроїв, засобів сигналізації та блокування.

Санітарно-гігієнічні причини:

підвищений вміст у повітрі шкідливих речовин;

недостатнє освітлення;

підвищені рівні шуму, вібрації;

незадовільні мікрокліматичні умови;

наявність різноманітних випромінювань вище допустимих значень;

порушення правил особистої гігієни.Економічні причини:

нерегулярна виплата зарплати;

низький заробіток; неритмічність роботи;

прагнення до виконання понаднормованої роботи;

робота за сумісництвом.

Психофізіологічні причини:

помилкові дії внаслідок втоми;

монотонність праці;

хворобливий стан;

необережність;

невідповідність даних працівника виконуваній роботі;

незадоволен­ня роботою;

несприятливий психологічний мікроклімат у колективі.

 

 

Знаки безпеки праці
Безпеку праці на виробництві забезпечують за допомогою знаків безпеки - знаків, якими за допомогою графічних символів, кольорів, світлових або звукових сигналів, словесних або сигналів поданих за допомогою рук, встановлюється заборона щодо вчинення небезпечних дій або дій, що можуть спричинити небезпеку, або дається вказівка щодо здійснення заходів безпеки і захисту здоров'я працівників на робочому місці. Форма і колір знаків безпеки повинні відповідати вимогам «Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників» від 25 листопада 2009 р. Оформлення знаків безпеки повинне відповідати ДСТУ ISO 3864-1:2005 "Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення". Оформлення знаків пожежної безпеки повинне відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір"   Як знаки безпеки використовують 4 види сигналів: - світлові; - звукові; - словесні; - сигнали подані за допомогою рук. Які види сигналів використовуються як знаки безпеки?  
Кольори що застосовуються на знаках безпеки Колір безпеки — установлений колір, призначений для привернення уваги працівника до окремих елементів виробничого обладнання і будівельної конструкції, які можуть бути джерелами небезпечних і шкідливих виробничих чинників, а також до засобів пожежогасіння і знаків безпеки. Прийняті наступні кольори безпеки:
Колір безпеки Вид знака Зміст знака
Червоний ________ Знак заборони дії є небезпечними
Знак небезпеки або тривоги стій! Зупинка! Аварійне вимикання! Евакуація!
Знак місця зберігання засобів пожежогасіння тут розміщені матеріали і устатковання для пожежогасіння
Жовтий або оранжевий ________ попереджувальний знак увага! Обережно! Стій!
Синій ________ зобов'язувальний знак особливі вимоги щодо способу дій і поведінки. Необхідність використання засобів індивідуального захисту
Зелений ________ Знак першої допомоги, рятувальний знак тут розміщені двері, виходи, приміщення, шляхи пересування, пункти і засоби допомоги
відсутність небезпеки повернення до стану норми
 

 

ЗНАКИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
Знаки заборони повинні мати круглу форму з чорною піктограмою на білому фоні, край та поперечина (зліва направо під кутом 45 градусів до горизонталі) - червоні.
Курити заборонено Відкритий вогонь, відкрите світло і куріння заборонено Входити пішки заборонено Стороннім вхід заборонено  
Забороняється користуватись електронагрівальними приладами Не захаращувати В’їзд виробничого транспорту заборонено. Гасіння водою заборонено  
Попереджувальні знаки повинні мати трикутну форму з чорною піктограмою на жовтому фоні, край - чорний.
Вогненебезпечні речовини або висока температура. Легкозаймисті матеріали Небезпечна електрична напруга Пожежонебезпечні речовини. Окиснювачі Обережно! Частини що обертаються Загальна небезпека
Отруйні речовини Обережно! Падаючі предмети Обережно! Зварювання Обережно! Газопровід Обережно! Працює кран
Радіоактивні речовини Шкідливі або подразнюючі речовини. Низька температура Вибухонебезпечні речовини Лазерне випромінювання
Небезпека падіння Їдкі речовини Біологічна небезпека Виробничий транспорт  
ПРИПИСУВАЛЬНІ (ЗОБОВЯЗУВАЛЬНІ) знаки Зобов'язувальні знакиповинні мати круглу форму з білою піктограмою на синьому фоні.
 
Необхідно носити захисний шолом Необхідно носити захисні рукавиці Необхідно носити захисне взуття Необхідно носити захисні окуляри  
Необхідно носити захисний одяг Необхідно користуватися захисним поясом Необхідно користуватися засобами для захисту органів дихання Необхідно носити засоби для захисту органів слуху  
Необхідно носити щиток для захисту обличчя      
         
Рятувальні знаки повинні мати прямокутну або квадратну форму з білою піктограмою на зеленому фоні.
         
         
Евакуаційний вихід.Ліворуч.      
зелений Стрілка напряму на шляхах евакуації      
Знаки пожежної безпеки - повинні мати прямокутну або квадратну форму з білою піктограмою на червоному фоні.
 
Вогнегасник Пожежна драбина Звуковий сповіщувач    
Стрілка напряму до місця розташування устаткування пожежегасіння Пожежний кран-комплект Телефонний апарат для оповіщення про пожежу.    
Знаки та кольори безпеки, що застосовуються для ємностей і трубопроводів Знаки та кольори безпеки застосовуються для ємностей, якими користуються під час проведення робіт з небезпечними речовинами, а також ємностей для зберігання таких речовин і їх транспортування, зокрема трубопроводами. Знаки безпеки можуть доповнюватися додатковою інформацією, зокрема назвами і хімічними формулами небезпечних речовин або докладною інформацією про їх небезпечний вплив. Знак безпеки наноситься на видимій стороні ємності або трубопроводу з достатньою частотою по довжині у такий спосіб, щоб його було добре видно у безпосередній близькості від небезпечних місць. Місця зберігання небезпечних речовин додатково позначаються зобов'язувальним знаком "Загальна небезпека", що розміщується у безпосередній близькості від місця зберігання або на дверях складського приміщення.
Трубопроводи у відповідності з ГОСТ 14202-69 з метою захисту від зовнішньої корозії та позначення роду середовищ, що транспортуються, повинні бути пофарбовані в такі кольори: - трубопроводи для транспортування води - зелений; ­­­­­­­­­­­­__________ - трубопроводи для транспортуванняпари - червоний; __________ - трубопроводи для транспортуванняповітря - синій; __________ - трубопроводи для транспортуваннягазів - жовтий; __________ - трубопроводи для органічнихрідин - коричневий; __________ - трубопроводи для транспортуваннярешти речовин - сірий. __________
Фарбування і нанесення написів на балони  
Назва газу Колір балонів Текст напису Колір напису Колір смуги
Азот Чорний Азот Жовтий Коричневий
Аміак Жовтий Аміак Чорний
Ацетилен Білий Ацетилен Червоний Зелений
Бутан Червоний Бутан Білий Чорний
Пропан Червоний Бутан Білий Чорний
Природний газ Червоний Бутан Білий Чорний
Водень Темно-зелений Водень Червоний
Повітря Чорний Стиснуте Повітря Білий
Кисень Голубий Кисень Чорний
Сірководень Білий Сірководень Червоний Червоний
Вуглекислота Чорний Вуглекислота Жовтий Жовтий
Хлор Захисний Зелений
Всі інші        
горючі гази Червоний Назва газу Білий
Всі інші негорючі гази Чорний Назва газу Жовтий

  

Позначення перешкод, небезпечних місць і шляхів пересування транспортних засобів Місце, в якому існує небезпека падіння, наштовхування на перешкоду, потрапляння під падаючий предмет, позначається похилими чорними і жовтими або червоними і білими смугами однакової ширини, що чергуються. Смуги наносяться під кутом 45 градусів. Шляхи, якими пересуваються транспортні засоби у межах виробничих приміщень суб'єкта господарювання, повинні маркуватися суцільними смугами білого або жовтого кольору залежно від кольору підлоги та забезпечувати дотримання безпечної відстані від транспортних засобів, що рухаються по них, до будь-яких предметів і пішохідних доріжок. ПОЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ а б Приклади пофарбування елементів внутрішньозаводського транспорту (а) та будівельних конструкцій (б), які потребують уваги
Сигнали, подані за допомогою рук Сигнали подані за допомогою рук - рухи руками і долонями для передачі повідомлення, розпорядження, вказівок працівникам під час виконання ними робіт, пов'язаних з ризиком або небезпекою; Сигнали, подані за допомогою рук повинні бути чіткими, простими, виразними, зрозумілими, відрізнятися один від одного і легко виконуватися. Особа, що передає сигнали за допомогою рук (сигнальник), повинна мати можливість спостерігати за ходом робочого процесу і перебувати поза зоною небезпеки, що може виникнути під час його виконання. У разі коли з одного місця неможливо спостерігати за ходом усього робочого процесу, додатково залучаються один або кілька сигнальників. Сигнальник повинен зосереджувати всю увагу виключно на керуванні робочим процесом і безпеці працівників, що перебувають у зоні його спостереження. Сигнальник повинен бути легко впізнаваним для виконавця робіт. Для цього необхідно мати одну або кілька однакових в межах підприємства розпізнавальних ознак, наприклад, жилет, шолом, манжети, нарукавну пов'язку, сигнальний жезл яскравого кольору. У разі одночасного використання обох рук для передачі сигналу рухи здійснюються симетрично і призначаються для передавання тільки одного сигналу. Виконавець робіт повинен перервати робочий процес і вимагати нових вказівок, якщо під час виконання одержаної команди немає можливості забезпечити необхідний рівень безпеки. Сигнали, подані за допомогою рук, необхідно виконувати незалежно від інших команд, що застосовуються у сферах діяльності.    
Сигнал   Значення сигналу  
Руки простягнуті горизонтально у обидві сторони, долоні обернуті вперед ПОЧАТОК Увага! Чекай наступного сигналу  
Права рука піднята догори, долоня правої руки обернута вперед СТІЙ! Переривання, або закінчення процесу руху  
Руки схрещені на рівні грудей КІНЕЦЬ! Закінчення процесу руху  
Права рука піднята догори долонею вперед, повільно описує коло ДОГОРИ  
Права рука опущена донизу долонею до себе, повільно описує коло ДОНИЗУ  
Руки показують відстань Вертикальна відстань  
Руки зігнуті долонями догори, здійснюють повільні рухи в напрямку до тулуба ВПЕРЕД  
Руки зігнуті долонями донизу, здійснюють повільні рухи в напрямку від тулуба НАЗАД  
Рука простягнута більш-менш горизонтально долонею донизу, невеликі рухи у напрямку Напрямок руху  
Руки показують відстань Горизонтальна відстань  
Обидві руки підняті догори долонями вперед небезпека Аварійна зупинка  
Світлові сигнали світловий сигнал - умовний сигнал, що відтворюється за допомогою пристрою, виготовленого з прозорого світлопроникного матеріалу, із внутрішнім або зовнішнім джерелом світла; Світловий сигнал повинен бути добре видним. Колір та піктограма, яку містить світловий знак, повинна відповідати вимогам «Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників» від 25 листопада 2009 р. Прилад, за допомогою якого подається світловий сигнал, може бути оснащено пристроєм для переходу від постійного до переривистого світла, що означає підвищення рівня небезпеки або необхідність негайного здійснення заходів щодо запобігання небезпеці. Окремі переривчасті світлові імпульси повинні мати таку тривалість і частоту, що забезпечують: - однозначне розуміння змісту поданого сигналу; - запобігання переплутуванню з іншими світловими сигналами або сигналом постійного світла. Якщо переривчастий світловий сигнал застосовується замість переривчастого звукового сигналу або додатково, переривчастість таких сигналів повинна бути однаковою.  
Звукові сигнали Звуковий сигнал повинен мати рівень гучності значно вищий за рівень шуму на виробництві. Тривалість імпульсів переривчастого звукового сигналу та інтервали між імпульсами або групами імпульсів повинні відрізнятися від інших звукових сигналів або навколишнього шуму. Прилад, за допомогою якого подаються звукові сигнали, оснащується пристроєм для подання переривчастих звуків із стабільною частотою, а також зміни частоти імпульсів. Зміна частоти імпульсів порівняно із стабільною означає підвищення рівня небезпеки або потребу в невідкладному вчиненні дій для запобігання небезпеці. Звуковий сигнал про необхідність евакуації повинен бути безперервним.    
Словесні сигнали словесний сигнал - словесна вказівка у визначеній формі, яка подається із застосуванням людського голосу або за допомогою технічного засобу, що передає людський чи синтезований голос. Словесні сигнали повинні мати лаконічну, просту і зрозумілу форму. Для учасників словесного зв'язку обов'язковим є знання мови, якою подаються сигнали.  
«починаю» - початок певної дії;  
«стоп» - припинення або зупинення певної дії;  
«кінець» - закінчення певної дії;  
«вгору» - піднімання вантажу;  
«вниз» - опускання вантажу;  
«вперед» (зміст сигналів за необхідності пояснюється за допомогою рук)  
«назад»  
«наліво»  
«направо»  
«небезпека» - аварійне зупинення або припинення роботи  
«швидше» - прискорення дії з метою забезпечення безпеки  
                                           

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 136; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты