Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗОБОВ'ЯЗАННЯ-РОЗПИСКА
Я,___________________________________ _________знаю, що

(прізвище, ім'я, по батькові)

на______________________________________________________

(найменування підприємства або організації)

 

застосовується у виробництві продукції метанол. Знаю, що за зовнішнім виглядом, запахом метанол нагадує етиловий (винний) спирт і що метанол є сильною отрутою. Особливо небезпечний прийом метанолу всередину. Незначна доза (5-10г) викликає отруєння людини, що супроводжується втратою зору, а доза ЗО г є смертельною.

 

«______»____________19_____р.

Підпис:

 

Інструктаж провів____________________посада

«______»____________19_____р.

Підпис:

 

Підписка осіб, оформлених на постійну або тимчасову роботи зберігається у відділі кадрів підприємства.

Підписки робітників сторонньої організації зберігаються у бюро перепусток.

 

Додаток № 2

(Підприємство)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

(керівник підприємства)

(підпис)

«____»__________200____р.

 

АКТ

Ми, нижчепідписані, відповідальний за приймання і перевезення метанолу, призначений наказом №______від______________ (посада, (прізвище, ім'я, по батькові)

та відповідальний за зберігання метанолу______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

склали цей акт у тому, що перший здав, а другий прийняв метанол, який прибув за адресою________________________________

дата згідно відомостям, що додаються на перевезення метанолу___

(літри)

Номер з/д накладної кількість за однією накладною номер відомості кількість за відомістю нестача залишки

 

ПІДСУМОК:___________________________________________

(кількість прописом)

Здав: відповідальний за приймання і перевезення метанолу______

(підпис)

Прийняв: відповідальний за зберігання метанолу_______________

(підпис)

 

Додаток № З

(найменування підприємства)

ЖУРНАЛ

обліку метанолу за 19______рік

(найменування виробничого підрозділу)

 

Початий:

Закінчений:

 

Поряд­ковий № запису Дата     Зали шок на поча­ток доби Отримано Видаток Зали шок на кі­нець доби Підпис у при- йомі або здачі мета­нолу
Від кого Номер доку- менту Кількість за чиїм розпо- ряд-женням Куди витра- чено Кількість

 

 

Додаток № 4

(найменування підприємства, організації)

 

ЖУРНАЛ

обліку метанолу в лабораторії

за 19_______рік

 

Порядко- вий № запису Коли і скількі отримано, за яким докумен- том Видано з сейфу для роботи. дата, ПІДПИС одержу­вача На що витраче- ний, мл Залишок здав у сейф кому, мл дата, ПІДПИС Прийняв, мл дата,   ПІДПИС Наяв- ність у сейфі на початок доби, мл Підпис відпові- дального за збері- гання і видаван­ня

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Для апаратника приготування хімічних розчинів


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 46; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты