Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для центрифугувальника.
Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  3. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  4. IV. Загальні організаційно-методичні вказівки
  5. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  6. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  7. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  8. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  9. VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
  10. А) з положення безпосереднього зіткнення з противником

Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для центрифугувальника.

Всі роботи, що проводяться центрифугувальником повинні виконуватись відповідно до цієї інструкції.

Роботи, що проводяться центрифугувальником, відносяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до п.п. № № 33, 65, 118 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. Держнаглядохоронпраці 30.11.1993, № 123.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, залежно від характеру порушень притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності.

1.1. Центрифугувальник виконує роботу на постійному робочому місці.

1.2. Центрифугувальник повинен виконувати такі види робіт:

- обслуговування фільтруючих або відстійних центрифуг різноманітних систем;

- завантаження і розвантаження центрифуг;

- центрифугування і промивання відтиснутих опадів;

- очищення, промивання і заміна фільтруючих полотен, сіток;

- визначення по зовнішньому вигляду і за допомогою проб якісної характеристики пульп, осаду, що завантажуються і фільтратів згідно з технічним умовам;

- користування пусковими, гальмовими і регулюючими приладами;

- виконання інших робіт згідно з Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником і розрядом.

1.3. До самостійної роботи допускаються особи, які:

- досягли 18-років;

- пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від ЗО березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань;

- пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.4. Центрифугувальник зобов'язаний знати:

- бз'дова центрифуг, механізмів, допоміжного обладнання, схему арматури і комунікацій на робочому місці;

- фізичні та хімічні властивості продуктів, що поділяються;

- технологічний режим центрифугування.

1.5. Центрифугувальник зобов'язаний:

- вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі:- своєчасно розпочинати і закінчувати роботу, дотримуватися технологічної та обідньої перерв;

- не виконувати роботи, непередбачені змінним завданням;

- не находитися на роботі у поза робочий час без відповідного дозволу і керівника.

1.6. В процесі роботи на центрифугувальника можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих чинників:

ФІЗИЧНИХ:

- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися крізь тіло людини;

- рухомі частини виробничого обладнання, виробів, заготівель, матеріалів, що пересуваються;

- підвищений рівень статичної електрики;

- підвищена або занижена температура поверхні обладнання і матеріалів;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена або знижена рухомість повітря. ХІМІЧНИХ:

- токсична і дратуюча дія шкідливих речовин на організм людини.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ:

- нервово-психічні перевантаження (монотонність праці).

1.7. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також, роботах, пов'язаних з забрудненням або здійснюваних в несприятливих температурних умовах, центрифугувальнику видається безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, в складі:- халат бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;

- ковпак бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.011-89;

- взуття шкіряне ГОСТ ССБТ 12.4.137-84;

- фартух спеціальний ГОСТ ССБТ 12.4.029-76;

- рукавички гумові ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;

- окуляри захисні ГОСТ ССБТ 12.4.013-85;

- респіратор ШБ «Пелюстка» ГОСТ ССБТ 12.4.004-74.

За встановленими нормами також безкоштовно видається мило.

1.8. При виконанні своїх обов'язків виробничий персонал зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і особистої гігієни:

- приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

- прийняти і утримувати на протязі зміни робоче місце у чистоті й порядку;

- зберігати і приймати їжу тільки у відведених місцях;

- зберігати харчові продукти, в тому числі й молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які використовуються тільки з цією метою;

- після роботи вимити забруднені частини тіла.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты