Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


A Регуляторна.
Банк тестових даних до модуля 3

Медичний факультет

 

1.Який характер зв’язку між білком і нуклеїновою кислотою:

A. водневий,

B. іонний,

C. ковалентний,

D. електростатичний,

E. донорно-акцепторний.

2. У препараті ДНК вміст гуаніну становить 28% від загальної кількості основ. Вміст тиміну у цьому препараті становить (%) :

A. 28;

B. 62;

C. 22;

D. 31;

E. 45.

3.У препараті ДНК вміст тиміну становить 20% від загальної кількості основ. Вміст цитозину у цьому препараті становить (%) :

A. 80;

B. 20;

C. 10;

D. 40;

E. 30.

4.Для транспортних РНК (т-РНК) характерними є такі властивості, крім:

A. кодують синтез білка;

B. містять один полінуклеотидний ланцюг;

C. транспортують амінокислоти до місця синтезу білка;

D. вторинна структура має вигляд листка конюшини;

E. мають відносно невелику молекулярну масу.

5.У препараті ДНК вміст аденіну становить 35% від загальної кількості основ. Вміст гуаніну у цьому препараті становить (%) :

A. 35;

B. 40;

C. 20;

D. 15;

E. 30.

6.У препараті ДНК вміст цитозину становить 22% . Вміст тиміну у цьому препараті становить (%) :

A. 22;

B. 11;

C. 56;

D. 28;

E. 44.

7. У генній інженерії широко використовують ферменти рестриктази (ендонуклеази). Які зв’язки в молекулі ДНК розщеплюють ці ферменти?

A. Водневі зв’язки

B. 3’-5’ фосфодіефірні зв’язки

C. Пептидні зв’язки

D. 5’-5’ фосфодіефірні зв’язки

E. Глікозидні зв’язки

8.Нуклеїнові кислоти - лінійні полімери, в яких нуклеотидні залишки з'єднані між собою з допомогою:

A. водневих зв'язків;

B. іонних зв'язків;

C. 3', 5' – фосфодіефірних зв'язків;

D. координаційних зв'язків;

E. глікозидних зв'язків.

9.У біоптаті печінки виявлено: аденін, гуанін, тимін, цитозин, дезоксирибозу і фосфорну кислоту. До складу яких білків входять такі компоненти?

A нуклеопротеїнів

B фосфопротеїнів

C глікопротеїнів

D ліпопротеїнів

E гемопротеїнів

10. При перетворенні глюкози в пентозному циклі утворюються фосфати різних моносахаридів. Яка з цих речовин може бути використана для синтезу нуклеїнових кислот?

A.Рибозо- 5-фосфат

B. Рибулозо-5-фосфат

C. Еритрозо-4-фосфат

D. Седогептулозо-7-фосфат

E. Ксилулозо-5-фосфат

11.В виділеній з селезінки речовині виявлені дезоксирибоза, аденін, гуанін, тимін, цитозин, Н3 РО4, білок. Назвіть цю сполуку.

A Дезоксирибонуклеопротеїд.

B ДНК.

C іРНК.

D Рибонуклеопротеїд.

E тРНК.

12.Циклічні нуклеотиди володіють унікальною функцією в організмі. Виберіть її для цАМФ.

A Регуляторна.

B Захисна.

C Енергетична.

D Каталітична.

E Структурна.

13.У 5-річного хлопчика з ознаками дитячого церебрального параліча лабораторно виявлено підвищення концентрації сечової кислоти у сироватці крові. Лікар поставив діагноз: хвороба Леша-Ніхана. Генетичний дефект якого ферменту є причиною виникнення даної патологіі?

A. УДФ-глюкуронілтрансфераза

В. Ксантиноксидаза

C. УДФ-глікозилтрансфераза


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 122; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты