Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДОСЛІДНА ПЕРЕВІРКА РІВНЯННЯ БЕРНУЛЛІ
Читайте также:
  1. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
  2. Взаємозв’язок собівартості 1 ц молока ( ) з сумою постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат описується таким рівнянням
  3. Визначити суму витрат на виробництво (В) через взаємозв’язок обсягу продукції (U) постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат можна через рівняння
  4. За який період проводиться перевірка нотаріальної діяльності у випадку надходження звернення фізичної чи юридичної особи?
  5. Перевірка домашньої роботи
  6. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики
  7. Перетворення і порівняння числових виразів. Числові рівності і нерівності
  8. Порівняння диспозитивного та імперативного методів цивільно-правового регулювання
  9. Порівняння нікчемних та заперечних правочинів.

 

У сталому потоці ідеальної рідини сума геометричного, статичного та динамічного напорів є величина постійна, тобто:

,

де z ‑ геометричний напір, або нівелірна висота, м;

‑ статичний напір, або п'єзометрична висота, м;

‑ динамічний напір, або швидкісна висота, м.

З енергетичної точки зору це рівняння є окремим випадком закону збереження енергії і буде сформульоване таким чином: при сталому режимі руху ідеальної рідини сума питомої потенціальної та кінетичної енергій є постійною величиною в будь-якому перерізі потоку.

В такому разі:

z – питома потенціальна енергія положення;

‑ питома потенціальна енергія тиску;

‑ питома кінетична енергія.

Для потоку реальної рідини рівняння Бернуллі для двох перерізів має такий вигляд:

,

де ‑ частина енергії потоку, яка витрачається на подолання гідравлічних опорів;

a1 і a2 – коефіцієнти кореляції швидкостей, які враховують нерівномірність розподілу швидкостей у поперечному перерізі потоку.

За ламінарного руху рідини нерівномірність швидкостей буде максимальною: a = 2, за турбулентного руху ‑ a = 1.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 7; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты