Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Читайте также:
  1. Документи, матеріали.
  2. За походженням силікатні матеріали поділяють на природні й штучні.
  3. КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ
  4. Матеріали для самоконтролю якості підготовки.
  5. Матеріали для самоконтролю якості підготовки.
  6. Матеріали для самоконтролю.
  7. МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ
  8. МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ
  9. Матеріали доаудиторної самостійної підготовки (міждисциплінарна інтеграція).
  10. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ

ЗАВДАННЯ

на самостійну роботу з модуля «ТАКТИКА» (в тому числі інженерне забезпечення, радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів, організація зв’язку)” з військово-облікової спеціальності «Бойове застосування аеромобільних (повітряно-десантних), штурмових,гірських і морської піхоти з’єднань, військових частин, підрозділів»

 

ТЕМА 9. МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА КОМАНДИРА ВІДДІЛЕННЯ

Завдання 4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ РАДІОСТАНЦІЙ УКХ ДІАПАЗОНУ

ЧАС: 1 година.

ЛІТЕРАТУРА :

1. Керівництво по технічному забезпеченню зв’язку та АСУВ Збройних Сил України

2. Підручник „Подготовка офицеров запаса Сухопутных войск." М. Воениздат, 1991.

3. Підручник „Связь, как средство управления подразделениями в бою.” М.: Воениздат, 1991.

4. Радиостанция Р-158. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М.: Воениздат, 1989.

5. Радиостанция Р-159. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М.: Воениздат, 1988.

6. Радиостанция Р-123М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М.: Воениздат, 1981.

7. Радиостанция Р-173. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М.: Воениздат, 1988.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Експлуатація засобів зв’язку в підрозділах. Загальні положення.

2. Зберігання засобів зв’язку в підрозділах. Загальні положення.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

1 навчальне питання. Експлуатація та зберігання засобів зв’язку в підрозділах. Загальні положення.

Постійна готовність засобів зв'язку до використання за призначенням, ефективність їх застосування в процесі керування підрозділами досягаються правильною організацією технічного забезпечення.

Технічне забезпечення зв'язку являє собою комплекс заходів, щодо

– укомплектування підрозділів засобами зв'язку,

– підтримці їх у постійній готовності до застосування,

– ефективному використанню за призначенням,

– швидкому відновленню і поверненню до ладу.

 

Для виконання задач по забезпеченню керування в підрозділах організується технічна експлуатація засобів зв'язку.

Вона містить у собі комплекс робіт, виконуваних на засобах зв'язку в період експлуатації за призначенням, збереженню і приведенню у встановлений ступінь готовності до застосування, а також по заощадженню, підтримці в справному стані відновленню їхньої працездатності і ресурсу.До заходів технічної експлуатації засобів зв'язки відносяться:

– введення в експлуатацію;

– технічне обслуговування;

– ремонт;

– збереження;

– планування, облік експлуатації і ремонту;

– збір і узагальнення даних про надійність;

– списання;

– контроль технічного стану.

Розукомплектовування або вилучення складових частин, блоків і вузлів з комплекту засобів зв'язку забороняється.

Особи, винні у використанні засобів зв'язку не по прямому призначенню, у перевищенні річних норм витрати ресурсів, розукомплектовуванні, втратах і висновку їх з ладу, залучаються до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.

Засоби зв'язку в залежності від технічного стану оцінюються як

· справні,

· несправні

· працездатні,

· непрацездатні.

Засоби зв'язку вважаються справними, якщо вони відповідають усім вимогам експлуатаційної документації, і несправними, якщо вони не відповідають хоча б одному з даних вимог. При цьому несправні засоби зв'язку можуть бути працездатними і непрацездатними.

Засоби зв'язку вважаються працездатними, якщо вони в змозі виконувати усі свої функції, зі збереженням значень заданих параметрів у межах, встановлених експлуатаційною документацією.На відміну від справних працездатні засоби зв'язку можуть мати окремі дефекти, що безпосередньо не впливають на виконання заданих функцій (сліди деформацій, ушкодження обплетення кабелів, порушення декоративних покрить і ін.).

Засоби зв'язку вважаються непрацездатними, якщо значення хоча б одного з параметрів не відповідає нормам, встановленим експлуатаційною документацією.

Відповідальність за підтримку засобів зв'язку в працездатному стані і забезпечення їхньої постійної готовності до використання по призначенню несуть начальники зв'язку частин і підрозділів.

Безпосередню відповідальність за технічний стан засобів зв'язку в підрозділах, їх своєчасне і якісне обслуговування і ремонт несуть командири підрозділів і особи, за якими вони закріплені.

Уведення засобів зв'язку в експлуатацію здійснюється на основі наказу командира військової частини про її закріплення за підрозділами або постановці на тривале збереження. Дата і номер наказу заносяться у формуляр і завіряються підписом заступника командира по озброєнню і печаткою.

На передані в підрозділ засоби зв'язку протягом 2-3 доби здійснюється контрольне напрацювання. Про готовність засобів зв'язку до використання по призначенню командир підрозділу рапортом доповідає командиру частини, після чого заступник командира по озброєнню перевіряє готовність техніки до введення в лад, а особового складу - до її експлуатації. При цьому особлива увага звертається на з'ясування особливостей експлуатації техніки і дотримання мір безпеки.Вручення засобів зв'язку особовому складу, як правило, проводиться командиром підрозділу. Особовий склад розписується у формулярах і з цього моменту несе відповідальність за боєздатність і збереження засобів зв'язку. Час з моменту прибуття засобів зв'язку в частину до її вручення не повинен перевищувати 10 діб.

До самостійної роботи на засобах зв'язку допускається особовий склад, що пройшов спеціальну підготовку, що має практичні навички у використанні засобів зв'язку по призначенню, їхньому технічному обслуговуванні і поточному ремонті, що здав заліки по знанню правил і мір безпеки.

 

Задачі і види технічного обслуговування

Технічне обслуговування являє собою комплекс робіт, проведених для підтримки засобів зв'язку в справному чи працездатному стані при збереженні, транспортуванні, підготовці до використання і використання по призначенню.

 


До основних задач технічного обслуговування відносяться:

– попередження передчасного зносу механічних елементів і відходу електричних параметрів апаратури за межі встановлених норм;

– виявлення й усунення несправностей і причин їхнього виникнення;

– доведення параметрів і характеристик до норм;

– продовження міжремонтних ресурсів (термінів) і термінів служби.

Технічне обслуговування засобів зв'язку (радіостанцій), встановлених у бойових машинах піхоти (бронетранспортерах, танках) здійснюється одночасно з обслуговуванням цих машин.

Для засобів зв'язку поточного забезпечення передбачаються наступні види технічного обслуговування:

контрольний огляд (КО);

щоденне технічне обслуговування (ЩТО);

технічне обслуговування № 1 (ТО-1);

технічне обслуговування № 2 (ТО-2);

сезонне технічне обслуговування (З);

регламентоване технічне обслуговування (РТО).

 

Контрольний огляд засобів зв'язку проводиться перед маршем, заняттями, навчаннями, на привалах, перед подоланням водяної перешкоди і т.п.

У ході контрольного огляду необхідно перевірити наявність і стан основних комплектуючих виробів засобу зв'язку, надійність кріплення вузлів, блоків, приладів, табельного і не табельного майна і працездатність радіостанцій.

Щоденне технічне обслуговування проводиться на засобах зв'язку, що працюють безупинно (чи з невеликими перервами) більш однієї доби, а також після маршу, занять і передбачає виконання наступних основних робіт:

перевірку зовнішнього стану і чищення апаратури без розкриття блоків і монтажу,

перевірку надійності і справності блокувань і заземлення, приєднання напівмуфт і рознімань, надійності кріплення вузлів, блоків, приладів, табельного й іншого майна,

перевірку стану джерел живлення,

перевірку антенно-мачтових пристроїв і фідерних ліній, справності ліній службового зв'язку, дистанційного управління, щитів введення,

перевірку працездатності і проведення необхідних регулювань апаратури та устаткування по вмонтованих приладах в заданому режимі роботи, працездатність шоломофонів.

На переносних радіостанціях, крім того, перевіряється стан мікротелефонної гарнітури.

Щоденне технічне обслуговування організується і контролюється командирами підрозділів і проводиться особовим складом віддалень (екіпажів) під керівництвом своїх командирів. Для виконання робіт використовуються інструмент і приладдя одиночного комплекту ЗІП і експлуатаційно-видаткові матеріали.

Про проведення ЩТО робиться відмітка в спеціальному розділі формуляра радіостанції.

Технічне обслуговування № 1 проводиться один раз на місяць на всіх засобах зв'язку незалежно від інтенсивності їх використання, як правило, у парково-господарські дні, а також після навчань. При цьому обслуговуванні передбачається виконання наступних основних робіт:

роботи в обсязі ЩТО;

детальний огляд і очищення радіостанцій від пилу і бруду; перевірка, чищення, регулювання контактів, перемикачів, рознімань і т.д.;

перевірка працездатності радіостанцій у всіх режимах;

проведення при необхідності електричних і механічних регулювань, а також чищення і змащення тертьових частин, доукомплектування одиночного комплекту ЗІП і витрачених експлуатаційно-видаткових матеріалів.

Технічне обслуговування № 1 організується і контролюється командиром підрозділу (начальником зв'язку батальйону) і проводиться особовим складом на закріплених засобах зв'язку під керівництвом командирів підрозділів. До виконання робіт може залучатися особовий склад підрозділів обслуговування і ремонту.

При роботах використовуються запасні частини і матеріали (відповідно до норм витрати на експлуатацію), інструмент і приладдя одиночного і групового комплектів ЗІП, устаткування і засоби вимірів підрозділів обслуговування і ремонту. Результати ТО-1 записуються у формуляр (паспорт) радіостанції.

Технічне обслуговування № 2 (річне) проводиться один раз у рік на всіх засобах зв'язку і передбачає виконання наступних основних робіт:

роботи в обсязі ТО-1;

вимір параметрів і характеристик засобів зв'язку, передбачених експлуатаційною документацією, і доведення їх до встановлених норм, перевірка і заміна електрорадіоелементів, гермопрокладок і інший матеріалів, що мають обмежений термін служби (збереження);

перевірка правильності ведення формулярів (паспортів) і іншої експлуатаційної документації.

Роботи в обсязі ТО-2 організуються і контролюються командиром частини і проводяться особовим складом на закріплених засобах зв'язку під керівництвом командирів підрозділів. До виконання складних робіт і виміру параметрів залучається особовий склад ремонтних підрозділів.

При роботах використовуються запасні частини і матеріали (відповідно до норм витрати на експлуатацію), інструмент і приладдя одиночного і групового комплектів ЗІП, устаткування і засоби виміру підрозділів обслуговування і ремонту.

Результати ТО-2 і значення параметрів, що вимірювалися заносяться у формуляри (паспорта) радіостанцій.

Сезонне технічне обслуговування проводиться при підготовці засобів зв'язку до експлуатації в осінньо-зимовий і весняно-літній періоди і, як правило, сполучається з проведенням ТО-1 або ТО-2. Перелік робіт сезонного обслуговування, що забезпечують переклад засобів зв'язку на майбутній період експлуатації, вказується в експлуатаційній документації зв'язку і джерела живлення.

Регламентоване технічне обслуговування проводиться для забезпечення працездатності засобів зв'язку з обмеженим наробітком протягом тривалого періоду експлуатації.

 

Конкретний зміст робіт, що мають виконуватися при ЩТО, ТО-1 і ТО-2, для кожного типу засобів зв'язку визначається експлуатаційною документацією. У документації для кожного виду обслуговування приводяться перелік операцій, послідовність і технологія їхнього виконання, інструмент, приладдя і матеріали, необхідні для виконання робіт. У переліку визначаються операції, що є обов'язковими при даному виді технічного обслуговування, і операції, що можуть проводитися в залежності від фактичного технічного стану.

Види і періодичність виконання операцій ТО переносних радіостанцій

Перелік операцій технічного обслуговування радіостанції передбачає планове виконання на ній комплексу профілактичних робіт в обсязі операцій технічного обслуговування:

ЕТО - щоденне технічне обслуговування;

ТО № 1 (ТО-1) - місячне технічне обслуговування;

ТО № 2 (ТО-2) - річне технічне обслуговування.

При проведенні технічного обслуговування повинні бути виконані всі роботи, зазначені у відповідному ТО, а виявлені недоліки і несправності - усунуті.

Зміст кожного виду ТО визначено переліком операцій технічного обслуговування, а методика виконання робіт ТО - технологічними картами. Застосовувані контрольно-вимірювальні прилади, інструмент і матеріали для проведення робіт з ТО зазначені в технологічних картах і таблицях.

Результати виконання технічного обслуговування заносяться в журнал обліку робіт з ТО. Всі операції, зроблені по ремонті окремих елементів радіостанції, результати вимірів контрольованих параметрів, а також результати виконання робіт з ТО-2 в обов'язковому порядку повинні заноситися у відповідний розділ формуляра радіостанції.

Орієнтовані трудовитраты, необхідні для проведення обслуговування радіостанції, складають:

ЕТО - 0,5 чіл.-година;

ТО-1 - 2 чіл.-година;

ТО-2 - 4 чіл.-година.

Трудовитраты на виконання ТО дані без обліку часу, необхідного на підготовку, розгортання, прогрівши апаратури і її ремонт.

У процесі технічного обслуговування радіостанції повинна робитися робота з оцінки ефективності профілактичних заходів.

На основі цієї роботи зміст ТО уточнюється і коректується.

 

Указівки заходів безпеки при виконанні операцій ТО переносних радіостанцій

До проведення робіт з технічного обслуговування радіостанцій допускаються особи, що мають відповідну кваліфікаційну групу по техніці безпеки і тверді практичні навички в експлуатації й обслуговуванні радіостанції, що знають обсяг і методику проведення ТО і відповідні правила безпеки.

Перед включенням радіостанції обслуговуючий персонал зобов'язаний перевірити надійність кріплення акумуляторів у відсіку.

При включеній радіостанції забороняється підключати і відключати акумуляторні батареї. Усунення несправностей робити тільки при виключеному харчуванні.

Навчальне питання 2.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 37; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты