Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика виконання роботи. Перелік робіт та методика їх виконання викладені в журналах додатків 3 і 4.
Читайте также:
  1. II.2. Методика построения напорной и пьезометрической линий
  2. SWOT-анализ и методика его использования. Стратегический анализ, PEST-анализ, SNW-анализ в менеджменте.
  3. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  4. Алгебраический материал в курсе математики начальной школы и методика его изучения.
  5. Амортизация основных фондов, методика расчета амортизационных отчислений.
  6. Анализ платежеспособности организации: понятие, цели, информационная база, методика расчета показателей, оценка их изменения. По данным бухгалтерской отчетности проведите анализ.
  7. Анализ показателей себестоимости: ее виды, цели, задачи, последовательность и методика анализа. Анализ затрат на 1 руб. продукции.
  8. Анализ прибыли до налогообложения: понятие, источник информации; методика расчета и оценка влияния факторов.
  9. Аудит производственных запасов и сырья. Цель, программа аудита, процедуры аудита, методика проверки.
  10. Б21_3. “Основи роботи з дисками". Розкрити тему і запропонувати послідовність та методику навчання.

Перелік робіт та методика їх виконання викладені в журналах додатків 3 і 4.

Випробування проводять ступінями з постійною швидкістю навантаження. Початкове обтиснення приймають . Ступінь навантаження дорівнює . Термін витримки однієї ступені (мал. 2.1, та мал. 2.2). Для другого етапу навантаження термін витримки під навантаженням дорівнює третього і т.д.

При деформації взаємного зсуву у з'єднанні більш 10 мм зростання навантаження не відбувається і тому таку деформацію вважають граничною, а навантаження руйнівним.

Довжину цвяха вимірюють із точністю до 0,5 мм. Відстані між цвяхами і від осі цвяхів до кромок та торців заготовок з деревини вимірюють із точністю до 1 мм.

 

Пропонуються наступні обов'язки в бригаді з восьми чоловік:

1. Бригадир. Контроль дотримання тимчасового режиму випробувань. Складання висновків. . Здача приладів та установки в справному стані.

2. Обмірювання елементів випробовуваних зразків. Перевірка відповідності правильності розміщення цвяхів (шурупів) за будівельними нормам. Побудова графіка Dзал. - Dпружн.

3. Навантаження зразків, замальовка деформації цвяха (шурупа) після випробування. Для цього розколюють зразок уздовж поздовжньої осі.

4.Зняття відліку з індикатора №1, побудова графіка N - Dповне.

-13-

5. Зняття відліку з індикатора №2, обчислення руйнівного навантаження та розрахункової несучої здатності з'єднання.

6. Обчислення деформації D першого зрізу.

 

Мал. 2.1. Зміна зусилля N в функції часу t

при випробуванні періодичним навантаженням.

 

 

 

Мал. 2.2. Схема деформації з'єднань

 

7. Обчислення деформації D другого зрізу.

8. Ведення журналу випробувань та обробка результатів.

 

Результати роботи заносять у журнал додатків № 3 і № 4.

-14-

2.3.3 Деякі теоретичні відомості

 

Нагель у деревині працює як пружно-пластичний стержень у пружно-пластичному середовищі з різними схемами навантаження та защемлення. Несиметрична й симетрична схеми навантаження приведені на мал. 2.3.

 

Мал. 2.3. Розрахункові схеми з'єднань

а) однозрізна несиметрична; б) двозрізна симетрична.

 

Гранично припустиме навантаження з умови повного використання опору нагеля й деревини для круглих нагелів (відповідають 4-ій формулі для симетричного з'єднання).Tнаг,зг=

тут Rзг. та Rзм. – розрахункові характеристики нагеля на вигин та на зминання деревини .

З'єднання на цвяхах та шурупах мають нелінійну залежність “зусилля - деформація”. Цвяхи, виготовлені з холоднотягнутого дроту, мають границю текучості 600-800 Мпа, що значно перевищує границю текучості сталевих болтів.Сколювання та розколювання елементів у розрахунках з'єднань не враховують, для цього дотримуються відповідних правил розміщення нагелів. Тривалий опір деревини зминанню нагелями sзм.трив. = 0,28×Rзм.

Експериментально доведено, що при навантаженні з'єднань на цвяхах залишкова деформація за цикл лінійно пов'язана з пружною деформацією до досягнення зусиль Nдеф. Після цього відбувається руйнування трубок та волокон ранніх трахеїд, різко зростають деформації, з'являється текучість у сталевому нагелі.

Контрольні запитання

1. Правила розміщення цвяхів.

2. Чому дорівнює величина ступені навантаження?

3. До якої групи з'єднань відносяться з'єднання на цвяхах?

–15-

4. Визначення несучої здатності одного зрізу цвяха та з'єднання на цвяхах за будівельними нормами.5. Визначення величини несучої здатності NII (чим обумовлений граничний стан?).Визначення зусиль Nруйн., Nдеф.

6. Характер руйнування з'єднань на нагелях.

7. Пояснити побудову графіка “Dпружн.- Dзал.” за цикл.

8. Пояснити роботу деревини та нагеля в з'єднанні.

 

 

-16-

2.4. Робота №5. Випробування балки Дерев'ягіна

2.4.1. Прилади, інструменти, матеріали

1. Бруски довжиною 1300-1900 мм, шириною b³45 мм та висотою h³45 мм. Порода – ялина, сосна, ялиця, модрина, вологістю w=12-15%.

2. Пластинки для з'єднання брусків товщиною 2-3 мм, шириною bпл= b, довжиною lпл=0,2h+2 мм.

Матеріал – деревина твердих порід, наприклад дуб, акація, береза;

Металева лінійка довжиною 300 мм із ціною розподілу 1 мм.

3. Штангенциркуль з погрішністю виміру не більш 0,1 мм. за ДСТУ 166.

4. Індикатори годинникового типу ІЧ-2 з ціною розподілу 0,01 мм чи 0,001 мм.

5. Металеві деталі для закріплення індикаторів до брусків.

6. Наколка та викрутка для загвинчування шурупів.

7. Прогиномір з ціною розподілу 0,01 мм.

8. Тензометри для виміру фібрових деформацій (не менше ніж 4 шт.)


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты