Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз результатів використання методів стратегічного управління підприємством
Читайте также:
  1. Bлaснi iнвестицiйнi джерела пiдприємств та механiзми їx використання
  2. А) допомозі Німеччини – застосуванню насильницьких методів наведення порядку та дисципліни
  3. А) органи управління
  4. Автономія і демократичне управління університетами
  5. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  6. Адміністративна відповідальність в галузі охорони природи, використання природних ресурсів.
  7. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
  8. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  9. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  10. Алгоритм створення форми з використанням майстра форм

 

В умовах ринкових відносин, що характеризуються своєю динамічністю, доводиться постійно ухвалювати неординарні рішення, зв’язані з урахуванням фінансового стану підприємства.

Для оцінки рівня ефективності роботи підприємства одержуваний результат (прибуток), зіставляється з витратами або використовуваними ресурсами.

Як і на кожному виробничому підприємстві собівартість продукції – це грошовий вираз затрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість на підприємстві ВАТ “Самбірський молокозавод” у 2011 році склала 7992,2 тис.грн., відповідно у 2010 році 7384,3 тис.грн. На підприємстві відбулося збільшення собівартості на 607,9 тис.грн. За рахунок придбання дешевої сировини, а також відбулося зменшення транспортних витрат.

Всі витрати пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції на підприємстві класифікуються за елементами операційних витрат і на підприємстві ВАТ “Самбірський молокозавод” представлена в таблиці 2.8.

Також позитивним фактором зниження собівартості продукції є підвищення продуктивності праці, тобто зниження трудомісткості її виготовлення. Щоб на ВАТ “Самбірський молокозавод” відбувся ріст продуктивності праці необхідно впровадити у виробничий процес нові технології, створити кращі умови для праці робітників, створити на підприємстві преміальні та умови для відпочинку.

Основними шляхами зниження собівартості продукції на підприємстві є скорочення тих витрат, які мають найбільшу питому вагу у її структурі. На ВАТ “Самбірський молокозавод” найбільшу питому вагу складають матеріальні затрати.

Для дозволу конкретних аналітичних завдань проаналізую сукупність конкретних чинів і прийомів, що виконуються в певній послідовності. Для цього використовую розрахункові і евристичні методи аналізу. Вони призначені для отримання числових значень і спираються на економіко-математичне моделювання і обчислювальні операції, вироблюваними над економічними показниками.

 

Таблиця 2.8.

Елементи операційних витрат на виробництво всієї продукції на підприємстві ВАТ “Самбірський молокозавод”.

 

Найменування показника За звітний період За попередній період Відхилення
Сума т.грн питома вага,% Сума т.грн питома вага,% +,- %
Матеріальні затрати Витрати на оплату праці Відрахування на соц.заходи Амортизація Інші операційні витрати   7209,6   136,4   63,5 91,4   124,2     1,7   0,8 1,9   1,6   7025,4   98,9   45,2 78,2   88,7   95,8   1,3   0,6 1,1   1,2   184,2   37,5   18,3 13,2   35,5   -1,8   0,4   0,2 0,8   0,4
Разом: 7625,1 7336,4 288,7

 З таблиці 2.8. бачимо, що у звітному році і сума матеріальних вища, ніж у минулому на 184,2 тис.грн, але в питомій вазі загальних витрат вона є нижчою, ніж у минулому році на 1,8%. Отже, відбулося скорочення матеріальних затрат.

Для аналізу стратегії розвитку користуюся рейтинговим порівнянням. Воно дозволяє зіставити показники об'єму продажів 2010 р. з 2011 р., а також проаналізувати конкурентів (табл.2.9).

 

 

Таблиця 2.9.

Основні конкуренти ВАТ “Самбірський молокозавод”Продукція Конкуренти
Сири “Костромський”, “Естонський” Острозький сирзавод, Волинська обл..
Сир “Естонський” Віньківський сирзавод, Хмельницька обл.
Сир “Костромський” Жидачівський сирзавод, Львівська обл.

 

Одним із споживачів продукції ВАТ “Самбірський молокозавод” є жителі Дрогобицького регіону.

Таблиця 2.10.

Основні споживачі ВАТ “Самбірський молокозавод” (тис. чол.)

Населені пункти Кількість населення
м. Дрогобич 103,0
м. Трускавець 37,4
м. Борислав 44,5
м. Стебник 22,7
Дрогобицький район 76,8

 

В таблиці 2.11. показано можливих потенційних споживачів продукції підприємства ВАТ “Самбірський молокозавод” в м. Дрогобичі.

Таблиця 2.11.

Кількість підприємств та організацій, які розташовані в Дрогобицькому районі і є потенційними споживачами продукції

 

Підприємства Кількість (шт.)
Промислові Будівельні Автотранспортні Торговельні Громадського харчування Побутового обслуговування Малі підприємства Підприємці Банківські установи

 

Місто Дрогобич розташоване в Західному регіоні України і є другим за економічним потенціалом містом у Львівській області. Через місто пролягають залізничні та автомобільні шляхи, що ведуть до західних кордонів України.

Також недалеко від міста Самбора (40 км.) знаходиться м. Трускавець.

В таблиці 2.12. відображено споживачів продукції в м. Трускавці та кількість підприємств, організацій, установ які користуються продукцією.

В останні роки почалося інтенсивне зростання кількості відпочиваючих країн СНД та країн Європи. Відповідно від цього і відбувся ріст обсягу реалізованої продукції підприємства ВАТ “Самбірський молокозавод”. Продукція даного підприємства є якісною, смачною і має багато корисних властивостей, так як виготовлена з натуральних продуктів і ціна на неї є помірною.Таблиця 2.12.

Основні споживачі продукції в м. Трускавці

 

Підприємства Кількість
Промислові Санаторно-курортні Будівельні Автотранспортні Торговельні Громадського харчування Побутового обслуговування Малі підприємства Підприємці Банківські установи

 

З таблиці 2.13. видно, що ціни на продукцію підприємство з кожним роком підвищує, але ціни на продукцію не відрізняються від цін на аналогічну продукції в різних регіонах і встановлюються в залежності від попиту на неї, а попит перевищує пропозицію. Ціна на деяких продуктах є нижча від ціни конкурентів, це пов’язано з меншими транспортними витратами, так, як підприємство ВАТ “Самбірський молокозавод” ближче розташоване до збутових точок. В таблиці 2.13. представимо динаміку цін на продукцію підприємства.

Таблиця 2.13.

Динаміка цін на продукцію (грн/кг)

 

Назва продукції
Сир “Костромський” Сир “Гауда” Сир “Естонський” Сир “Мармуровий” Вершки 35% вагові 24,66 28,60 21,62 26,43 11,13 29,10 33,40 29,90 30,80 15,00 35,40 46,20 38,20 35,70 16,00 41,00 50,00 46,00 48,00 18,00

 

Підвищення цін виникла за рахунок нестабільної економіки, інфляцією в країні.

Таблиця 2.14.

Рейтингове порівняння на 2011 р.

Конкуренти ВАТ “Самбірський молокозавод” ПП “Білосніжка”
Обсяг реалізації продукції, тис.грн. 17570,6 633,6
Прибуток, тис.грн. 90,3 7,3
Середня чисельність працівників, чол.
Обсяг продажу на 1 чол., грн. 57798,03
Прибуток в розрахунку на 1 чол., грн. 297,04

 

З таблиці видно, що обсяг продажу на ВАТ “Самбірський молокозавод” є набагато вищим ніж у конкурентів ПП “Білосніжка”. Обсяг реалізації у звітному році на підприємстві ВАТ “Самбірський молокозавод” зріс на 44,1%, що є дуже позитивним для діяльності підприємства. Також у підприємства підвищився розмір прибутку на 30,3 тис.грн., що становить 33,6%. Приріст прибутку на 1 працюючого становить 103,62 грн. Проведені розрахунки показали, що підприємство на сьогодні працює стабільно, з кожним роком збільшує обсяг реалізованої продукції, займає більшу частку на ринку.

Ці результати показали, що ПП “Білосніжка” являється серйозним конкурентом.

Для оцінки своїх переваг можна оформити таблицю 2.15, “порівняння по основних конкурентах” та конкурентоспроможності фірми.

 

Таблиця 2.15.

Конкурентоспроможність ВАТ “Самбірський молокозавод”

Чинники конкурентоспроможності ВАТ “Самбірський молокозавод”   Головні конкуренти
ВАТ Львівський МЗ ПП “Білосніжка” Радехівський МЗ ТК “Сні-жинка
1 . Товар          
1.1. Кількість
1.2. Упаковка
2. Ціна          
2.1. Продажна
3. Канали збуту          
3.1. Форма збуту
3.2. Степень охоплення ринка   38,45   3,3   22,15   17,76   18,26
3.3. Система транспортування          

 

За наслідками аналізу конкурентоспроможності ВАТ “Самбірський молокозавод” можна зробити висновок, що головним конкурентом є ПП “Білосніжка” та ТК “Сніжинка”. Їх частка на ринку складає 40,41%. В порівнянні з іншими конкурентами ВАТ “Самбірський молокозавод” займає непогане положення, і його частка складає 38,45%.

Продукція на ВАТ “Самбірський молокозавод” відповідає усім посвідченням про якість, в яких зазначені номер і дата видачі документа. Назва підприємства виготувача, назва продукції, обсяг реалізованої продукції в кг., дата виготовлення та фізикохімічні показники, які необхідні в складі даної продукції. На свою продукцію підприємство має сертифікати відповідності, екпертні висновки. В процесі даної роботи сформувалися наступні рекомендації по поліпшенню діяльності ВАТ “Самбірський молокозавод” і збалансованості ринку сировини і готової продукції.

Аналіз структури чинників, що впливають на споживчу перевагу, показав, що більшість підприємств, молочних виробів, що займаються виробництвом, схильно вибирати постачальників сировини, керуючись ціною на сировині, тому ціновий чинник займає лідируюче положення у складі решти чинників.

В процесі реалізації готової продукції одним з основних недоліків, що впливають на виникнення незадоволеного попиту, є вузький асортимент готової продукції. Тому з метою скорочення незадоволеного попиту рекомендується проводити заходи щодо поліпшення якості продукції і розширенню асортименту.

Для налагодження збутової політики ВАТ “Самбірський молокозавод” необхідно орієнтуватися на маркетингову діяльність.

Аналіз показав необхідність розширення асортименту продукції і її вдосконалення для підвищення попиту на продукцію ВАТ “Самбірський молокозавод” і збільшення товарообігу. Для стимулювання збуту продукції підприємства рекомендуємо надавати знижки постійним покупцям.

Перш ніж приступити до методики ціноутворення необхідно відзначити, що цінова політика ВАТ “Самбірський молокозавод” залежить від типу ринку. Підприємство діє на ринку олігополістичної конкуренції, де кожен продавець чутливо реагує на стратегію і дії конкурентів. Стратегія ціноутворення визначається в основному заздалегідь ухваленими рішеннями щодо позиціонування на ринку.

Ціна, призначена ВАТ “Самбірський молокозавод”, позначиться на рівні попиту на продукцію. У звичайній ситуації попит і ціна продукції знаходяться в обернено пропорційній залежності, тобто чим вища ціна, тим нижчий попит і відповідно чим нижча ціна, тим вище попит.

На встановлення підприємством ВАТ “Самбірський молокозавод” середнього діапазону цін впливають ціни конкурентів і їх ринкові реакції. Продукція “Молокозаводу” аналогічна продукції аналогічного конкурента ПП “Білосніжка”. ВАТ “Самбірський молокозавод” вимушений призначити ціну, близьку до ціни продукції цього конкурента. Інакше підприємство може втратити збут. “Молокозавод” вирішує проблему ціноутворення, вибирає собі певну методику розрахунку цін.

В даному випадку ВАТ “Самбірський молокозавод” вибрала методику встановлення ціни на основі рівня поточних цін. Призначаючи ціну з урахуванням рівня поточних цін, підприємство в основному відштовхується від цін конкурентів.

В період проникнення на нові ринки ВАТ “Самбірський молокозавод” продаватиме продукцію за заниженою ціною в цілях стимулювання попиту. Цим досягається мета - випуск продукції у великих кількостях, знижує його собівартість і збутові витрати на одиницю продукції.

У 2011 р. на ринку встановлена наступна ціна по видах продукції:

Сир “Костромський” – 41,00 грн.

Сир “Гауда” – 50,00 грн.

Сир “Естонський” – 46,00 грн.

Сир “Мармуровий” – 42,00 грн.

Вершки 35% вагові – 18,00 грн.

Підвищення цін на продукцію власного виробництва здійснюється диференційований відповідно до темпів інфляції.

Метод ціноутворення на основі рівня поточних цін досить популярний. Підприємство відчуває, що дотримується рівня поточних цін, означає, зберігає нормальну рівновагу в рамках галузі.

Планування доходів і поступлень коштів на підприємство здійснюється на основі руху грошових коштів на плановий період.

Джерелами доходів і надходжень засобів підприємства ВАТ “Самбірський молокозавод” є: прибуток від виробничо-господарської діяльності; амортизаційні відрахування; стійкі пасиви; засоби від продажу цінних паперів, фінансових операцій з тимчасово вільними коштами; пайові членські внески працівників трудового колективу, юридичних і фізичних осіб; довготермінові банківські кредити; благодійні внески.

Згідно Форми №3 «Звіт про рух грошових коштів», під грошовими потоками розуміють надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Розрізняють грошові потоки як результат:

- операційної діяльності;

- інвестиційної діяльності;

- фінансової діяльності.

Для аналізу грошових коштів ВАТ “Самбірський молокозавод” використовуємо дані ”Звіту про рух грошових коштів”.

Аналіз грошових потоків передбачає зіставлення надходжень і видатків за даний період, що дозволяє оцінити можливості підприємства погасити свої зобов’язання. Перевищення суми надходжень над видатками означає можливість населення боргових зобов’язань у процесі кругообігу коштів.

Основним видом діяльності підприємства є операційна діяльність, яка характеризується рухом грошових коштів від реалізації продукції, надання права користування активами, розрахунків із постачальниками, виплат заробітної плати працівникам тощо.

Оцінювання грошових потоків підприємства здійснюється за показником співвідношення чистих надходжень на всі рахунки підприємства до суми основного боргу за кредитною операцією та відсотками за нею з урахуванням терміну дії кредитної угоди.

Оцінювання грошових коштів підприємства показало, що основними джерелами коштів на підприємстві є: прибуток від звичайної діяльності, від неопераційної діяльності, від операційної діяльності до зміни в оборотних активах. Тому, для ефективної діяльності у майбутньому періоді ВАТ “Самбірський молокозавод” повинен звернути основну увагу на збільшення обсягів реалізації продукції, інтенсивність інвестиційної діяльності та фінансової діяльності.

Підприємство має за 2011 рік більший валовий прибуток, ніж за 2010 рік, це не є досить значна сума валового прибутку, але вона характеризує виробничі, розподільчі та економічні відносини, які складаються у процесі виробництва, в ньому також відображаються прибуток підприємства.

Іншим видом прибутку є прибуток від операційної діяльності.

У ВАТ “Самбірський молокозавод” він становив у 2010 році – 281,4 тис.грн, а у 2011 році – 136,7 тис.грн.

Отже, підприємство від операційної діяльності в 2010 році мало більший прибуток у порівнянні із 2011 роком на 144,7 т.грн., ця різниця є досить суттєвою, хоча валовий прибуток у 2010 році був меншим за 2011 рік.

Основними результатами діяльності підприємства є прибуток (валовий, чистий), рентабельність, виробіток на одного працівника.

До аналізу використання прибутку підприємства відносять визначення показників рентабельності. Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво та збут.

У 2011 році рентабельність зменшилась на 0,1% порівняно з 2010 роком. Це відбулося за рахунок значного збільшення собівартості продукції у звітному періоді, в порівнянні з плановим.

Проведемо аналітичне дослідження динаміки рентабельності ВАТ “Самбірський молокозавод” за даними таблиці 2.16.

Аналізуючи дані таблиці видно, що фактичний рівень рентабельності підприємства у звітному році становить 2,85% що на 0,3% більше проти попереднього року.

Таблиця 2.16.

Оцінка динаміки рентабельності ВАТ “Самбірський молокозавод”

Показники МР ЗР Відхилення (+,-)
1. Чистий прибуток, тис.грн. 90,3 120,6 30,3
2. Середньорічна вартість основних фондів, тис.грн. 3542,0 4239,1 697,1
3. Виторг від реалізації продукції, тис.грн. 14642,6 21095,0 6452,4
4. Рентабельність фабрики, % 2,55 2,85 0,3
5. Реалізація на 1 грн. виробничих фондів, копійок. 413,4 497,6 84,2
6. Прибуток на 1 грн. реалізації, копійок 0,62 0,57 -0,05

 

Зробивши розрахунки рентабельності, помітно, що вона дуже низька. Отже, можна зробити висновок, що підприємство мало рентабельне, йому потрібно докласти зусиль, щоб підвищити свою рентабельність хоч на середній рівень.

Показники рентабельності всієї реалізованої продукції дають уявлення про ефективність поточних витрат підприємства і прибутковості продукції, що реалізується (табл. 2.17).

В таблиці 2.17. проведено аналіз показників виробничо-господарської діяльності підприємства. Проведені розрахунки показують, що підприємство у 2011 році на 35,49% скоротило обсяг реалізованої продукції і відповідно до цього випущено продукції на 19,68% або на 4530,2 тис. грн. (18476,20-23006,40). Це відбулося за рахунок того що в кінці року (в 4-му кварталі)

підприємство було змушено підняти ціни на власну продукцію (у зв’язку з інфляцією) і не всі споживачі в змозі по даних цінах купляти молочну продукцію.

 

 

Таблиця 2.17.

Аналіз показників виробничо-господарської діяльності ВАТ “Самбірський молокозавод”

Показники Роки 2011 до 2010 в %
1.Обсяг виробленої продукції в діючих оптових цінах (без ПДВ) (тис.грн.) 2.Обсяг реалізованої продукції (тис.грн.) без ПДВ. 3.Собівартість реалізованої продукції (тис.грн.) 4.Валовий прибуток (тис.грн). 5.Чистий прибуток (збитки) (тис.грн.) 6.Рентабельність (%) 7.Середньооблікова чисельність працівників (чол.) 8.Фонд оплати праці персоналу (тис.грн.) 9.Середньорічний виробіток (тис.грн./чол.) (р1/р7)   15273,8   14642,6   13550,1   1092,5 90,3 0,67   1022,7   65,55     23006,4   21215,5   20247,3   968,2 120,6 0,59   1441,45   93,14     18476,20   13687,1   12255,1   1432,0 147,8 1,2   1512,24   76,35     80,32   64,51   60,53   147,9 122,55 203,39 97,97   104,91   81,97    

 

За рахунок росту цін у підприємстві відбувається тенденція росту валового прибутку на 47,90%, а чистого на 22,55%. Також зросло значення відносного показника рентабельності на 103,39%. Хоча на сьогодні даний показник є дуже низький – становить лише 1,2%, але його ріст є позитивним у діяльності підприємства ВАТ “Самбірський молокозавод”.

Негативним є те, що відбулося скорочення працівників на 2,03%. У м. Самборі ( та в цілому по Україні ) виникає велика проблема по зайнятості працівників, але підприємству не вигідно утримувати надлишкову робочу силу ( так як відбулося скорочення виробництва ) де є додаткові витрати, які приносять збитки підприємству.

В цілому підприємство ВАТ “Самбірський молокозавод” працює успішно, використовує усі методи для забезпечення потреб споживачів і одержання вищого прибутку та кращої організації виробництва; реалізовує свою продукцію не лише на національному , але і на міжнародному ринку товарів і продовжує шукати нові ринки збуту власної продукції.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 64; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.027 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты