Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 3. Регіональні інтеграційні об’єднання
Семінарські заняття

Тема 1. Вступне заняття.

1. Сутність поняття «світова економіка», її складові.

2. Теорії світового господарства. Теорії постіндустріального суспільства.

3. Етапи формування системи сучасного світового господарства.

4. Сучасна структура світової економіки.

5. Основні групи країн, їх загальна характеристика. Зміни у класифікаціях на початку ХХІ ст.

Рекомендована література

Основна:

- Акопова Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения / Акопова Е. С., Воронкова О. Н., Гаврилко Н. Н. — Ростов н/Д: Феникс, 2000. — 416 с.

- Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие для вузов / С.Ф. Сутырин. - Б.м.: ЭКСМО, 2010. - 318 с.

- Філіпенко А.С. Світова економіка / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін. – К.: Либідь, 2007. – 638 с.

- Шкваря Л.В.Мировая экономика в схемах и таблицях / Л. Шкваря. - М.: Изд-во Эксмо; Мирбис, 2005. - 348 с.

Додаткова:

- Голиков А.П.Международные экономические термины: словарь-справочник: учеб. пособие / Харьков. нац. ун-т им. В.Н.Каразина. – Б.м.: Центр учебной литературы, 2008. – 375с.

 

Тема 2. Основні тенденції розвитку світового господарства

План

1. Глобалізація як феномен сучасного світу. Фінансово-економічна глобалізація. Роль СОТ, МВФ, МБРР, СБ.

2. Інтернаціоналізація виробництва й обігу як провідна тенденція в розвитку світової економіки.

3. Транснаціоналізація світового господарства. Роль ТНК-БНК у світовій економіці. Стратегічні альянси ТНК.

4. Технологічна революція як підґрунтя глобалізації. Технологічний розрив.

5. Інформатизація торгово-фінансової сфери.

6. Регіональна інтеграція як важлива складова глобалізації. «Старий» та «новий» регіоналізм. Основні типи регіональних інтеграційних об’єднань (приклади).

Рекомендована література

Основна:

- Акопова Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения / Акопова Е. С., Воронкова О. Н., Гаврилко Н. Н. — Ростов н/Д: Феникс, 2000. — 416 с.

- Дахно І. І. Міжнародна економіка: Навч. посіб. / І.І. Дахно. – К.: МАУП, 2006. — 248 с.

- Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие для вузов / С.Ф. Сутырин. - Б.м.: ЭКСМО, 2010. - 318 с.

- Міжнародна економіка / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 224 с.

- Міжнародна економіка / За ред. Ю.Г. Козака, В.М. Новацького. – К.: ЦНЛ, Вид-во «АртЕк», 2002. – 436 с.

- Філіпенко А.С. Світова економіка / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін. – К.: Либідь, 2007. – 638 с.

Додаткова:

- Голиков А.П.Международные экономические термины: словарь-справочник: учеб. пособие / Харьков. нац. ун-т им. В.Н.Каразина. – Б.м.: Центр учебной литературы, 2008. – 375с.

- Корсунський С. Україна в СОТ. Що далі? / С. Корсунський // Зовнішні справи. – 2008. – № 3. – С. 30-33.

- Мочерний С. Інтернаціоналізація виробництва і сучасні тенденції розвитку світового господарства / С. Мочерний, С. Фомішін // Економіка України. – 2006. – № 5. – С. 47-55.

- Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470 с.

 

Тема 3. Регіональні інтеграційні об’єднання

План

1. ЄЕС – Європейський Союз: етапи формування.

2. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). Вишеградська група. Інтеграція країн до ЄС.

3. Інтеграційні процеси на пострадянському просторі. СНД. ОЧЕС. ГУАМ.

4. Інтеграційні процеси в Азії. ШОС. АСЕАН. СААРК. АТЕС. Рада співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ).

5. Інтеграційні об’єднання Африки. САМ. ЕКОВАС. КОМЕСА. САДК.

6. Інтеграційні процеси в Північній Америці. НАФТА.

7. Інтеграційні процеси в Латинській Америці. ЛАВТ-ЛАІ. КАРИКОМ. ЦАСР. МЕРКОСУР. АСН. УНАСУР.

8. Альтернативні проекти інтеграції в ЛАКБ. АЛБА.

Рекомендована література

Основна:

- Акопова Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения / Акопова Е. С., Воронкова О. Н., Гаврилко Н. Н. — Ростов н/Д: Феникс, 2000. — 416 с.

- Дахно І. І. Міжнародна економіка: Навч. посіб. / І.І. Дахно. – К.: МАУП, 2006. — 248 с.

- Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие для вузов / С.Ф. Сутырин. - Б.м.: ЭКСМО, 2010. - 318 с.

- Міжнародна економіка / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 224 с.

- Міжнародна економіка / За ред. Ю.Г. Козака, В.М. Новацького. – К.: ЦНЛ, Вид-во «АртЕк», 2002. – 436 с.

- Філіпенко А.С. Світова економіка / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін. – К.: Либідь, 2007. – 638 с.

- Шкваря Л.В. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: учеб. пособие / Л.В. Шкваря. - М.: Инфра-М, 2011.

Додаткова:

- Воронкова А.Е. Міжнародні економічні організації: Навч. посібник / А.Е. Воронкова, Л.В. Єрохіна, Л.І. Рябенко. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 352 с.

- Голиков А.П.Международные экономические термины: словарь-справочник: учеб. пособие / Харьков. нац. ун-т им. В.Н.Каразина. – Б.м.: Центр учебной литературы, 2008. – 375с.

- Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470 с.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты