Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика виконання роботи. Перелік робіт і послідовність їх виконання викладені в додатку №2.
Читайте также:
  1. II.2. Методика построения напорной и пьезометрической линий
  2. SWOT-анализ и методика его использования. Стратегический анализ, PEST-анализ, SNW-анализ в менеджменте.
  3. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  4. Алгебраический материал в курсе математики начальной школы и методика его изучения.
  5. Амортизация основных фондов, методика расчета амортизационных отчислений.
  6. Анализ платежеспособности организации: понятие, цели, информационная база, методика расчета показателей, оценка их изменения. По данным бухгалтерской отчетности проведите анализ.
  7. Анализ показателей себестоимости: ее виды, цели, задачи, последовательность и методика анализа. Анализ затрат на 1 руб. продукции.
  8. Анализ прибыли до налогообложения: понятие, источник информации; методика расчета и оценка влияния факторов.
  9. Аудит производственных запасов и сырья. Цель, программа аудита, процедуры аудита, методика проверки.
  10. Б21_3. “Основи роботи з дисками". Розкрити тему і запропонувати послідовність та методику навчання.

Перелік робіт і послідовність їх виконання викладені в додатку №2.

Вимір розмірів виконують із погрішністю не більш ніж 0,1 мм. Вимір відносної вологості w виконують будь-яким відомим способом.

Навантаження виконують із постійною швидкістю, кількість етапів повинна бут менше 10-и, тривалість етапу 1,5-0,5 хв. Випробування проводять до різкого збільшення деформацій (при цьому навантаженні обчислюють умовну межу міцності). Будують графік “навантаження-деформація”.

Тимчасовий опір обчислюють за формулою:

σтимч.тимч.с.(1+k×Cn);

Для великого числа зразків n³30 при імовірності 0,99 коефіцієнт k=2,33 ,а коефіцієнт варіації Сn = 0,19.

σтимч. = 5 ± 2,21 Мпа (матеріал – сосна).

Для малого числа зразків замість коефіцієнта k=2,33 приймаємо значення коефіцієнта Стьюдента ta, що при ймовірності 0,99 залежить від кількості зразків n (табл. 2.1).

Перехід до вологості 12% виконується за формулою:

σ12w[1 + 0,035(w - 12)];

Бригада, що складається з 5-6 чоловік може розподілити обов'язки так :

1. Бригадир. Визначення породи, разом із номером 2 виконання пробного навантаження, встановлення граничного навантаження, та етапів навантаження. Вимір розмірів , побудова графіка σ=f( ). Здача приладів та установки для випробувань у справному стані.

2. Виконання навантаження. Дотримання тимчасового режиму навантаження, обчислення коефіцієнта варіації Сn.

-11-

3. Ведення таблиці випробувань, обчислення площі Аi, напруги σi.

4. Побудова графіків, обчислення руйнівного навантаження Fi, складання висновків.

5. Обчислення σтимч.с, S, σтимч.

Результати роботи заносяться в журнал додатка № 2.

Значення квантилей розподілу Стьюдента ta при обсязі вибірки n і довірчої імовірності a.

Табл. 2.1

Залежність квантиля tα від обсягу n та імовірності a.

N Імовірність a N Імовірність a
0,95 0,99 0,95 0,99
4,303 9,920 2,110 2,898
3,182 5,841 2,103 2,878
2,776 4,604 2,093 2,861
2,571 4,032 2,086 2,845
2,447 3,707 2,080 2,831
2,365 3,499 2,074 2,819
2,306 3,355 2,069 2,807
2,262 3,250 2,064 2,797
2,228 3,169 2,060 2,787
2,201 3,106 2,056 2,779
2,179 3,055 2,052 2,771
2,160 3,012 2,048 2,763
2,145 2,977 2,045 2,763
2,131 2,947 2,042 2,756
2,120 2,921 1,960 2,576

Rнайкраще=Контрольні питання

1. Дати визначення умовній напрузі зминанню деревини.

2. Привести формулу нормативного опору зминанню.

3. Пояснити межі коефіцієнтів варіації, дати формулу коефіцієнтів.

4. Пояснити, як по експериментальним даним обчислити умовну напругу зминанню.

5. Пояснити обчислення середньоквадратичної помилки.

 

 

-12-

2.3. Робота №3 і №4. Випробування симетричного та не симетричного з'єднань на циліндричних нагелях

2.3.1. Матеріали, інструменти, прилади

1. Заготовки з деревини з гарною цвяшистістю довжиною l ³30цв+40 мм і товщиною 30-40 мм. Порода – сосна, ялина, ялиця...однакової вологості W=12-20%.2. Цвяхи за ДСТУ 283-75 діаметром 3-5 мм довжиною не більш сумарної товщини трьох заготовок для роботи №3 і не більш товщини заготовки для роботи №4.

3. Молоток для забивання цвяхів.

4. Металева лінійка довжиною 300 мм із ціною розподілу 1 мм.

5. Штангенциркуль із погрішністю виміру не більш ніж 0,1 мм чи 0,001 мм.

6. Электровологомір будь-якої конструкції з погрішністю виміру до 2%.

7. Наколка й викрутка для загвинчування шурупів.

8. Кріпильні деталі до індикаторів для роботи №3, опорні та кріпильні деталі для індикаторів до роботи №4.

9. Два нерівнополочних кутники довжиною 25 мм для упора індикаторів.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты