Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбробка результатів випробування
Читайте также:
  1. Дані якої форми статистичної звітності являються джерелом для аналізу фінансових результатів
  2. Для узагальнення одержаних результатів економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства використовують методику
  3. Другий варіант оформлення результатів регресійного аналізу
  4. Зразок оформлення результатів регресійного аналізу
  5. Методи контролю та самоконтролю навчальних досягнень учнів. Особливості контролю і оцінки результатів навчання в сучасних умовах.
  6. Обробка результатів випробувань
  7. Обробка результатів досліду
  8. Обробка результатів досліду
  9. Обробка результатів досліду

Секундні витрати або об'ємну подачу визначають за допомогою:

,

де V ‑ витрати води за водоміром, м,

t ‑ час роботи насоса, с.

Повний напір насоса для різних положень вентиля 4 на напірному трубопроводі, м:

,

де Рн ‑ тиск в напірному трубопроводі, Н/м2 (Па);

Рвс ‑ розрідження у всмоктувальному трубопроводі, Па;

r ‑ густина води, кг/м3;

g ‑ прискорення вільного падіння, м/с2;

h ‑ відстань по вертикалі між точками приєднання манометра 12 та вакуумметра 3;

та ‑ швидкість рідини відповідно у всмоктувальному та напірному трубопроводах, м/с.

У даному випадку обидва трубопроводи мають однакові діаметри, а тому .

Звідси повний напір насоса, м:

.

Корисна потужність насоса, кВт:

.

Результати дослідів і розрахунків заносяться до таблиці 7.1

Таблиця 7.1 ‑ Дослідні та розрахункові дані

Рн Рвс h, м H, м V, м3 t, с Q, м3 Nкор, кВт
кг/см2 Па кг/см2 Па
                   
                   
                   

 

За дослідними та розрахунковими даними будують характеристику насоса (рис.7.2).

 

       
 
H
   
 

 

 


Рис.7.2 ‑ Характеристика відцентрового насосу

Контрольні питання

1. Мета роботи.

2. Будова відцентрового насоса.

3. Порядок виконання лабораторної роботи.

4. Основне рівняння відцентрового насоса.

5. Класифікація відцентрових насосів за швидкохідністю та напором.

6. Як впливає число обертів на напір, продуктивність та потужність насоса?

7. Які параметри нанесені на робочій характеристиці насоса?

8. Чим обмежується висота всмоктування насосів?

9. Як розраховується характеристика мережі?

10. Як знайти робочу точку відцентрового насоса?

11. Як одержати спільну характеристику відцентрових насосів за паралельної роботи?12. Як одержати спільну характеристику за послідовної роботи двох насосів.

13. Яким чином регулюється робота відцентрових насосів.

 

  № варіанту
  № питання

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 8; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты