Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПринципи реалізації методу квазипаралельного перегляду подій у багатокомпонентній системі.
Читайте также:
  1. Абсорбционный способ осушки газа. Достоинства и недостатки. Принципиальная схема.
  2. Аналіз чинників і резервів збільшення випуску і реалізації продукції.
  3. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  4. Билет №47. Оценка эффективности организационных структур управления по методу «Интроспект». Анализ рабочих функций.
  5. Билет №49. Принципы анализа эффективности организационных структур управления по методу «Интроспект».
  6. Вероятностная диагностика по методу Байеса
  7. Вибір для спостереження найбільш важливих напрямків реалізації
  8. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  9. Використання методу екстракції для очистки стічних вод
  10. Використання методу іонного обміну для очистки стічних вод

Якби на ЕОМ імітувалося проходження тільки однієї компоненти по системі, то виконання її активностей у ІМ можна було б здійснити строго послідовно. Процедура моделювання у цьому випадку звелася б до нарощування часової координати після чергової реалізації алгоритму та виконання .

Але у дійсності, функціонування СС носить більш складний характер. У СС, як правило, одночасно знаходиться на різних етапах деяка множина компонент. До того ж імітація може здійснюватися для СС, які мають декілька технологічних каналів, які працюють паралельно. Події у таких системах відбуваються над різними компонентами, у різні моменти часу функціонування системи, на різних етапах процесу. При імітації СС постає задача однозначного відстеження та моделювання подій, які відбуваються з багатьма компонентами на різних етапах процесу. Розв’язок такої задачі є актуальним для моделювання СС на ЕОМ, оскільки навіть їх сучасні моделі у кожен момент часу своєї роботи можуть реалізувати обслуговування алгоритму тільки для однієї з багатьох компонент моделі.

Щоб забезпечити імітацію подій, які відбуваються у реальній системі паралельно у часі, при її ІМД вводять деяку глобальну часову змінну , яку називають модельним (системним) часом. За допомогою цієї змінної організується синхронізація всіх подій у моделі, тобто виконання алгоритмів для компонент , які знаходяться одночасно у системі.

За допомогою введення у процедуру імітації модельного часу реалізується так званий квазипаралельнийпринцип відстеження появи подій на різних етапах процесу з різними компонентами ІМ. Приставка “квази” у даному випадку відбиває послідовний характер обслуговування ЕОМ подій, які можуть одночасно відбуватися з різними компонентами системи.

Загальний принцип квазипаралельного обслуговування подій, які відбуваються у багатокомпонентній системі, реалізується за рахунок коректування часових координат локального часу для кожної компоненти та системної часової координати модельного часу у такий спосіб.

Припустимо, що у деякий довільний момент часу над компонентою у системі відбувається дія . Ця дія обумовлена виконанням умов алгоритму . Якщо умови цього алгоритму повністю задовільнено (цю процедуру виконує спеціальна підпрограма моделювання), то вважаємо, що відбулася відповідна подія . Період виконання було згенеровано підпрограмою імітації як випадкове значення і присвоєне цій події. Після цього оператор модифікації відповідної локальної часової осі виконує корекцію значення часу на цій осі у виді стандартної обчислювальної операції нарощування, тобто:.

Тим самим компонента як би „просувається” по своїй локальній осі на відрізок . Нове значення часової координати запам'ятовується програмою моделювання і використовується надалі для визначення моменту наступної активізації в ІМ компоненти . Під активізацією компоненти будемо розуміти початок виконання наступної її активності (виконання нового алгоритму і задіювання оператора для коректування часової координати ).

Після виконання вказаних операцій над компонентою програма моделювання переходить до обслуговування іншої компоненти і алгоритму виконання дії , яка має відбуватися над цією компонентою згідно з виконанням обумовленої технології на її -му етапі. Цикл активізації та обслуговування активності цієї компоненти повторюється таким же чином, як це було вказано вище для компоненти . У ході процесу імітації не виключені випадки, коли у ході циклічної перевірки програмою можливості активізацій компонент моделі для деяких з них не будуть реалізовані умови алгоритмів виконання ФД. Невиконання такого алгоритму хоча б за однією умовою робить неможливим перехід відповідної компоненти на наступний етап технологічного процесу. У такому випадку програма моделювання переходить до обслуговування наступної компоненти з таким розрахунком, щоб повернутися до перевірки умов виконання алгоритму попередньої на новому циклі огляду подій у системі.Коли імітація подій , які відбулися у системі, завершена (тобто виконані відповідні алгоритми активностей і проведені коректування часових координат ) проводиться корекція значень на осі модельного часу . Існують два способи зміни :за допомогою фіксованих або змінних інтервалів зміни модельного часу. Їх називають способом фіксованого кроку і способом кроку до наступної події.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты